Home » Persberichten » Klussende consument ziet vergelijkingssite als meest betrouwbare informatiebron

Klussende consument ziet vergelijkingssite als meest betrouwbare informatiebron

Consumenten hebben steeds meer informatie tot hun beschikking, waardoor ze een groot deel van hun aankoopreis zelfstandig kunnen doorlopen. Uit het WoonKennis Jaarrapport 2015/2016 blijkt dat vergelijkingssites een zeer belangrijke plaats innemen in dit speelveld. Maar liefst 27% van de woonconsumenten vindt ‘beoordelingen op vergelijkingssites’ de meest betrouwbare informatiebron. Het advies van naasten, maar ook dat van de professional blijft hier bij achter. Het zijn vooral de consumenten van 18 tot 35 jaar waarvoor geldt dat een negatieve review meer impact heeft dan een positieve. Zij zijn wel het vaakst bereid extra te betalen voor een product met een goede review.

Het WoonKennis Jaarrapport is het jaarlijkse onderzoek naar het gedrag van de Nederlandse woonconsument op de klusmarkt. De informatie uit dit rapport is van belang voor alle partijen in de bouw en aanverwante sectoren die direct of indirect met de consument te maken hebben. In deze editie is er middels het hoofdstuk ‘De nieuwe consument’ speciale aandacht voor de invloed van de digitalisering op het keuzegedrag van de klussende consument.

Beoordelingen betrouwbaarder dan advies
De respondenten is een aantal oriëntatiebronnen voorgelegd. Hierbij kon men aangeven welke van deze bronnen het meest betrouwbaar worden geacht bij de oriëntatie op klusproducten. ‘Beoordelingen op vergelijkingsites’ wordt hierbij gemiddeld het vaakst als meest betrouwbaar bestempeld (27%). Opvallend is dat beoordelingen op vergelijkingssites gemiddeld vaker als meest betrouwbaar worden genoemd dan advies van familie, vrienden en bekenden (19%), advies van professionals (zoals aannemers en installateurs) (19%) en advies van winkelpersoneel (10%). Het percentage dat beoordelingen op vergelijkingssites als meest betrouwbare bron noemt ligt tevens in alle leeftijdscategorieën hoog. Naarmate de leeftijd toeneemt, wordt advies van de professional vaker als meest betrouwbare bron bestempeld.

Negatieve reviews hebben grotere impact op jongere generaties
Beoordelingen kunnen in de basis positief, neutraal of negatief zijn. Gemiddeld geeft het grootste deel van de woonconsumenten aan dat positieve en negatieve reviews een even grote invloed hebben op de keuze voor een product of een dienst (39%). Het aandeel consumenten dat aangeeft dat positieve reviews een grotere impact hebben dan negatieve (18%), ligt net iets lager dan het aandeel consumenten dat zich meer laat leiden door negatieve online recensies (23%).

Het zijn vooral de consumenten van 18 tot 35 jaar waarvoor geldt dat een negatieve review meer impact heeft dan een positieve. Zij bevinden zich ver boven het gemiddelde, terwijl de andere leeftijdscategorieën hier onder blijven. Naarmate de leeftijd oploopt, is de negatieve review minder leidend. Het aandeel dat aangeeft dat positieve reviews een grotere impact hebben dan negatieve review, ontloopt elkaar per leeftijdscategorie niet veel.

Vooral jongeren bereid extra te betalen voor product met goede review
Heeft een goede review ook effect op de prijs die consumenten bereid zijn te betalen voor een product of dienst? Het antwoord op deze vraag verschilt per leeftijdscategorie. Met de stelling “als een product veel goede reviews heeft dan wil ik daar best meer voor betalen” is gemiddeld 39% het (zeer) eens. Dit percentage ligt onder personen van 18 tot 35 jaar flink boven dit gemiddelde, bijna de helft van deze groep is het (zeer) eens met deze stelling (48%). In de oudste leeftijdscategorie is juist een relatief laag percentage het (zeer) met deze stelling eens (29%).

Verschillen per type klusser: renovator gaat voor professioneel advies
In het onderzoek is tevens een splitsing gemaakt naar type klusser. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende persona: Outsourcers, Decorators, Handymans en Renovators. Alle afzonderlijke klustypen kennen hierbij hun eigen klusfrequentie en –ervaring en specifieke achtergrondkenmerken waar het leeftijd, inkomen, woonsituatie, etc. betreft. Met betrekking tot reviews, valt vooral de renovator op. Hij is door zijn ervaring een uitzondering op de regel dat vergelijkingssites het meest betrouwbaar zijn. Als hij een betrouwbaar advies wil, vertrouwt hij de professional meer dan mening van medeklussers. De renovator is dan ook het minst bereid om meer te betalen voor een product dat goede reviews krijgt.

Veranderend speelveld
Consumenten hebben veel informatie tot hun beschikking, waardoor ze een groot deel van hun aankoopreis zelfstandig kunnen doorlopen. Het blijft echter lastig om in een enorme berg de meest relevante en betrouwbare informatie te vinden. In dit speelveld worden beoordelingen vaak hét wervingsinstrument van de 21ste eeuw genoemd. Het voordeel van een review is dat de informatie niet door een verkopende partij wordt verschaft, maar juist door een medeconsument die objectieve informatie geeft. Het helpt bij het kiezen van een product (productreview) of bij het bepalen met welke dienstverlener in zee wordt gegaan (bedrijfsreview). Het belang van reviews is, ook bij de aanschaf van DHZ-artikelen, niet meer te onderschatten.

WoonKennis Jaarrapport 2015/2016
Het WoonKennis Jaarrapport 2015/2016 richt zich onder andere op de volgende vraagstukken:
• Verdeling ‘doe-het-zelf’/professionals op de renovatie- en onderhoudsmarkt
• Relatie renovatie- en onderhoudsmarkt en economie
• Aantal klussen op de renovatie- en onderhoudsmarkt en daarbij horende waarde
• De klantreis van verschillende kluscategorieën
• Aankoopkanalen klusproducten
• Belang duurzaamheid bij aankoop klusproducten
• Invloed digitalisering op aankoop klusproducten

Het rapport richt zich in de basis op zes kluscategorieën:

Keuken, Sanitair, Decoratie, Installatie, Bouwtechnisch, Isolatie + energiebesparing

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.