Home » Persberichten » Helft consumenten vindt duurzame klusproducten belangrijk maar wil niet meer betalen

Helft consumenten vindt duurzame klusproducten belangrijk maar wil niet meer betalen

Iets meer dan de helft van de woonconsumenten vindt duurzaamheid belangrijk bij de aanschaf van doe-het-zelf producten maar geeft daarbij ook aan dat het niet mag leiden tot extra kosten. Dit blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2015/2016 waarin de invloed van duurzaamheid op het keuzegedrag van de klussende consument is onderzocht. Uit het rapport blijkt tevens dat 55% van de consumenten een actieve bijdrage wil leveren aan een gezondere leefomgeving. Het percentage dat goed op de hoogte is van duurzame mogelijkheden bij het verbeteren van de woning komt veel lager uit.

Bij de verkoop van duurzame materialen spelen vele facetten een rol. Van groot belang, en een essentieel aanknopingspunt voor marketing, is de intrinsieke motivatie om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Voor duurzame materialen geldt tevens dat ze het imago hebben duurder te zijn. Daarom is een ander belangrijk punt dat consumenten de wil hebben om extra voor de artikelen te betalen. Dat bouwen met duurzame materialen niet per se duurder (of ingewikkelder) hoeft te zijn, is een kwestie van kennisverschaffing door toeleveranciers. Het is daarom ook van belang te weten in welke mate consumenten nu al inzicht hebben in duurzame mogelijkheden rondom klusgedrag.

55% wil actieve bijdrage leveren aan gezondere leefomgeving
In het WoonKennis Jaarrapport komen deze basiselementen aan de orde. Om de mate van bewustzijn rondom het milieu verder te peilen, is consumenten onder andere gevraagd of ze zelf een actieve bijdrage willen leveren aan een gezondere leefomgeving. Bij gemiddeld 55% van de respondenten is dit in (zeer) sterke mate het geval. De woningeigenaar bevindt zich boven dit gemiddelde. Dit geldt ook voor consumenten vanaf 55 jaar en de mensen met een bruto gezinsinkomen van boven de € 34.000.

Wil actieve bijdrage leveren aan gezondere leefomgeving (in %)
Wil bijdrage leveren aan gezondere leefomgeving
Bron: WoonKennis, augustus 2015

38% goed op de hoogte van duurzame mogelijkheden verbeteren woning
Met de stelling ‘Ik ben goed op de hoogte van duurzame mogelijkheden bij het verbeteren van mijn woning’, is gemiddeld 38% van de consumenten het (zeer) eens. Dit aandeel is het hoogst onder woningeigenaren. Het aandeel dat aangeeft goed op de hoogte te zijn loopt enigszins op onder de mensen die de afgelopen 12 maanden een klus hebben uitgevoerd. Zij zijn de afgelopen tijd met klussen bezig geweest, hebben hun kennis hieromtrent verrijkt en zijn zo wellicht ook meer te weten gekomen over duurzame mogelijkheden rondom klussen.

Goed op de hoogte van duurzame mogelijkheden bij het verbeteren van woning (in %)
Goed op de hoogte van duurzame mogelijkheden bij verbeteren van de woning
Bron: WoonKennis, augustus 2015

51% vindt duurzaamheid belangrijk maar wil niet meer betalen
Ondanks alle goede voornemens en potentiële voordelen van duurzame producten, speelt er bij de aankoop uiteindelijk altijd een zeer belangrijk aspect mee: de prijs. Gemiddeld geeft 51% van de consumenten aan dat ze duurzaamheid belangrijk vinden bij de aanschaf van doe-het-zelf producten, maar dat dit niet mag zorgen voor extra kosten. Dit aandeel is het hoogst in de leeftijdscategorie 35 tot 55 jaar. Opvallend is het lage percentage onder de jongste leeftijdscategorie (18 tot en met 35 jaar). Uit het rapport blijkt echter dat zij minder dan gemiddeld met duurzaamheid bezig zijn. Bij deze groep zal het beneden gemiddelde percentage dat het (zeer) eens is met de stelling, vooral worden beïnvloed door het feit dat ze duurzaamheid überhaupt minder belangrijker vinden.

Duurzaamheid belangrijk bij de aanschaf van doe-het-zelf producten maar mag niet leiden tot extra kosten (in %)
Duurzaamheid belangrijk maar mag niet meer kosten
Bron: WoonKennis, augustus 2015

Verschillen per type klusser: kansen bij de Handyman
In het onderzoek is tevens een splitsing gemaakt naar type klusser. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende persona’s : Outsourcers, Decorators, Handymans en Renovators. Alle afzonderlijke klustypen kennen hierbij hun eigen klusfrequentie en –ervaring en specifieke achtergrondkenmerken (leeftijd, inkomen, woonsituatie, etc.).

Voor de verkoop van duurzame materialen lijken er de meeste kansen te liggen bij de Handyman. Zij hebben relatief vaak een koopwoning, een relatief hoge motivatie om zelf een bijdrage te leveren aan het milieu en blijken het vaakst al op de hoogte van duurzame mogelijkheden bij het verbeteren van de woning. Dit laatste is een goed aanknopingspunt om de kennis rondom duurzame bouwmaterialen verder te vergroten en zo eventuele vooroordelen te tackelen.

WoonKennis Jaarrapport 2015/2016
Het WoonKennis Jaarrapport is het jaarlijkse onderzoek naar het gedrag van de Nederlandse woonconsument op de klusmarkt. De informatie uit dit rapport is van belang voor alle partijen in de bouw en aanverwante sectoren die direct of indirect met de consument te maken hebben. In deze editie is er middels het hoofdstuk ‘De nieuwe consument’ speciale aandacht voor de invloed van duurzaamheid op het keuzegedrag van de klussende consument.

Het rapport richt zich onder andere op de volgende vraagstukken:
• Verdeling ‘doe-het-zelf’/professionals op de renovatie- en onderhoudsmarkt
• Relatie renovatie- en onderhoudsmarkt en economie
• Aantal klussen op de renovatie- en onderhoudsmarkt en daarbij horende waarde
• De klantreis van verschillende kluscategorieën
• Aankoopkanalen klusproducten
• Belang duurzaamheid bij aankoop klusproducten
• Invloed digitalisering op aankoop klusproducten

Het rapport richt zich in de basis op zes kluscategorieën:
Keuken, sanitair, decoratie, installatie, bouwtechnisch en energiebesparing

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.