Home » Blog » Kosten van gebreken in de bouw in 2021 met ongeveer 16,5 miljard nog te hoog

Kosten van gebreken in de bouw in 2021 met ongeveer 16,5 miljard nog te hoog

Düsseldorf, 28-07-2022: Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw, bouwgebreken zijn helaas vaak de oorzaak van latere bouwschade. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van opzettelijk “verknoeid bouwen” om bouwgebreken te veroorzaken. Maar wat bij een individueel bouwproject hinderlijk lijkt, is in Duitsland als geheel al een omvangrijk economisch verlies. In 2021 lag bijvoorbeeld de totale schade in heel Duitsland met ongeveer 16,5 miljard euro nog ver boven elk aanvaardbaar niveau – en dat ondanks het feit dat de spelers in de bouwsector in dit land op de hoogte zijn van verschillende strategieën om kosten door fouten te vermijden.

Vaak zijn zelfs kleine fouten in de bouwplanning of onvoldoende communicatie tussen de bij de bouw betrokken partijen, voldoende om de foutkostenspiraal in gang te zetten. Aangezien er op Duitse bouwplaatsen tientallen keren per dag fouten worden gemaakt, kan het totale bedrag van de op deze wijze onnodig veroorzaakte jaarlijkse schade alleen maar hoog zijn. Aangezien er echter geen officiële statistieken over de totale kosten van fouten in de Duitse bouw bestaan, voert BauInfoConsult al meer dan tien jaar elk jaar een op enquêtes gebaseerde analyse van de kosten van fouten uit om een ruwe schatting van het niveau van de foutkosten in kaart te brengen.

Helaas moet ook voor 2021 een relatief groot aandeel van de foutkosten worden gerapporteerd – ondanks dat de trend laat zien dat het aantal foutkosten licht daalt. De ondervraagde bouwspelers schatten het aandeel van de kosten van fouten in de totale omzet van de sector in 2021 op gemiddeld 11,4 procent (gemiddelde waarde van alle 601 schattingen die zijn ingediend door de ondervraagde architecten, aannemers, dakdekkers, timmerlieden, schilders, gipsplatenmakers en HVAC-installateurs). In 2020 bedroeg het gemiddelde foutkostenaandeel, gemeten in termen van omzet van de industrie, nog 12,8 procent.

Het beeld wordt echter pas volledig wanneer men het aandeel van de foutenkosten relateert aan de werkelijke omzet van de sector. Uitgaande van de door het Duitse verbond van bouwondernemingen berekende omzet van 144,8 miljard euro voor de bouwnijverheid in 2021, resulteert dit in een totale kostprijs van defecten van 16,51 miljard euro. In 2020 bedroegen de omzet gerelateerde kosten van defecten nog 18,3 miljard euro. 2021 kan dus worden beschouwd als een kleine stap voorwaarts in het streven om grip te krijgen op de kosten van gebreken in de bouw.

Strategieën om de kosten van fouten tot een minimum te beperken: betere planning, communicatie en tijdbeheer

Aangezien de “foutenduivel” op de bouwplaats op verschillende manieren toeslaat, verschillen ook de middelen om foutkosten te vermijden. Hier komen verschillende actieterreinen naar voren die, naar de mening van de spelers in de bouwsector, kunnen worden gebruikt om foutkosten te vermijden. Bovenaan de lijst staat de vraag naar een betere planning bij bouwprojecten, gevolgd door de wens voor betere communicatie tussen de bij de bouw betrokken partijen.

Bovendien wijzen de actoren in de bouw op een betere tijdsplanning als een mogelijke strategie om foutenkosten te vermijden. Dit is waarschijnlijk een weerspiegeling van een dieper liggend probleem: de tijdsdruk op bouwplaatsen. Het is algemeen bekend dat bij veel bouwprojecten het tijdschema zo krap is dat zelfs de kleinste verstoringen leiden tot vertragingen in het bouwproces – en zelfs tot een aanzienlijk vertraagde voltooiing. De daaruit voortvloeiende tijdsdruk binnen het bouwproces kan dan snel leiden tot fouten bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

Over de studie

De analyses van de faalkosten zijn afgeleid van de voorlopige resultaten van de studie “Annual Analysis Germany 2022/2023” van BauInfoConsult. De jaarlijkse analyse is het uitgebreide naslagwerk van BauInfoConsult over de actuele ontwikkelingen in de bouw- en installatiebranche in Duitsland. Op basis van intern marktonderzoek, prognosemethoden en deskresearch worden trends en ontwikkelingen uit de sector duidelijk gepresenteerd.

De complete jaaranalyse zal door BauInfoConsult in 2 delen worden gepubliceerd van augustus tot september 2022 voor een prijs van € 900 plus BTW en digitaal worden verrijkt met aanvullende Power BI dashboards. In de studie wordt onder meer rekening gehouden met de volgende onderwerpen:

– Trends in de bouw 2022 en 2023

– Energie-efficiëntie en recycling

– seriematige en modulaire opbouw

– Bouwprijzen en de kosten van fouten in de bouw

– bouwmaterialen en bouwmethoden

– Bouwprognose 2023 met regionale vooruitzichten

– Bouwmaterialensector: marketingtrends en marketingbudget

– en nog veel meer.

Over BauInfoConsult

BauInfoConsult is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Wij analyseren voortdurend marktgegevens en informatie over de Duitse bouwsector en stellen op basis van onze eigen marktonderzoeken analyses en prognoses op over actuele bouwtrends en -ontwikkelingen, die als basis kunnen dienen voor uw marktrelevante beslissingen. Om altijd een overzicht te hebben van de actuele marktontwikkelingen, kunt u zich aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief op https://www.bauinfoconsult.de/.

Perscontact: Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op met Christian Packwitz of Alexander Faust (telefoon 0211 301 559-10 of e-mail). Indien u dit persbericht geheel of gedeeltelijk gebruikt, ontvangen wij graag een referentie-exemplaar. Meer persberichten over onze marktonderzoeken vindt u ook in het persgedeelte van onze homepage (www.bauinfoconsult.de).