Home » Marktontwikkelingen en prognoses

Marktontwikkelingen en prognoses

Nieuwbouwproductie en -prognoses

› ACTUEEL
De verwachte bouwproductie voor 2020 t/m 2022 is de afgelopen maanden naar beneden bijgesteld. Nadat de bouwproductie een aantal jaren op rij groeide, zal 2020 een daling van de bouwproductie inluiden. Tot nog toe lijkt een kortstondige krimp het meest waarschijnlijke scenario. De lager uitvallende bouwproductie kent een aantal oorzaken:

Corona: met name in de utiliteitsbouw wordt nieuwbouw beperkt gedurende periode van economische beperkingen. Dat zal terug te zien zijn in de vergunningsaanvragen voor utiliteitsbouw. In de woningbouw is de impact op de vraag naar nieuwbouw minder groot, wel is de samenstelling van de vraag voor een belangrijk deel afhankelijk van de financiële positie van potentiële bewoners. Op het gebied van wonen laat de situatie die naar aanleiding van corona is ontstaan mensen ook op een andere manier nadenken over de ruimte in en rond hun woning.

Figuur 1: uit Corona update deel 3, april 2020

Stikstof: vanaf mei 2019 speelt de uitspraak van de Raad van State een belangrijke rol in de omgang met (bouw)projecten waarbij de neerslag van stikstof niet te verwaarlozen is. Tal van bouwprojecten kwamen stil te liggen en vergunningsaanvragen liepen sindsdien iets sneller terug dan in de periode ervoor. Al met al zorgde de situatie in de (woning)bouw vooral voor een hoop discussie en lobby, niet in de laatste plaats door het soms dusdanig rigoureuze beleid van gemeenten dat de vergunningsaanvraag uit voorzichtigheid helemaal stil kwam te liggen.

Figuur 2: mogelijke invloed stikstofsituatie op kerncijfers uit Stikstofbijlage Bouwproductie in detail – korte termijn 2020

In de huidige prognoses gaat BouwKennis uit van een krimp van de woningbouwproductie in 2020 en 2021, vanaf 2022 lijken alle randvoorwaarden weer voldoende positief om van groei uit te gaan. Daarbij speelt het overheidsbeleid een belangrijke rol. Bij de vorige crisis (vanaf 2008) werd de woningbouw hard geraakt door snel teruglopende vraag, strengere financieringseisen en extra belastingen (verhuurderheffing). Momenteel is de overheid er veel aan gelegen het woningtekort aan te pakken. Dat leidt ertoe dat de bouw momenteel wordt ondersteund. In de utiliteitsbouw gaat die vlieger niet zo op. Daar verwacht BouwKennis ook in 2022 nog een krimp.

› BOUWKENNIS ONDERZOEKSVRAGEN
Wat wordt er nieuw gebouwd? Welke gebouwtypen? Hoeveel vierkante meter(s) of volume? Welke bouwsom is daarmee gemoeid? Wanneer wordt een plan geïnitieerd, wanneer volgt de vergunning, wanneer start de bouw van een project en wanneer wordt het opgeleverd? Uit deze elementen bouwen we een zo compleet mogelijke pijplijn van nieuwbouw op.

a. Op hoofdlijnen brengen we de trends en ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw in kaart.
i. Het gaat om economische verwachtingen, politieke verschuivingen, beleidsmatige keuzes, demografische ontwikkelingen en maatschappelijke wensen en verwachtingen
ii. Hoe verandert de vraag op algemeen niveau, wat is de marktdynamiek op de langere termijn?

b. In rapporten diepen we de relevante ontwikkelingen uit.
i. Dat kan gaan over veranderende bouwprocessen, materiaalgebruik, logistiek, digitalisering, etc.

c. In dashboards (cijfermatige/data-rapporten) berekenen we de impact van ontwikkelingen voor verschillende segmenten.
i. Rekenmodellen, berekeningen of specifieke uitsplitsingen naar marktsegmenten, regio’s, etc. kunnen op maat gemaakt en/of samengesteld worden.

› CONTACT
Heb je vragen of wil je meer weten voor wat BouwKennis voor jou kan betekenen? Laat dan hier je gegevens achter, onze marktinformatiespecialist Danielle neemt dan z.sm contact met jou op.