Home » Brandwerendheid en binnenklimaat in top-3 klusplannen ziekenhuizen

Brandwerendheid en binnenklimaat in top-3 klusplannen ziekenhuizen

Van de Nederlandse ziekenhuizen denkt eenderde dat het budget voor renovatie de komende twee jaar gaat stijgen. Voor het onderhoudsbudget geldt dat iets meer dan 40% een stijging verwacht. De top-3 geplande klussen vanuit dit budget zijn: schilderwerk, brandwerende maatregelen en verbeteringen aan het binnenklimaat. Dit blijkt uit ‘Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis.

Ziekenhuizen hebben last gehad van beleidswijzigingen en de aanhoudende laagconjunctuur. Dit heeft invloed op de plannen voor nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud en renovatie. Het zijn daarnaast spannende tijden omdat de vraag naar zorg de komende jaren sterk zal toenemen maar ook zal veranderen.

‘Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis richt zich onder andere op de keuzes die momenteel in de zorg worden gemaakt op het gebied van nieuwbouw en uitbreiding, renovatie en onderhoud en welke ontwikkelingen deze keuzes beïnvloeden. Het rapport schenkt onder andere aandacht aan het beschikbare budget voor onderhoud en renovatie en de verwachtingen hieromtrent. Dit tweejaarlijkse onderzoek wordt uitgevoerd onder ziekenhuizen en zorginstellingen. Zorginstellingen zijn onderverdeeld in middelgrote en grote zorginstellingen.

 

Budget renovatie


Voor ziekenhuizen geldt dat ruim eenderde denkt dat het budget voor renovatie de komende twee jaar zal stijgen. Het percentage bedrijven dat een sterke stijging verwacht bedraagt 10%. Het grootste aandeel (43%) verwacht dat het budget voor renovatie gelijk blijft. Het percentage dat een daling verwacht komt uit op 15%.

 

Budget onderhoud


Wanneer er wordt gekeken naar de verwachtingen omtrent onderhoud, blijkt dat iets meer dan vier op de tien ziekenhuizen denkt dat het budget voor onderhoud de komende twee jaar zal stijgen. Ook hier verwacht 10% een sterke stijging. Eenderde geeft aan dat het budget voor onderhoud de komende twee jaar gelijk blijft, één op de vijf ziekenhuizen verwacht een daling.

 

Geplande klussen


Waar gaan ziekenhuizen het budget voor renovatie en onderhoud aan besteden? Gevraagd naar de geplande werkzaamheden voor de komende twee jaar, blijken ziekenhuizen vooral schilderwerk uit te gaan voeren. Ook brandwerende maatregelen worden veel genoemd. Verbeteringen aan het binnenklimaat maken de top-3 compleet.

Ook het plaatsen van armaturen, automatische deuren en brandmelders en noodverlichting bevinden zich in de top-6 van geplande klussen door ziekenhuizen. Met brandwerende maatregelen en brandmelders/noodverlichting bevinden er zich twee klussen geënt op brandveiligheid in de top uit te voeren klussen. Dit onderstreept dat brandveiligheid nog altijd een belangrijk thema is in de zorg.

 

Top-6 klussen ziekenhuizen komende twee jaar (in %)

Schilderwerk
67
Brandwerende maatregelen67
Verbeteringen aan binnenklimaat excl. CV-ketels62
Armaturen48
Brandmelders/noodverlichting43
Automatische deuren43

Bron: Zorgmarkt in Beeld, oktober 2014


Verbeteren binnenklimaat

Een goed binnenklimaat is in vele opzichten essentieel voor ziekenhuizen. Niet alleen op de OK, maar ook elders in het pand is het van groot belang. Het verbeteren van het binnenklimaat staat dan ook bij zes op de tien ziekenhuizen op de planning.

Indien is aangegeven dat er verbeteringen aan het binnenklimaat uitgevoerd zullen worden, is in het onderzoek gevraagd welke specifieke verbeteringen er aangebracht zullen worden. Bij ziekenhuizen en grote zorginstellingen gaat het hier voornamelijk om het plaatsen van een nieuw aircosysteem, het aanpassen van het bestaande aircosysteem, en het aanpassen van bestaande verwarmingssystemen.

 

Zorgmarkt in Beeld

De zorg is een uiterst interessante maar ook complexe sector. ‘Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende jaren in de zorgmarkt. Het basisrapport biedt ondernemingen inzicht in de criteria waarop facilitaire diensten beslissingen maken rondom nieuwbouw en vastgoed en de plannen voor de komende twee jaar.

 

Onderzoekspopulatie

Voor dit onderzoek is het hoofd van de technische of facilitaire dienst of een andere verantwoordelijke voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud benaderd. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit ziekenhuizen en zorginstellingen met minimaal 30 FTE of minimaal 30 bedden. Zorginstellingen zijn onderverdeeld in middelgrote en grote zorginstellingen. Middelgrote zorginstellingen zijn gedefinieerd als instellingen met minder dan 100 bedden of minder dan 150 FTE. Grote zorginstellingen zijn gedefinieerd als instellingen met minimaal 100 bedden of meer dan 150 FTE.

Voor vragen over ‘Zorgmarkt in Beeld’ kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk: vandijk@bouwkennis.nl, 010 2066996.


Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.