Het ABC van Technisch Schrijven

Sharing is caring!

Stel je een wereld voor waarin complexe technische concepten worden overgebracht met de elegantie en duidelijkheid van een bestseller van Thomas Pletzinger. Een wereld waarin handleidingen, softwaredocumentatie en trainingsmateriaal niet alleen functioneel zijn, maar ook boeiend, en de aandacht van de lezer vanaf het eerste woord vasthouden. Dit is de kracht van uitmuntend technisch schrijven, vooral in een sector die zo complex is als de bouwkolom.

Volgens McKinsey & Company ontstaat 45% van de problemen rondom productgebruik door een gebrek aan goede documentatie en kennisoverdracht. Het vermogen om complexe ideeën te communiceren is een cruciale vaardigheid geworden. Niet alleen voor het gebruik van producten of software, maar ook voor het communiceren van waarde en daarmee de verkoop.

Stel je de impact op je bedrijfsresultaat voor als je klanten moeiteloos door je producten of diensten kunnen navigeren, alsof ze naar een trending TikTok-video kijken, gewapend met gebruikershandleidingen die lezen als de misdaadscènes uit een roman van Mario Puzo.

Het is geen wonder dat grote technologiebedrijven zoals Apple, Google en Microsoft zwaar investeren in hun technische schrijfteams. Zij erkennen dat uitmuntende content de sleutel is tot het winnen van klantloyaliteit, het stroomlijnen van processen en het bevorderen van een cultuur van continue leren en verbeteren.

We zullen de ABC’s van technisch schrijven verkennen, waarbij we het proces opsplitsen in fasen en inzichten bieden om de geheimen te onthullen die middelmatig technisch schrijven scheiden van meesterwerken die inspireren, onderwijzen en boeien.

Begrijp JOUW doelgroep

De basis van effectief technisch schrijven ligt in het begrijpen van jouw doelgroep. Voordat je begint met het schrijven van content, stel jezelf de volgende vragen:

 • Wie gaat jouw materiaal lezen?
 • Wat is het inhoudelijk kennisniveau van de lezer?
 • Wat zijn hun pijnpunten en hoe kan jouw content deze aanpakken?

Het afstemmen van taalgebruik, toon en informatiediepte op de behoeften van jouw publiek is cruciaal. Onthoud, technisch schrijven gaat niet over het tentoonstellen van de uitgebreide kennis die jij in huis hebt; het draait om complexe concepten communiceren op een manier die resoneert met jouw lezers.

Breng structuur aan

Een duidelijke en logische organisatie is het kenmerk van goed technisch schrijven. Pas een consistente structuur toe die jouw lezers naadloos door de informatie leidt. Overweeg de volgende elementen:

 • Gebruik inhoudsopgaves op een slimme manier: Bied een overzicht van de hoofdsecties en subsecties, zodat lezers gemakkelijk door je content kunnen navigeren.
 • Koppen en Subkoppen: Gebruik beschrijvende en hiërarchische koppen om complexe onderwerpen op te splitsen in behapbare stukken.
 • Visuele Hulpmiddelen: Integreer diagrammen, illustraties, schermafbeeldingen en andere visuele elementen om jouw geschreven uitleg aan te vullen.

Het opdelen van content in beheersbare secties verbetert de leesbaarheid en creëert een meer boeiende en gebruiksvriendelijke ervaring.

Schrijven met duidelijkheid en precisie

Technisch schrijven vereist een duidelijkheid en precisie die geen ruimte laat voor ambiguïteit. Volg deze richtlijnen om een gepolijste en professionele toon te bereiken:

 • Gebruik eenvoudige taal: Vermijd onnodig jargon en complexe zinsstructuren. Kies voor duidelijke, beknopte taal die jouw boodschap effectief overbrengt.
 • Definieer technische termen: Geef definities of uitleg bij technische terminologie om volledige begrip te garanderen.
 • Wees consistent: Handhaaf consistentie in toon, terminologie en opmaak door de gehele content.
 • Gebruik actieve taal: Schrijf actief om een meer boeiende en directe toon te creëren.
 • Gebruik linkjes waar nodig: Verwijs naar relevante bronnen indien nodig.

