Home » Persberichten » Installateur: ‘BIM pas over vijf jaar gemeengoed in de bouw’

Installateur: ‘BIM pas over vijf jaar gemeengoed in de bouw’

Het aandeel installateurs dat in Nederland in één of meer projecten met BIM werkt, ligt momenteel op 9%. Als er alleen gekeken wordt naar (middel)grote installatiebedrijven, blijkt eenderde al praktijkervaring met BIM te hebben. Volgens E- en W-installateurs die er bekend mee zijn, is BIM zeker niet te complex voor de bouw. Voordat het breed toegepast zal worden in de bouw- en installatiesector zijn we volgens het merendeel van de ondervraagden echter wel gauw vijf jaar verder. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek onder E- en W-installateurs van BouwKennis voor de Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen Installatie.

  • Bekendheid en gebruik van BIM hoger onder E-installateurs dan onder W-installateurs
  • 84% van de W-installateurs heeft nog nooit van BIM gehoord of weet niet wat het inhoudt
  • BIM vooral gebruikt voor clashcontrole, genereren van 2D-tekeningen en animatie

Door onvolledige voorbereiding, gebrekkige communicatie, afstemmingsfouten en te weinig oog voor de uitvoerbaarheid van ontwerpen heeft de bouw al jarenlang last van hoge faalkosten. Partijen zijn daarom dringend op zoek naar een effectievere manier om gegevens uit te wisselen. Het Bouw Informatie Model (BIM) kan hierbij helpen. Via BIM wordt alle relevante informatie tijdens het bouwproces voor de gehele levenscyclus van een gebouw opgeslagen, gebruikt en beheerd in een driedimensionaal model. Hierdoor is een strakke regie van zowel nieuwbouw als onderhoud mogelijk.

Installateurs terughoudend

Vanwege de niet te stuiten opmars van BIM moet ook de installatiesector zich hierop voorbereiden. Uit onderzoek blijkt dat installateurs vooralsnog echter vooral volgend zijn en een afwachtende houding aannemen. Van de E-installateurs werkt op dit moment 9% voor één of meerdere projecten met BIM. Van de W-installateurs heeft 6% voor minmaal een paar projecten ervaring opgedaan met BIM. Van de E-installateurs heeft ruim zeven op de tien nog nooit van BIM gehoord of weet niet wat het inhoudt. Bij W-installateurs geldt dit zelfs voor ruim acht op de tien.

Grote bedrijven hebben meer ervaring

Het gebrek aan ervaring met BIM ligt overigens voor het overgrote deel bij kleinere installateurs. Van de (middel)grote installateurs blijkt namelijk dat 32% inmiddels in meer of mindere mate werkt met BIM. Dit verschil komt enerzijds doordat grotere opdrachtgevers en aannemers steeds vaker de eis stellen dat de installateur met BIM werkt. Anderzijds zal BIM bij kleinere trajecten waarschijnlijk nooit geïmplementeerd worden waardoor een bepaald type installateur nooit met BIM zal gaan werken.

Bekendheid en gebruik BIM

Gebruik BIM vooral voor clashcontrole

De installateurs die gebruik maken van BIM, maken hier met name gebruik van voor clashcontrole (het vroegtijdig signaleren van ontwerpfouten), het genereren van 2D-tekeningen uit 3D-modellen, visualisatie en animatie, het maken van materiaalstaten en het uitwisselen van 3D-tekeningen. Daarbij zijn zowel functionele eigenschappen als informatie over afmetingen van belang voor de installateurs.

BIM niet te complex voor de bouw

Werken met BIM is in de praktijk niet zo eenvoudig als het in eerste instantie lijkt. BIM is complex en vraagt een hoog niveau van automatisering met de daarbij vereiste investeringen. Ook vraagt BIM een andere manier van werken van installateurs en andere bedrijven in de keten. Dit kan afschrikkend werken. Aan installateurs die weten wat BIM inhoudt, is daarom gevraagd wat ze vinden van de stelling dat BIM veel te complex is voor de bouw- en installatiebranche. Een merendeel van de E- als de W-installateurs is het met deze stelling (zeer) oneens.

Geen korte termijn

BIM is volgens installateurs dus niet te complex. Maar tegelijkertijd zien de meeste installateurs BIM nog niet op korte termijn breed toegepast worden in de sector. Zeven op de tien E-installateurs (72%) en circa de helft van de W-installateurs (51%) zijn van mening dat het nog wel vijf jaar zal duren voordat BIM breed toegepast wordt in de bouw- en installatiesector.

Inspelen op BIM

BIM bevindt zich momenteel nog in de opstartfase. Veel zaken zullen nog uitgekristalliseerd moeten worden, waaronder de standaarden waarin gewerkt wordt. BIM vraagt bovendien om een cultuuromslag, waardoor de transitie traag verloopt. Het zal daarom ook nog lang duren voordat BIM volledig zal worden uitgerold. Maar als de huidige lijn wordt doorgetrokken zal het aandeel van BIM in het bouwvolume op termijn stijgen waardoor dit een voorwaarde wordt voor nieuwbouw en grootschalige renovatie. Bedrijven die nog niet met BIM werken, doen er daarom goed aan om hiermee te experimenteren en om de organisatie klaar te stomen voor deze nieuwe manier van werken.

BouwKennis Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen Installatie 2013

Onlangs is de BouwKennis Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen verschenen voor de installatiesector. Dit rapport geeft u aan de hand van marktonderzoek onder E- en W-installateurs een compleet overzicht van de meest actuele trends en ontwikkelingen op de installatiemarkt en de handvatten om hiermee om te gaan. Van strategie tot uitvoering en gericht op de praktijk.

In het rapport staan de volgende vijf trends centraal: ‘energiezuinigheid en duurzaamheid’, ‘ICT, BIM en innovatie’, ‘integraal installeren’, ‘oriëntatie- en aankoopgedrag’ en ‘betalingsgedrag en financiering’. Wilt u meer weten over dit rapport? Neem dan direct contact op met Maurice van Dijk via vandijk@bouwkennis.nl of 010-2066996.