Home » Persberichten » Marketingbudget bouwtoelevering: meer focus op marketingcommunicatie

Marketingbudget bouwtoelevering: meer focus op marketingcommunicatie

Gemiddeld 28% van de toeleveranciers in de bouw heeft in 2015 een hoger marketingbudget dan in 2014. Dit jaar gaat het grootste aandeel van het beschikbare budget naar marketingcommunicatie (41%). De aantrekkende economie lijkt er vooral onder fabrikanten voor te zorgen dat het aandeel voor marketingcommunicatie toeneemt. Het aandeel dat wordt besteed aan verkooppersoneel neemt bij toeleveranciers juist sterk af. Dit blijkt uit het zojuist verschenen BouwKennis Jaarrapport 2015/2016.

Het BouwKennis Jaarrapport brengt al vanaf 2007 de ontwikkeling van het marketingbudget bij fabrikanten en handelaren in kaart. Er wordt onder andere gevraagd of het beschikbare budget als aandeel van de omzet hoger, lager, of gelijk is aan het voorgaande jaar. Ook wordt elk jaar gevraagd hoe de marketingeuro’s over de verschillende posten zijn verdeeld.

Het marketingbudget van de toelevering laat een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van een jaar eerder. Van de handelaren geeft 30% aan dat het marketingbudget voor 2015 hoger is dan een jaar eerder. Bij fabrikanten is dit aandeel 27%. Deze percentages bedroegen een jaar eerder respectievelijk 21% en 20%.

Wanneer naar de verdeling van het budget wordt gekeken, valt op dat gemiddeld het grootste deel van het marketingbudget in 2015 bestemd is voor marketingcommunicatie. Zowel fabrikanten als handelaren noteren een aandeel van 41%. Verkooppersoneel is na marketingcommunicatie gemiddeld de grootste post, 28% van het marketingbudget wordt door de toelevering aan deze post besteed. Productontwikkeling maakt de ‘top-3’ met een gemiddeld aandeel van 16% compleet.

Verdeling marketingbudget toelevering (in %)

Verdeling marketingbudget toelevering 2015
Bron: BouwKennis, april 2015

Budget parallel met economische groei
De budgetten voor marketing (en de verdeling hiervan) zijn overduidelijk conjunctuurgevoelig. Het percentage toeleveranciers dat aangeeft een hoger marketingbudget te hebben dan het voorgaande jaar loopt vrijwel parallel met de ontwikkeling van de economie. Wanneer de economische groei zich negatief ontwikkelt, daalt het percentage toeleveranciers met een hoger marketingbudget dan het voorgaande jaar. Het percentage toeleveranciers met een hoger marketingbudget dan in 2014 past bij de economische groei die voor 2015 door het Centraal Planbureau wordt voorzien.

Aandeel toelevering met hoger marketingbudget dan vorig jaar en economische groei (in %)Aandeel toelevering met hoger marketingbudget dan vorig jaar en economische groei 2015

Bron: BouwKennis/CBS StatLine, CPB, april 2015

Verdeling budget: minder focus op sales
Het economische herstel is ook te zien in de verdeling van het marketingbudget. Vooral de ontwikkeling van het budget voor verkooppersoneel en marketingcommunicatie valt op. In tijden van crisis ligt de focus duidelijk op verkoop en gaat dit ten koste van aspecten als marketingcommunicatie. Dit geldt voor zowel de fabrikanten als de handel. De sterke daling van het BBP in 2009 zorgde er bijvoorbeeld voor dat de marketingbudgetten in 2010 vooral werden gebuikt voor verkooppersoneel. In 2011 werd er daarentegen weer gereageerd op de korte opleving van het BBP in 2010: het aandeel voor verkooppersoneel daalde terwijl het aandeel voor marketingcommunicatie juist steeg.

Voor de handel geldt dat het aandeel van het marketingbudget dat naar marketingcommunicatie gaat al vanaf 2012 zo rond de 40% ligt. In 2015 is dit niet anders. Het aandeel dat naar verkooppersoneel gaat, daalt in 2015 echter van 36% naar 27%. Voor fabrikanten geldt dat het aandeel voor marketingcommunicatie stijgt van 30% naar 41% in 2015. Het aandeel voor verkooppersoneel daalt maar liefst van 41% naar 29%. De focus op sales die de afgelopen jaren duidelijk aanwezig was, is duidelijk aan het afnemen.


Fabrikant: aandeel marketingcommunicatie en verkooppersoneel uit marketingbudget en economische groei (in %)
Fabrikant_aandeel marketingcommunicatie en verkooppersoneel uit marketingbudget en economische groei 2015
Bron: BouwKennis/CBS StatLine, CPB, april 2015

Het BouwKennis Jaarrapport 2015-2016
Het BouwKennis Jaarrapport verschijnt dit jaar voor de dertiende keer op rij. Het is al jaren de basis voor de strategische planning van strategen en commercieel beleidsmakers binnen de bouw.

Het rapport kent dit jaar onder andere de volgende onderdelen:
– De productie- en prognosecijfers voor de woning- en de utiliteitsbouw t/m 2017
– Externe analyse van de bouw volgende de DESTEP-methode.
– Inzicht in de DMU rondom inkoop en toepassing van bouwmaterialen: welke partijen zijn bepalend voor de inkoop en toepassing van bouwmaterialen?
– Strategische positionering: een analyse aan de hand van de theorieën van Ansoff, Treacy en Wiersema en Porter.
– Oriëntatieproces: hoe oriënteren de voorschrijvende en uitvoerende partijen in de bouwkolom zich op bouwmaterialen?
– Toekomst van Prefab: inzicht in toepassingen van prefab bouwdelen en de mening van de bouwkolom over de toekomst ervan.
– Faalkosten, 2001 – 2015: een overzicht van de omvang, de veranderende mening over faalkosten en oplossingen voor de toekomst.
– Digitalisering van de bouwplaats: hoe staat de bouwkolom tegenover het gebruik van smartphones en tablets op de bouwplaats? Wat is de impact ervan op de bouw?

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl).

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.