Home » Persberichten » Onderzoek: instructievideo populair bij klussende consument

Onderzoek: instructievideo populair bij klussende consument

De instructievideo is anno 2015 een niet te onderschatten middel bij het bereiken van de klussende woonconsument. Consumenten die zich voorafgaand aan een klus informeerden over de uitvoering hiervan, gebruikten hiervoor bovengemiddeld vaak video’s. Instructievideo’s worden hierbij ook vaak als meest relevante bron bestempeld. Google wordt het vaakst genoemd als informatiebron, maar de zoekmachine scoort minder goed waar het relevantie betreft. Familie en bekenden scoren het best op het snijvlak van gebruik en relevantie. Ook advies van de professional doet het in dit opzicht goed. Dit blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2015/2016.

Het WoonKennis Jaarrapport is het jaarlijkse onderzoek naar het gedrag van de Nederlandse woonconsument op de klusmarkt. De informatie uit dit rapport is van belang voor alle partijen in de bouw en aanverwante sectoren die direct of indirect met de consument te maken hebben. In het rapport wordt onder andere stilgestaan bij het zoeken naar informatie met betrekking tot het uitvoeren van een klus. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende kluscategorieën: keuken, sanitair, decoratief, constructief, energiebesparend en installatietechnische klussen.

Vooral oriëntatie op keukenklussen en energiebesparende werkzaamheden
Aan consumenten die in de afgelopen 12 maanden een klus hebben uitgevoerd of uit hebben laten voeren, is gevraagd of zij voor aanvang van deze werkzaamheden informatie hebben ingewonnen over de uitvoering van de klus. De werkzaamheden waarbij men relatief weinig zoekt op hoe men de klus moet uitvoeren, zijn decoratieve en constructieve werkzaamheden. Dat komt doordat decoratieve klussen relatief simpel zijn. Constructieve klussen worden daarentegen relatief vaak uitbesteed aan een professional. Het aandeel consumenten dat voor deze werkzaamheden zoekt naar informatie hoe de klus moet worden uitgevoerd komt uit op respectievelijk 22% en 24%.

Bij de werkzaamheden rondom sanitair en installatietechnische werkzaamheden ligt dit aandeel op ongeveer 40%. Bij de keuken en energiebesparende werkzaamheden komt het percentage dat heeft gezocht naar hoe men de klus moet uitvoeren gemiddeld uit op 43%.

Ingewonnen informatie over hoe de klus uit te voeren, naar leeftijdsgroep en inkomensgroep (in %)
Orientatie op klus
Bron: WoonKennis, augustus 2015

Google vaakst gebruikt, familie en bekenden meest relevant
De respondenten die aangaven zich te hebben georiënteerd op hoe zij de klus moesten uitvoeren, is gevraagd welke oriëntatiebronnen zij daarvoor hebben gebruikt. Van de gebruikte informatiebronnen is weer doorgevraagd welke het meest relevant is.

Google wordt het vaakst gebruikt. Ook familie of bekenden worden relatief veel geraadpleegd over de uitvoering van de klus. Bovendien wordt informatie van familie of bekenden het vaakst als meest relevant ervaren door de respondenten. De mening van naasten is van een niet uit te vlakken invloed.

Andere informatiebronnen die met betrekking tot het uitvoeren van de klus bovengemiddeld vaak zijn geraadpleegd, zijn de professional en instructievideo’s. Ook scoren deze twee bovengemiddeld op relevantie.

Gebruikte informatiebronnen en meest relevante bron bij oriëntatie op uitvoering klus (in %)*
Gebruik en relevantie middelen orientatie op klus
Bron: WoonKennis, augustus 2015
*Gevraagd aan respondenten die klus zelf hebben uitgevoerd of uit hebben laten voeren door familie, vrienden of bekenden.

Belang content en advies
De uitkomsten bevestigen het toenemend belang van relevante online informatie. De zoektocht naar klusoplossingen begint vaak bij Google, waar een toeleverancier aanwezig moet zijn met slimme tips en trucs. De toeleverancier die zich aan de hand van gratis content opstelt als adviserende partij, kan zich positief onderscheiden, een voorkeurspositie creëren en klussers aan zich binden. Het loont om deze online hulp te verpakken in een goede instructievideo. Deze zijn zoals gezegd vaak gebruikt en worden bovendien bovengemiddeld als relevant ervaren.

Ondanks het toenemende online zoekgedrag, speelt de professional uiteraard nog altijd een essentiële rol in de DMU rondom klussen. Toeleveranciers zullen hun pijlen daarom dan ook op deze uitvoerende partijen moeten blijven richten. Ook hier neemt het belang van de adviesrol voor toeleveranciers toe. Consumenten zijn steeds beter voorgelicht, maar worden daarnaast soms ook geconfronteerd met containerbegrippen als duurzaamheid. Toeleveranciers kunnen uitvoerende partijen ondersteunen bij het geven van het juiste advies aan de eindconsument.

WoonKennis Jaarrapport 2015/2016
Het WoonKennis Jaarrapport is het jaarlijkse onderzoek naar het gedrag van de Nederlandse woonconsument op de klusmarkt. De informatie uit dit rapport is van belang voor alle partijen in de bouw en aanverwante sectoren die direct of indirect met de consument te maken hebben. In deze editie is er middels het hoofdstuk ‘De nieuwe consument’ speciale aandacht voor de invloed van duurzaamheid op het keuzegedrag van de klussende consument.

Het rapport richt zich onder andere op de volgende vraagstukken:
• Verdeling ‘doe-het-zelf’/professionals op de renovatie- en onderhoudsmarkt
• Relatie renovatie- en onderhoudsmarkt en economie
• Aantal klussen op de renovatie- en onderhoudsmarkt en daarbij horende waarde
• De klantreis van verschillende kluscategorieën
• Aankoopkanalen klusproducten
• Belang duurzaamheid bij aankoop klusproducten
• Invloed digitalisering op aankoop klusproducten

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.