Home » Persberichten » Itho Daalderop meest bekende merk onder W-installateurs

Itho Daalderop meest bekende merk onder W-installateurs

Itho Daalderop is als fabrikant van boilers het bekendste merk onder werktuigbouwkundige installateurs. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago voor de installatiebranche. In de top-5 van bekendste merken onder W-installateurs staan verder twee fabrikanten van cv-ketels, met Nefit op 2 en Remeha als hekkensluiter op 5. Op 3 staat Radson als fabrikant van radiatoren en op 4 staat Danfoss met meet- en regeltechniek.

Wanneer een fabrikant een hoge (spontane) naambekendheid heeft en een goed imago, is de kans groter dat installateurs voor die fabrikant kiezen. In de Marketing Score Card Naambekendheid & Imago Installatie brengt BouwKennis de totale naambekendheid van de grootste merken in de installatiesector in kaart. Het gaat hier om de top of mind awareness (het merk dat als eerste spontaan wordt genoemd), de spontane naambekendheid en de geholpen naambekendheid. Deze informatie kan worden gebruikt om de naambekendheid van de organisatie via gerichte marketingacties te verbeteren.

Wanneer gekeken wordt naar de totale naambekendheid (spontaan + geholpen), staat Itho Daalderop als fabrikant van boilers op de eerste plaats. Nefit komt wat betreft totale naambekendheid op de tweede plaats maar kent wel de hoogste spontane naambekendheid. Daarentegen kent het kleinste percentage W-installateurs Itho Daalderop helemaal niet. Op 3 staat Radson als fabrikant van radiatoren en op 4 staat Danfoss met meet- en regeltechniek. Remeha bevindt zich op plaatst vijf en is de tweede fabrikant van cv-ketels in de top-5. De verschillen tussen de fabrikanten zijn soms klein.

Flamco bekendst onder adviseurs

De top-5 van adviseurs ziet er anders uit dan die van W-installateurs. Tevens ligt de naambekendheid van fabrikanten hier iets verder uit elkaar. Flamco is onder adviseurs de bekendste als fabrikant van vuil- en luchtafscheiders. Op de derde plaats staat Spirotech in dezelfde productgroep. Radson weet zich als fabrikant van radiatoren ook te nestelen in de top-5 onder adviseurs en komt op de tweede plaats. Itho Daalderop is onder adviseurs ook in de top-5 te vinden maar dan wel met luchttechniek. Holland Heating sluit de top-5 van bekendste merken onder adviseurs.

Top-5 totale naambekendheid w-installateurs en adviseurs (productgroep tussen haakjes)

W-installateursAdviseurs
Itho Daalderop (boilers)Flamco (vuil- en luchtafscheiders)
Nefit (cv-ketels)Radson (radiatoren)
Radson (radiatoren)Spirotech (vuil- en luchtafscheiders)
Danfoss (meet- en regeltechniek)Itho Daalderop (luchttechniek)
Remeha (cv-ketels)Holland Heating (luchtbehandeling)

Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, oktober 2014

BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago Installatie

Een succesvol merkenbeleid begint bij kennis van hoe het merk er momenteel voorstaat. Inzicht in de naambekendheid van een merk is hierbij een eerste graadmeter. Daarnaast is het essentieel te weten wat het huidige imago is zodat bepaald kan worden of dit aansluit op de gewenste identiteit. De BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago biedt structureel inzicht in deze essentiële zaken.

Het rapport is uitgevoerd onder E-installateurs, W-installateurs en adviseurs en brengt de naambekendheid, het imago en de merkkracht van vele merken in kaart. Hiervoor is een duidelijke verdeling gemaakt naar productgroepen in de installatiesector.

De naambekendheid is op drie niveaus gemeten:

  • Top of mind awareness (TOMA); percentage respondenten dat een merk spontaan als eerste noemt.
  • Totale spontane naambekendheid; percentage respondenten dat een merk spontaan noemt.
  • Geholpen naambekendheid; percentage respondenten dat een merk niet spontaan noemt, maar wel kent indien gevraagd.

Naast naambekendheid is ook het imago en de merkkracht van een merk gemeten. Om het imago van een merk te kunnen bepalen is aan de respondenten die het merk kennen gevraagd in welke mate de volgende aspecten van toepassing zijn op een merk:

  • Kwaliteit
  • Goedkoop
  • Meedenkend
  • Trendzettend
  • Duurzaam
  • Vriendelijk
  • Professioneel

De resultaten van organisaties worden vergeleken met directe concurrenten. Zo kunnen naambekendheidacties worden geëvalueerd, merkpositionering geoptimaliseerd en doelstellingen voor promotiecampagnes bepaald.

Neem voor meer informatie contact op met Maurice van Dijk (010 2066996, vandijk@bouwkennis.nl).

Technische verantwoording en achtergrondinformatie: In het onderzoek voor de W-installatiesector zijn de volgende bouwdelen meegenomen: boilers, cv-ketels, handel, koeltechniek, luchtbehandeling, leidingsystemen, luchttechniek, radiatoren, meet- en regeltechniek, vuil- en luchtafscheiders en waterpompen.

 

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (+31 (0)10 206 69 96 of vandijk@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.