Home » Persberichten » Fabrikanten bouw en installatie steeds meer gezien als volwaardig aankooppunt

Fabrikanten bouw en installatie steeds meer gezien als volwaardig aankooppunt

Rotterdam – 29 mei 2018. Een belangrijke verandering in de bouwsector in de laatste jaren is de (verdere) opkomst van de fabrikant als direct afzetkanaal. Waar vroeger de handel het meest prominente aankooppunt was, wordt de fabrikant steeds meer gezien als een volwaardig alternatief voor het inkopen van bouw- en installatiematerialen. Dat blijkt uit de nieuwe BouwKennis monitor ‘Rol van de handel’.

In 2014 deed BouwKennis ook al onderzoek naar de rol van de handel en daarom is het mogelijk de afgelopen vier jaren met elkaar te vergelijken. Destijds konden sommige onderzoeksdoelgroepen geen reden noemen om direct bij de fabrikant in te kopen. Dat is in 2018 wel anders: elke verwerker kan een reden noemen om hun materialen direct bij de fabrikant in te kopen. Ongeveer 70% van de totale aankopen loopt in 2018 via de professionele handel, 20% direct via de fabrikant en ongeveer 10% bij bouwmarkten en andere partijen.

Afzetkanalen in de toekomst

De verwachting voor de toekomst is dat verwerkers meer direct bij de fabrikant gaan inkopen en minder bij de handel. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de handel haar bestaansrecht verliest. Handelaren zullen alleen wel op een andere manier meerwaarde moeten bieden om de opkomst van nieuwe kanalen te weerstaan.

Er zijn vier algemene afzetkanalen in de sector: direct van de fabrikant naar de verwerker, pure online aanbieders (zoals bijvoorbeeld Amazon), de professionele bouw- en installatiematerialenhandel (“de handel”) en de bouwmarkt. Het belangrijkste afzetkanaal loopt via de professionele handel: ongeveer 70% van de aannemers, E-installateurs, en W-installateurs koopt in via de handel. Dit aandeel is licht gestegen ten opzichte van 2014. Ongeveer 20% koopt direct in via de fabrikant.

Verwachte aankopen van E-installateurs

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt in drie type verwerkers: aannemers, E-installateurs en W-installateurs. Als we kijken naar de tweede groep, zien we dat de meeste E-installateurs weinig verschuivingen verwachten in het speelveld van afzetkanalen. Wel valt op dat meer dan een derde van de middelgrote bedrijven een toename verwacht in de aankoop bij pure online aanbieders. Verder is te zien dat het aandeel verwachte inkopen bij de bouwmarkt flink terugloopt: een vermindering van 23% van de middelgrote E-installateurs en maar liefst 29% van de grote E-installateurs.

Figuur 1: Verwachte aankopen in de komende 3 jaar (E-installateurs)

Bron: BouwKennis Rol van de handel 2018

Monitor Rol van de handel

Het onderzoek is uitgevoerd onder drie verschillende doelgroepen: verwerkende partijen (aannemers, E-installateurs en W-installateurs), fabrikanten en handelaren. De drie perspectieven geven een goed en volledig beeld over de ontwikkeling van de rol van de handel. Behalve de belangrijkste afzetkanalen, geeft het onderzoek inzicht in aankooppunten, merken, logistiek en twee thema’s: system integrators en dienstverlening.

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Carmen Schrooten (+31 (0)10 206 69 96 of carmen.schrooten@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.