Home » Gebruikers prefab: aandeel prefab-projecten groeit naar 61%

Gebruikers prefab: aandeel prefab-projecten groeit naar 61%

Van de partijen in de bouwketen heeft gemiddeld 69% wel eens met prefab toepassingen gewerkt. Partijen die momenteel met prefab werken geven aan dat dit in 48% van de projecten het geval is. Zij verwachten dat dit aandeel in 2020 opgelopen is naar 61%, een stijging van 13%-punt. Dit blijkt uit het BouwKennis Jaarrapport 2015/2016.

De aandacht voor prefabricage in de bouw neemt nog altijd toe. De beoogde voordelen zoals een snellere bouwtijd en vermindering van faalkosten passen dan ook bij de vraagstukken waar de bouwketen momenteel mee worstelt.

Het BouwKennis Jaarrapport 2015/2016 schenkt aan de hand van het hoofdstuk ‘Prefab in de B&U-sector’ uitgebreid aandacht aan het fenomeen. De mening en het gedrag van de bouwkolom rondom het industrialiseren van het bouwproces wordt in kaart gebracht. Ook is er aandacht voor het beslissingsproces rondom prefab en wordt een marktschets gegeven van de totale markt van prefabmaterialen.

69% heeft ooit prefab gebruikt
In het hoofdstuk wordt tevens stilgestaan bij de vraag hoeveel partijen binnen de bouwketen al eens prefab heeft gebruikt. Deze vraag is sectorbreed voorgelegd aan ontwikkelaars, bouwmanagement- en adviesbureaus, architecten, hoofdaannemers B&U, onderaannemers en installateurs. Van deze partijen geeft gemiddeld 69% aan wel eens prefab gebruikt te hebben.

Niet alle marktpartijen gebruiken prefab even intensief. Het blijkt dat vooral de coördinerende partijen in de uitvoerde bouw (hoofdaannemers 87% en ontwikkelaars 89%) wel eens prefab hebben gebruikt. Installateurs (40%) en gespecialiseerde onderaannemers (33%) hebben aanzienlijk minder te maken met prefab. Ook aan de ontwerpkant hebben de meeste bedrijven wel eens te maken gehad met prefab (architecten 92% en advies- en bouwmanagementbureaus 71%).

Prefabgebruik, naar per type marktpartij (in %)

Ooit prefab gebruikt

Bron: BouwKennis, juli 2015

Veelal lange ervaring prefab
Uit het onderzoek blijkt dat wanneer bedrijven al ervaring met prefab hebben, ze meestal al langere tijd met prefab bezig zijn. Een meerderheid van de bedrijven (60%) is al tien of meer jaar met prefab bezig. Minder dan 10% is twee jaar of minder met prefab in de weer.

Aantal jaar dat prefab wordt toepast (in %)

Aantal jaren prefab

Bron: BouwKennis, juli 2015

Prefabprojecten: stijging 13%-punt
Aan de bedrijven die wel eens prefab hebben gebruikt, is doorgevraagd in hoeveel procent van hun projecten zij in het afgelopen jaar prefab hebben toegepast. Het blijkt dat in de helft (48%) van de projecten prefab is gebruikt. Aan deze prefab-gebruikers is verder gevraagd in hoeveel procent van hun projecten zij in 2020 denken prefab toe te passen. Zijn verwachten dat dit in 61% van de projecten het geval zal zijn. Dat betekent dus dat de gebruikers van prefab in de bouwkolom verwachten dat hun aandeel projecten met prefab-toepassingen met 13%-punt zal toenemen in de komende vijf jaar.

Het BouwKennis Jaarrapport 2015/2016
Het BouwKennis Jaarrapport verschijnt dit jaar voor de dertiende keer op rij. Het is al jaren de basis voor de strategische planning van strategen en commercieel beleidsmakers binnen de bouw.

Het rapport kent dit jaar onder andere de volgende onderdelen:
• De productie- en prognosecijfers voor de woning- en de utiliteitsbouw t/m 2017
• Externe analyse van de bouw volgende de DESTEP-methode
• Inzicht in de DMU rondom inkoop en toepassing van bouwmaterialen: welke partijen zijn bepalend voor de inkoop en toepassing van bouwmaterialen?
• Strategische positionering: een analyse aan de hand van de theorieën van Ansoff, Treacy en Wiersema en Porter
• Oriëntatieproces: hoe oriënteren de voorschrijvende en uitvoerende partijen in de bouwkolom zich op bouwmaterialen?
• Toekomst van Prefab: inzicht in toepassingen van prefab bouwdelen en de mening van de bouwkolom over de toekomst ervan
• Faalkosten, 2001 – 2015: een overzicht van de omvang, de veranderende mening over faalkosten en oplossingen voor de toekomst
• Digitalisering van de bouwplaats: hoe staat de bouwkolom tegenover het gebruik van smartphones en tablets op de bouwplaats?
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl).

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.