Home » Eenvijfde grote zorginstellingen heeft renovatieplannen voor 2015

Eenvijfde grote zorginstellingen heeft renovatieplannen voor 2015

De vraag naar zorg zal de komende jaren sterk toenemen maar ook veranderen. Dit heeft uiteraard invloed op de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot zorgvastgoed. ‘Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis brengt de bouwplannen van ziekenhuizen en zorginstellingen in kaart. Hieruit blijkt onder andere dat 19% van de grote zorginstellingen renovatieplannen heeft voor 2015. Onder andere schilderwerk en het plaatsen of vervangen van armaturen en sanitair worden het meest genoemd als klussen voor de komende twee jaar.

Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis richt zich onder andere op de keuzes die momenteel in de zorg worden gemaakt op het gebied van nieuwbouw en uitbreiding, renovatie en onderhoud. De verwachtingen van zorginstellingen rondom het budget voor nieuwbouw, renovatie en worden hierbij volledig in kaart gebracht. Tevens is er aandacht voor de specifieke klusplannen bij planmatig onderhoud, renovatie en aanpassingen op het gebied van duurzaamheid. Het onderzoek is uitgevoerd onder hoofden van de technische of facilitaire dienst van ziekenhuizen en zorginstellingen. Zorginstellingen zijn onderverdeeld in middelgrote en grote zorginstellingen.

Nieuwbouw en uitbreiding

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben last gehad van veranderend beleid en de aanhoudende laagconjunctuur. Dit had een negatieve invloed op de bouwplannen. Het percentage ziekenhuizen en zorginstellingen met nieuwbouwplannen en uitbreidingsplannen ligt in 2014 dan ook duidelijk lager dan in 2012. Dit geldt vooral voor de ziekenhuizen. De plannen voor nieuwbouw in 2015 bevinden zich echter wel weer op een hoger niveau dan in 2014. Alleen bij middelgrote instellingen is een omgekeerde ontwikkeling te zien, het percentage organisaties met nieuwbouwplannen ligt daar voor 2015 juist lager.

Renovatie en onderhoud

Ook voor onderhoud en renovatie geldt dat het percentage instanties met plannen in 2015 hoger ligt dan in 2014. Van de grote zorginstellingen heeft bijna eenvijfde renovatieplannen. Ziekenhuizen tonen voor 2015 hetzelfde percentage. Het percentage middelgrote zorginstellingen met renovatieplannen blijft iets achter. De plannen voor 2016 liggen voor alle typen zorginstellingen dicht bij de plannen voor 2014.

Zorginstellingen met renovatieplannen (in %)

 ZiekenhuizenMiddelgrote zorginstellingenGrote zorginstellingen
201416613
2015191119
201614812

Bron: Zorgmarkt in Beeld, oktober 2014

 

Planmatig onderhoud is bij een groot aandeel zorginstellingen een jaarlijks terugkomend fenomeen. Het zijn vooral de ziekenhuizen die aangeven dat er de komende jaren planmatig onderhoud wordt uitgevoerd.

Geplande klussen grote instellingen

Welke specifieke klussen staan er voor de komende twee jaar dan op de planning? De grotere zorginstellingen noemen schilderwerk het meest. Deze klus wordt gevolgd door het plaatsen of vervangen van armaturen, sanitair, brandmelders/noodverlichting en het nemen van brandwerende maatregelen. Grote instellingen richten zich van de drie te onderscheiden zorginstellingen veruit het meest op sanitair. In vergelijking met ziekenhuizen wordt het verbeteren van het binnenklimaat relatief weinig genoemd.

Top-5 geplande klussen komende twee jaar bij grote zorginstellingen (in %)

Schilderwerk66
Armaturen58
Sanitair 52
Brandmeld- /noodverlichting51
Brandwerende maatregelen51

Bron: Zorgmarkt in Beeld, oktober 2014

Onderzoekspopulatie

Voor dit onderzoek is het hoofd van de technische of facilitaire dienst of een andere verantwoordelijke voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud benaderd. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit ziekenhuizen en zorginstellingen met minimaal 30 FTE of minimaal 30 bedden. Zorginstellingen zijn onderverdeeld in middelgrote en grote zorginstellingen. Middelgrote zorginstellingen zijn gedefinieerd als instellingen met minder dan 100 bedden of minder dan 150 FTE. Grote zorginstellingen zijn gedefinieerd als instellingen met minimaal 100 bedden of meer dan 150 FTE.

Zorgmarkt in Beeld

Het basisrapport is onderdeel van ‘Zorgmarkt in Beeld’ van BouwKennis en geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende jaren in de zorgmarkt. Het basisrapport biedt ondernemingen inzicht in de criteria waarop facilitaire diensten beslissingen maken rondom nieuwbouw en vastgoed en de plannen voor de komende twee jaar. De totale module van het onderzoek maakt het daarnaast onder andere mogelijk om eigen specifieke vragen te stellen aan technisch- en facilitair managers aan de hand van een groepsdiscussie.

Voor vragen over ‘Zorgmarkt in Beeld’ kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk: vandijk@bouwkennis.nl, 010 2066996.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.