Home » Persberichten » Online aankopen: aannemers zetten achtervolging in

Online aankopen: aannemers zetten achtervolging in

Installateurs verwachten over drie jaar een meerderheid van de materiaalinkopen via een webshop of online module te bestellen. Voor aannemers ligt dit verwachte percentage veel lager. Onder deze partij neemt het percentage online aankopen de komende jaren naar verwachting echter wel sterk toe. Aannemers bestellen nu minder dan 10% van hun materialen via een online module of webshop. De verwachting is dat dit oploopt naar een kwart. Dit blijkt uit het rapport ‘Rol van de Handel’ van BouwKennis.

– E-installateurs zijn en blijven voorloper online aankopen

– Ook onder kleine E-installateurs relatief sterke stijging materiaalinkopen via online verwacht
– Ontbreken persoonlijk contact voornaamste reden om niet online te bestellen
– Met name (middel)grote uitvoerende partijen missen persoonlijk contact bij online aankoop

Online mogelijkheden bieden kansen voor zowel handelaren als fabrikanten. De handel kan bijvoorbeeld haar processen efficiënter laten verlopen. Voor de fabrikant biedt het onder andere de mogelijkheid om afnemers directer te bedienen. Hierbij is het uiteraard van belang om te beseffen dat niet alle uitvoerende partijen online willen bestellen.

Het percentage materialen dat via een webshop of online module wordt besteld, is momenteel het grootst onder de E- en W- installateurs. Zij kopen al ongeveer de helft van hun materialen online. Vooral het aandeel onder de (middel)grote E-installateurs valt op (57%).

Installateurs zijn hiermee een stuk verder in het online aankopen van materialen dan aannemers. Deze uitvoerende marktpartij bestelt nu minder dan 10% van hun materialen via een online module of webshop.

Verwachtingen online aankopen
De verwachtingen voor de nabije toekomst wijzen uit dat het aandeel online materiaalinkopen zal stijgen. Ook hier vallen de (middel)grote E-installateurs op. Gemiddeld verwachten zij dat het percentage materiaalinkopen via een webshop of een online module over drie jaar is opgelopen naar 66%. Onder E-installateurs zijn het echter vooral de kleinere spelers die de komende jaren de grootste sprong zullen maken.

Ook aannemers verwachten een opvallende ontwikkeling voor de komende drie jaar. Waar nu nog minder dan 10% van de materialen online wordt besteld, is dit percentage in 2017 naar verwachting opgelopen tot richting een kwart.

Huidig en verwacht percentage materialen dat besteld wordt via een online module/webshop (in %)

 AannemersE-installateursW-installateurs
Klein(Middel) grootKlein(Middel) grootKlein(Middel)
groot
Huidig7846574446
Verwacht over 3 jaar232563665459

Bron: BouwKennis, december 2014

Redenen geen online aankoop
Aan de uitvoerende partijen die momenteel nog niet online kopen, is gevraagd waarom dit het geval is. De voornaamste reden om materialen niet online te bestellen is dat uitvoerende partijen liever persoonlijk contact hebben. Met name (middel)grote uitvoerende partijen geven deze reden op. Dit probleem blijkt voor E-installateurs overigens minder groot dan voor W-installateurs en aannemers. E-installateurs geven vaker specifiek aan dat zij liever op een andere manier bestellen. Zij noteren ook het hoogste aandeel dat niet weet hoe materialen online gekocht kunnen worden.

Redenen waarom materialen nog niet online worden besteld (in %)

Bron: BouwKennis, december 2014
Bron: BouwKennis, december 2014


Rol van de Handel
Het is de vraag die alle toeleveranciers in de bouw en installatie momenteel bezighoudt: hoe ziet het samenspel tussen de fabrikanten de groothandel er in de toekomst uit? Hoe creëren ze samen toegevoegde waarde en welke positie nemen ze daarbij in? De ‘Rol van de Handel’ gaat in op dit vraagstuk door de huidige en toekomstige positie van beide partijen volledig bloot te leggen. Fabrikanten weten na het lezen van het rapport welke strategische keuzes medetoeleveranciers maken in het verkoopkanaal. Ook brengt het rapport het (toekomstige) inkoopgedrag van afnemers van bouwmaterialen in kaart.

Onderzoekspopulatie
De doelgroep van het onderzoek onder uitvoerende partijen bestaat uit aannemers en E- en W-installateurs. De uiteindelijke dataset bevat 450 geslaagde enquêtes onder uitvoerende partijen, waarvan 150 enquêtes per doelgroep zijn afgenomen. Onder fabrikanten zijn 105 online enquêtes afgenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Maurice van Dijk (010 2066996, vandijk@bouwkennis.nl).

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.