Jouw doel is om complexe ideeën te communiceren op een manier die toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen is, zelfs voor degenen met beperkte technische kennis.

Herzien en verfijnen

Het bewerkingsproces is een cruciale stap in technisch schrijven. Neem de tijd om content te reviewen en te verfijnen om nauwkeurigheid, duidelijkheid en professionaliteit te waarborgen:

 • Fact-Checking: Verifieer de nauwkeurigheid van informatie, statistieken en verwijzingen.
 • Proofreading: Controleer content zorgvuldig op spelling-, grammatica- en interpunctiefouten. Gebruik tools zoals Grammarly, Hemingway en Scribbr.
 • Peer Review: Vraag feedback van inhoudsdeskundigen of collega’s om verbeterpunten te identificeren.
 • Gebruikstesten: Voer, indien mogelijk, gebruikstesten uit om waardevolle inzichten te verzamelen van jouw doelgroep.

Door content nauwgezet te reviewen en te verfijnen, verbeter je de kwaliteit en bouw je dus vertrouwen en geloofwaardigheid op bij lezers.

Waarom locatie ertoe doet

Stel je voor dat je een schrijver bent die technische documentatie moet creëren voor een baanbrekend nieuw product dat de nieuwbouwsector op zijn kop gooit. Jouw doelgroep beslaat meerdere landen met verschillende culturele nuances en voorkeuren. Hoe balanceer je het behouden van een consistente merkstem terwijl je toch content afstemt om te resoneren met diverse doelgroepen?

Het begrijpen van de impact van achtergrond, locatie en geografie wordt cruciaal. Vertalen van woorden gaat niet alleen over het vastleggen van de essentie van jouw boodschap, maar ook over het aanpassen aan verschillende culturele contexten.

Neem bijvoorbeeld een technische schrijver in Rotterdam die content maakt voor een landelijk publiek. Zijn schrijfstijl kan directer, beknopter en gericht op efficiëntie zijn, wat de snelle technologische cultuur van de regio weerspiegelt. Echter, wanneer hij doelgroepen wil aanspreken in regio’s waar storytelling en metaforen aanzienlijk cultureel waardevol zijn, kan een meer verhalende benadering effectiever zijn in het vasthouden van aandacht en het overbrengen van complexe ideeën.

Geografie kan ook de toon en levering van technische content beïnvloeden. Schrijvers in regio’s met diverse taalachtergronden, zoals Amsterdam of meertalig Friesland, moeten navigeren door de complexiteit van meerdere talen, uitdrukkingen en culturele verwijzingen, en ervoor zorgen dat hun boodschap taalkundige barrières overstijgt en resoneert met een breed scala aan lezers.

Door deze nuances te begrijpen en te omarmen, kan jij, als technische schrijver jouw vak verheffen van louter informatieoverdracht naar authentieke storytelling. Je kan technische details verweven in verhalen die aanslaan op doelgroepen, waardoor een gevoel van verbinding en begrip ontstaat dat culturele en geografische grenzen overstijgt.

Conclusie

Technisch schrijven is een krachtig hulpmiddel dat in de bouwkolom het verschil maakt tussen de zenders van informatie en de zogenoemde toughtleaders. Door de ABC’s van technische communicatie onder de knie te krijgen — jouw doelgroep begrijpen, content structureren, schrijven met duidelijkheid en precisie, en materiaal voortdurend te herzien en verfijnen — kun je boeiende en impactvolle content creëren die beter aanslaat en blijft hangen bij lezers. Onthoud, technisch schrijven gaat niet alleen over het overbrengen van informatie; het gaat erom jouw publiek te krachtiger te maken met kennis, vertrouwen op te bouwen en zakelijk succes te stimuleren.

BouwKennis en BouwKennis ContentCreatie worden al meer dan twintig jaar vertrouwd door de bouwkolom om hen te voorzien van de belangrijkste trends, inzichten en om die te vertalen naar pakkende en interessante content. Neem snel contact met ons op als we jou mogen ontzorgen met op maat gemaakte content voor jouw bedrijf.

Sharing is caring!

Wekelijks updates ontvangen

BouwKennis maakt strategische
marketinginformatie voor de bouwsector eenvoudig.

Schrijf je nu in
Visual-Nieuws_Bouwkennis

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner