Home » Events » BouwKennis BusinessClub: SERP (SEO en SEA in 2022)

BouwKennis BusinessClub: SERP (SEO en SEA in 2022)

2 november, 2022 t/m 3 november, 2022
08:00 - 10:00
Nader te bepalen

De BusinessClub informeert én inspireert en biedt daarnaast uitstekende netwerkmogelijkheden. De bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats, in de vorm van ontbijtsessies in het midden van het land. De BouwKennis BusinessClub omvat een grote groep van strategische beleidsmakers binnen de bouwkolom. Tijdens de bijeenkomsten worden interessante presentaties gegeven en actuele vraagstukken beantwoord. Daarnaast is er na afloop voldoende gelegenheid om onderling project- of gespreksgroepen te vormen waarin kennis gedeeld en uitgewisseld kan worden over relevante thema’s en onderwerpen.*

Op woensdag 2 november 2022 staat de BouwKennis BusinessClub in het teken van het thema SERP (SEO en SEA in 2022). Uiteraard worden ook de meest recente bouwproductie- en prognosecijfers behandeld. Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen zal de bijeenkomst dan wel fysiek, online of hybride plaatsvinden. De kosten voor eenmalige deelname bedragen € 125. Leden van de BusinessClub kunnen uiteraard kosteloos deelnemen.

 

*Dit is afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen