Home » Persberichten » Particulier nog steeds belangrijkste opdrachtgever voor zzp’er in de bouw

Particulier nog steeds belangrijkste opdrachtgever voor zzp’er in de bouw

De particulier wordt het vaakst genoemd als partij waar zzp’ers in de bouw zaken mee doen. Ook komt meer dan de helft van de omzet van zzp’ers in 2016 bij de particuliere opdrachtgever vandaan. Andere opdrachtgevers spelen echter ook een grote rol. De aannemer is bijvoorbeeld een belangrijke opdrachtgever voor met name de stukadoor en de E-installateur zonder personeel. Dit blijkt uit het rapport ‘ZZP-markt in beeld’ van BouwKennis.

Zzp’ers spelen anno 2016 een niet te miskennen rol in de bouwsector. De monitor ZZP-markt in beeld geeft inzicht in de specifieke kenmerken en het gedrag van zzp’ers. Hierbij worden zzp’ers verdeeld naar generalisten (klusbedrijven en timmerbedrijven) en specialisten (stukadoors, schilders, E-installateurs en W-installateurs).

Top-3 opdrachtgevers: particulier op kop
Zowel generalisten als specialisten noemen de particulier het vaakst als opdrachtgever. Daarna volgen bedrijven en aannemers. De verdeling naar opdrachtgevende partij verschilt enigszins tussen de marktpartijen. Zo verricht een groot deel van de stukadoors en E-installateurs werkzaamheden voor aannemers terwijl dit bij klusbedrijven en schildersbedrijven slechts bij ongeveer de helft het geval is. De verdeling van de drie meest genoemde opdrachtgevers is ten opzichte van 2014 niet significant veranderd.

Top-3 opdrachtgevers zzp’ers

GeneralistSpecialist
KlusbedrijfTimmerbedrijfStukadoorSchilderW-installateurE-installateur
Particulier (95%)Particulier (94%)Particulier (98%)Particulier (100%)Particulier (92%)Particulier (88%)
Bedrijf (67%)Bedrijf (66%)Aannemer (84%)Bedrijf (69%)Bedrijf (86%)Bedrijf (86%)
Aannemer (48%)Aannemer (66%)Bedrijf (72%)Aannemer (54%)Aannemer (73%)Aannemer (81%)
Bron: BouwKennis, juni 2016

Omzetverdeling naar marktpartij
Particulieren zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de omzet van zzp’ers. Alleen stukadoors en E-installateurs realiseren minder dan de helft van hun omzet bij particulieren. Zij halen daarentegen weer relatief veel omzet uit opdrachten van aannemers. Ten opzichte van de andere marktpartijen noemen stukadoors en E-installateurs de aannemer dan ook relatief vaak als opdrachtgever. Van alle marktpartijen scoort de E-installateur het grootste aandeel van zijn omzet bij bedrijven.

Omzetverdeling zzp’ers naar marktpartij (in %)

 GeneralistSpecialist
KlusbedrijfTimmerbedrijfStukadoorSchilderW-installateurE-installateur
Particulieren625547755130
Bedrijven20101592330
Aannemers142131101824
Instanties132125
Woningcorporaties255244
Gemeenten 111123
Handel 231122
Bron: BouwKennis, juni 2016

ZZP-markt in beeld
Voor fabrikanten en handelaren is inzicht in de kenmerken van de zzp’er in de bouw essentieel. De monitor ‘ZZP-markt in beeld’ brengt het volledige landschap rondom zzp- en klusbedrijven in kaart. De focus ligt hierbij op het gedrag van de doelgroep. Het geeft onder andere inzicht in de wijze waarop zzp’ers hun klussen verkrijgen, de belangrijkste aankoopkanalen voor deze doelgroep en de eisen die ze aan leveranciers stellen.

Neem voor meer informatie contact op met Maurice van Dijk (010 206 69 96, vandijk@bouwkennis.nl).

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie.