Home » Persberichten » E-installateur meest tevreden met Hager, adviseur met ETAP

E-installateur meest tevreden met Hager, adviseur met ETAP

E-installateurs zijn in 2015 het meest tevreden met Hager als fabrikant van schakel- en verdeelinrichtingen. Adviseurs die actief zijn in de elektrosector geven het hoogste tevredenheidcijfer aan ETAP als fabrikant van lichtsystemen. Dit blijkt uit de Marketing Score Card Klanttevredenheid Installatie, het jaarlijks terugkerende klanttevredenheidsonderzoek van BouwKennis.

Het verbeteren van de klanttevredenheid is voor veel organisaties een belangrijke doelstelling. De BouwKennis Marketing Score Card Klanttevredenheid peilt daarom jaarlijks de klanttevredenheid van E-installateurs, W-installateurs en adviseurs met de belangrijkste fabrikanten en handelaren. Onder installateurs is van twaalf belangrijke aspecten de tevredenheid gemeten, onder adviseurs zijn dit er elf. De top-5 in dit bericht is gemaakt aan de hand van het gemiddelde van deze verschillende aspecten.

Hager scoort goed
Onder E-installateurs komt Hager als fabrikant van schakel- en verdeelinrichtingen in 2015 als winnaar uit de bus. Hiermee is Gira als fabrikant van domotica voor het eerst sinds 2013 niet op de nummer-1 positie te vinden. Deze fabrikant bevindt zich in 2015 op de tweede plaats. Hager is nog twee keer in de top-5 terug te vinden. Een keer op nummer 3 als fabrikant van installatiekasten en een keer op nummer 5 als fabrikant van domotica. De nummer-4 positie is dit jaar voor Draka als leverancier van draad en kabel.

Top-5 fabrikanten volgens E-installateurs

201120122013
20142015
1. JUNG
Domotica
1. JUNG
Schakelmateriaal
1. Gira
Domotica
1. Gira
Domotica
1. Hager
Schakel/
verdeelinrichting
2. Gira
Schakelmateriaal
2. Draka
Draad en kabel
2. Draka
Draad en kabel
2. Hager
Installatiekasten
2. Gira
Domotica
3. JUNG Schakelmateriaal3. ABB/HAF Installatiekasten3. ABB/HAF Installatiekasten3. Draka
Draad en kabel
3. Hager
Installatiekasten
4. Gira
Domotica
4. Gira
Domotica
4. Eaton
Installatiekasten
4. Gira
Schakelmateriaal
4. Draka
Draad en kabel
5. PEHA Schakelmateriaal5. Hager
Installatiekasten
5. JUNG
Schakelmateriaal
5. Attema Installatiematerialen5. Hager
Domotica

Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, juni 2015

Adviseurs: lichtsystemen domineren top-5
Onder adviseurs die werkzaam zijn in de elektrotechniek staat ETAP als fabrikant van lichtsystemen op nummer 1. Het is voor het eerst sinds 2012 dat deze speler in de top-5 te vinden is. Gira bevindt zich als domoticafabrikant dit jaar op de nummer-2 positie. Famostar is een nieuwkomer in de top-5 onder adviseurs en nestelt zich op plaats nummer-3. GE Power Controls en Van Lien maken de top-5 van 2015 compleet. Met ETAP, Famostar en Van Lien, kent de top-5 maar liefst drie fabrikanten van lichtsystemen.

Top-5 fabrikanten volgens adviseurs E-installatie

20112012
2013
20142015
1. Schneider
Schakel/
verdeelinrichting
1. Schneider
Schakel/
verdeelinrichting
1. Van Lien Lichtsystemen1. Gira
Domotica
1. ETAP
Lichtsystemen
2. Gira
Domotica
2. Eaton
Domotica
2. JUNG
Domotica
2. JUNG
Domotica
2. Gira
Domotica
3. Eaton
Schakel/
verdeelinrichting
3. Gira
Domotica
3. Eaton
Schakel/
verdeelinrichting
3. Van Lien Lichtsystemen3. Famostar
Lichtsystemen
4. Merten
Domotica
4. ETAP
Lichtsystemen
4. ABB
Schakel/
verdeelinrichting
4. GE Power Controls
Schakel/
verdeelinrichting
4. GE power Controls
Schakel/
verdeelinrichting
5. ABB Schakel/
verdeelinrichting
5. Legrand
Domotica
5. Gira
Domotica
5. ABB
Schakel/
verdeelinrichting
5. Van Lien
Lichtsystemen

Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, juni 2015

Oosterberg best scorende groothandel
Onder E-installateurs is ook de tevredenheid met groothandelaren onderzocht. Hieruit blijkt dat elektrotechnische installateurs het meest tevreden zijn met Oosterberg, gevolgd door Technische Unie. Beide bedrijven stonden ook vorig jaar op de bovenste treden, al waren de posities toen precies omgedraaid. De top-3 wordt hier compleet gemaakt door Solar.

BouwKennis Marketing Score Card: Klanttevredenheid Installatie
Een effectief marketingbeleid begint bij een goed inzicht in de markt en de eigen klantenkring. Om te achterhalen waar klanten tevreden mee zijn en wat bedrijven beter of minder goed doen dan de concurrentie voert BouwKennis ieder jaar de Marketing Score Card Klanttevredenheid uit.

De Score Card Klanttevredenheid Installatie brengt in kaart hoe tevreden W-installateurs, E-installateurs en adviseurs zijn met een organisatie en zet deze cijfers af tegen de score van de directe concurrenten binnen dezelfde productgroep. Zo krijgen bedrijven optimaal inzicht in hun sterke en minder sterke punten. Op deze manier kunnen ze gericht werken aan het verbeteren van de klanttevredenheid zodat het vasthouden van bestaande en het binden van nieuwe klanten succesvoller verloopt. Voor meer informatie over de Marketing Score Card, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl).

Technische verantwoording en achtergrondinformatie

• In het onderzoek voor de E-installatiesector zijn de volgende bouwdelen meegenomen: lichtsystemen, draad en kabel, installatiematerialen, schakel- en verdeelinrichting, domotica, schakelmateriaal, installatiekasten, kabeldraagsystemen en de groothandel.

• De tevredenheid is gemeten op twaalf aspecten: prijs, kwaliteit, professionaliteit, innovativiteit, duidelijkheid van de documentatie, advies van de vertegenwoordiger, betrouwbaarheid, nakomen van afspraken, klantvriendelijkheid, service/klachtafhandeling, meedenken met de klant en levertijd. Daarnaast is de algemene tevredenheid gemeten.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.