Home » Persberichten » Onderzoek: innovatieve concepten en efficiency belangrijke motieven voor ketensamenwerking

Onderzoek: innovatieve concepten en efficiency belangrijke motieven voor ketensamenwerking

Ketensamenwerking biedt de bouwsector veel potentiële voordelen. De motieven om een ketensamenwerkingsverband aan te gaan binnen de sector, verschillen echter per marktpartij. Onder fabrikanten is ketensamenwerking een wijdverbreid fenomeen. Zij doen vooral aan ketensamenwerking om innovatieve concepten te ontwikkelen. Voor de uitvoerende bouw is efficiency een belangrijke redenen om aan ketensamenwerking te doen. Dit blijkt uit het hoofdstuk ‘Ketensamenwerking’ van het BouwKennis Jaarrapport 2014/2015.

  • Faalkostenreductie en verbeteren marktpositie ook belangrijke motieven voor uitvoerende bouw
  • Fabrikanten: gedeelde visie voorwaarde voor samenwerking
  • Fabrikanten richten zich op invulling concept, kennisdeling en co-makerschap

Penetratie ketensamenwerking

Het onderzoek wijst uit dat de populariteit van ketensamenwerking sterk verschilt tussen verschillende marktpartijen. Onder fabrikanten is ketensamenwerking een wijdverbreid fenomeen. Ruim de helft (54%) van de bedrijven heeft wel zo’n samenwerkingsverband lopen. Onder de uitvoerende partijen doet eenderde aan ketensamenwerking. Fabrikanten werken het vaakst samen met andere fabrikanten. Daarnaast werken fabrikanten samen met een keur aan andere partijen.

Motieven verschillen

De motieven om aan ketensamenwerking te doen verschillen tussen uitvoerende bouwers en fabrikanten. De reden voor de verschillen in samenwerkingspartners zit in het gat dat de partijen te vullen hebben. Het blijkt dat fabrikanten vooral aan ketensamenwerking doen om innovatieve concepten te ontwikkelen. Dat is voor 37% van hen de belangrijkste reden om aan ketensamenwerking te doen. Zij kunnen daarbij de hulp van andere specialisten of ervaring uit de bouwpraktijk gebruiken. Ook zal een reden zijn dat fabrikanten een goede partner zoeken die de producten weet te verwerken.

De uitvoerende bouw heeft andere motieven. Het verhogen van efficiëntie is de belangrijkste reden. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat dit voor hoofdaannemers B&U de allerbelangrijkste reden is om aan ketensamenwerking te doen. Daarnaast zijn voor deze marktpartij het versterken van de marktpositie en faalkostenreductie een belangrijk motief. Hoofdaannemers hebben voor de uitvoering van grote projecten de hulp van onderaannemers nodig. Een goed lopende samenwerking stroomlijnt het bouwproces en helpt fouten voorkomen.

Motieven om aan ketensamenwerking te doen (in %)

 FabrikantUitvoerende partijen
Innovatieve bouwconcepten ontwikkelen376
Verhogen efficiëntie1927
Versterken marktpositie (bij aanbestedingen)1217
Betere continuïteit in orderportefeuille krijgen915
Vergroten werkgebied73
Nieuwe markten betreden55
Faalkostenreductie417
Vergroten van kennis43
Anders48
Bron: BouwKennis, juni 2014

Aard van de samenwerking

De vormgeving van de samenwerking sluit aan bij het motief om aan ketensamenwerking te doen. Voor fabrikanten is het aanbieden van een concept verreweg de belangrijkste invulling van de samenwerking. Daarnaast wordt kennisdeling en co-makerschap relatief vaak genoemd door fabrikanten. Dit sluit aan bij het hoofdmotief om innovatieve bouwconcepten te ontwikkelen. Samenwerkingsverbanden van uitvoerende partijen draaien vooral rondom het aanbieden van een totaalconcept en kennisdeling (beide 52%).

 

Voorwaarden samenwerking

Samenwerkingsverbanden worden niet met iedereen aangegaan. Ieder bedrijf zal voorwaarden stellen aan de (potentiële) partner. Van een samenwerking moet een bedrijf immers beter worden, anders gaat deze het verband niet aan. Fabrikanten vinden het bovenal belangrijk dat de partner een gedeelde visie op de markt heeft. Dit sluit aan bij de hoofdactiviteit van samenwerken: het aanbieden van een concept.

Uitvoerende partijen vinden het belangrijk dat de partner een specialisme heeft dat nog niet binnen het eigen bedrijf te vinden is. Ook moet de samenwerkingspartner financieel gezond zijn.

Samenwerking als oplossing

Gebrek aan vertrouwen, slechte communicatie, vermijdbare fouten: het zijn drie voorbeelden van problemen in de bouw die spelen door de sterke fragmentatie van de sector. De bouw ziet in toenemende mate samenwerking als een oplossing voor tal van problemen. Door intensieve samenwerking kan er efficiënter gewerkt worden, treedt er een leercurve op, worden faalkosten gereduceerd en neemt het vertrouwen in elkaar toe. Het BouwKennis Jaarrapport 2014/2015 geeft dit jaar middels een uitgebreid hoofdstuk de mening van de bouwkolom over ketensamenwerking weer.

Definitie ketensamenwerking

In het rapport wordt onder ketensamenwerking verstaan: ‘een verregaand samenwerkingsverband dat verder gaat dan een projectgebonden verbintenis, maar waarbij beide spelers wel onafhankelijk van elkaar blijven voortbestaan’. Ketensamenwerking duidt dus op samenwerkingsverbanden tussen individuele bedrijven die voor meerdere projecten gelden. Tegelijkertijd blijven de partijen wel onafhankelijk.

Opzet hoofdstuk Ketensamenwerking

Ten behoeve van het hoofdstuk ‘Ketensamenwerking’ zijn fabrikanten, Hoofdaannemers B&U, installateurs, onderaannemers en klusbedrijven de volgende vragen voorgelegd:

– Doet u momenteel aan ketensamenwerking met andere spelers
– Hoeveel procent van uw omzet haalt u uit projecten waarbij u in ketensamenwerking werkt?
– Wat is het belangrijkste motief om aan ketensamenwerking te doen?
– Met wat voor soort bedrijven heeft u een ketensamenwerkingsverband?
– Hoe ziet de samenwerking er uit?
– Aan welke eisen moeten bedrijven voldoen om met u een ketensamenwerkingsverband aan te gaan?

Indien nog geen ketensamenwerking
– Overweegt u om aan ketensamenwerking te gaan doen?
– Waarom doet u niet aan ketensamenwerking?
– Wat zou voor u een reden kunnen zijn om aan ketensamenwerking te gaan doen?

BouwKennis Jaarrapport Nederland 2014/2015

Het BouwKennis Jaarrapport is het grootste trendonderzoek in de Nederlandse bouwsector. Het rapport is al jarenlang een vaste hulp van menig commercieel beleidsmaker bij het maken van plannen en het onderbouwen van deze plannen. Het rapport richt zich dit jaar onder andere op de volgende vijf belangrijke punten:

1. Efficiëntere marketing door toeleverancier
2. Kansen faalkostenreductie bouw in kaart brengen
3. Toekomstscenario bouw: toekomstige trends, innovaties en belevingswereld afnemers
4. DMU en oriëntatiegedrag bouwketen
5. Externe analyse bouwsector

Voor vragen over het BouwKennis Jaarrapport Nederland 20142015 kunt u contact opnemen met Jacco Ridderhof: ridderhof@bouwkennis.nlof 010-2066996.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.