Home » Persberichten » Bouwsector heeft uitstekend jaar achter de rug

Bouwsector heeft uitstekend jaar achter de rug

Rotterdam – 21 december. De Nederlandse economie zal in 2017 groeien en daar draagt de bouwsector flink aan bij. In het verlengde van de bestaande woningmarkt, groeit ook de woningbouw flink door. Zo worden er in 2017 naar verwachting 65.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De utiliteitsbouw laat inmiddels ook weer een groei zien, de verwachting is dat de totale bouwsom in 2017 10% hoger uitkomt dan een jaar geleden. Dit blijkt uit de nieuwste prognoses van BouwKennis.

Economische indicatoren

De Nederlandse economie zal in 2017 met ruim 3% groeien. De inflatie ligt inmiddels alweer 12 maanden op rij boven de 1%. Dat het goed gaat met de economie is ook te zien aan de dalende werkloosheid. In november 2017 kwam het werkloosheidspercentage uit op 4,4%, hetgeen een daling van 1,2% is in een jaar tijd. Waren er aan het einde van 2016 nog bijna een half miljoen werklozen, inmiddels is het aantal werklozen tot onder de 400.000 gedaald. Daarnaast hebben zowel consumenten als producenten veel vertrouwen in de economie. Zo ligt het consumentenvertrouwen al enkele maanden op een stand van boven de 20 punten en steeg het producentenvertrouwen in november wederom en kwam uit op een stand van 9,1. Hierbij valt vooral het positivisme over de orderportefeuille en de bedrijvigheid op. Over de voorraden zijn producenten een stuk minder positief. Wat dat betreft lijkt de hout- en bouwmaterialenindustrie wel langzaam maar zeker de weg omhoog gevonden te hebben: sinds juli zijn producenten in deze bedrijfstak per saldo weer positief over de eigen voorraadpositie.

Rollen woningmarkt omgedraaid

Sinds eind 2014 is er weer sprake van een groei van de investeringen in vaste activa. De indicatoren voor het doen van investeringen in woningen en gebouwen laten in de tweede helft van 2017 wel een afnemende groei zien. Dit kan een eerste signaal zijn dat er veranderingen aan zitten te komen. Zo is de woningmarkt in verschillende grote steden al enige tijd flink overspannen en is het de vraag hoelang de gekte daar nog aan zal blijven houden. Gesteund door een nog steeds historisch lage hypotheekrente groeit het aantal woningverkopen aan het einde van 2017 wederom verder. In de afgelopen 12 maanden werden er ruim 240.000 woningen verkocht. Dit is flink meer dan voor de crisis toen er halverwege 2006 op jaarbasis zo’n 215.000 koopwoningen van eigenaar wisselden. In november 2017 stonden er minder dan 90.000 woningen te koop. Tijdens het dieptepunt van de crisis werden deze cijfers ook behaald, alleen werden er toen grofweg 100.000 woningen op jaarbasis verkocht en bestond het woningaanbod uit zo’n 230.000 te koop staande woningen. Daarmee zijn de rollen op de woningmarkt in amper vier jaar tijd dus volledig omgedraaid. Als gevolg hiervan is de Prijsindex Bestaande Koopwoningen in november met 8,2% gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Woningnieuwbouw maakt enorme groei door

Als gevolg van het aantrekken van de woningmarkt, neemt ook de nieuwbouw van woningen in rap tempo toe. Gedurende het jaar leek het er lange tijd op dat de woningbouwproductie last zou krijgen van de daling in de vergunningverlening die in 2016 te zien was, waardoor de woningbouwproductie in heel 2017 niet hoger uit zou kunnen komen dan zo’n 57.000 opgeleverde woningen. In de laatste maanden van het jaar is echter duidelijk geworden dat er vermoedelijk nog veel vergunningen op de plank lagen. Veel bouwprojecten die tijdens de crisis ‘on hold’ zijn gezet, zijn in de afgelopen jaren weer opgestart. Daardoor wijst alles er momenteel op dat er in 2017 zo’n 65.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd zullen worden, hetgeen een groei van ruim 18% betekent. Voor de komende jaren is het de verwachting dat de woningbouw solide verder zal groeien. De vergunningverlening is in een jaar tijd opgelopen naar bijna 68.000 verleende vergunningen op jaarbasis en groeit nog iedere maand door. Dit is ook absoluut nodig, want gedurende de crisis heeft de woningbouwproductie een flinke achterstand opgelopen. Zo groeide de bevolking en daarmee het aantal huishoudens flink harder dan het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks opgeleverd werd. Om de achterstand ook daadwerkelijk in te lopen, zal de woningbouw dus nog flink door moeten groeien, naar aantallen van wel 80.000 tot 90.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

Vergunningverlening utiliteitsbouw 23% gestegen

De utiliteitsbouw laat inmiddels ook weer een groei zien. Zo lag de totale bouwsom van de nieuwbouwproductie in september al 4% hoger dan een jaar geleden en is het de verwachting dat de utiliteitsbouw in 2017 met 10% zal groeien. Deze groei komt hoofdzakelijk uit de sectoren ‘Nijverheid en energie’ (bijna 50% in de plus) en ‘Vervoer, informatie en communicatie’ (+21%). Daarnaast wijst alles erop dat de groei ook in het vierde kwartaal verder doorzet. Zo is de totale waarde van de vergunningverlening in de utiliteitsbouw in oktober met 23% gegroeid ten opzichte van een jaar geleden. Hier plust de vergunningverlening voor de nijverheid flink met bijna 80% en laat ook de financiële en zakelijke dienstverlening een plus van bijna 40% zien. De deelsectoren ‘Overheid’, ‘Onderwijs’ en ‘Zorg’ in de budgetsector laten juist flinke minnen zien. Het herstel in de utiliteitsbouw komt dus volledig van de marktsector.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Maurice van Loon (+31 (0)10 206 69 96 of maurice.van.loon@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.