Home » Persberichten » Schilderwerk en renovatie badkamer meest uitgevoerde klussen

Schilderwerk en renovatie badkamer meest uitgevoerde klussen

Rotterdam – 28 mei. Schilderwerk is de meest uitgevoerde klus onder woningbezitters die de afgelopen twee jaar hebben gerenoveerd. Renovatie van de badkamer en de keuken worden ook relatief vaak genoemd als uitgevoerde klus. Dit blijkt uit de Renovatie & Onderhoud Monitor van BouwKennis. In dit rapport wordt de klantreis van woningeigenaren rondom renovatie- en onderhoudklussen in kaart gebracht.

– Wel of niet uitbesteden klus bepalend voor klantreis
– Professional vaakst ingeschakeld voor cv
– Percentage geplande klussen lager dan percentage uitgevoerde klussen

De Renovatie & Onderhoud Monitor geeft toeleveranciers direct inzicht in het klusgedrag van woningbezitters. Een eerste belangrijke vraag hierbij is uiteraard welke klussen er de afgelopen twee jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Schilderwerk voert in 2014 de lijst van uitgevoerde klussen aan. Vanuit onderhoudsperspectief is schilderwerk een klus die regelmatig dient te worden uitgevoerd. Daarbij komt dat het een relatief eenvoudige en goedkope klus is die makkelijk kan worden ingezet ter verfraaiing van de woning. Van de wat grotere en complexere klussen worden de badkamer en de keuken het meest genoemd.

Top-10 klussen afgelopen 24 maanden uitgevoerd door woningeigenaren

1 Schilderen binnen
2 Schilderen buiten
3 Badkamer
4 Keuken
5 Cv-ketel
6 Vloer leggen
7 Behangen
8 Schutting/schuur in tuin
9 Kozijnen/profielen
10 Glas

Bron: BouwKenis, april 2014

Klantreis: wel of geen professional?

De klantreis van klusintentie tot en met de daadwerkelijke aankoop van producten verschilt uiteraard sterk per uitgevoerde klus. Hierbij spelen onder andere de waarde die consumenten hechten aan de klus, de kosten en de complexiteit van de renovatie of het onderhoud een rol. Een bepalende stap in de klantreis is of consumenten de klus zelf uitvoeren of dat er een professional in de arm wordt genomen. Wanneer een expert wordt ingeschakeld heeft dit uiteraard effect op wie beslist over materiaalgebruik, merk en aankoopplaats.

De mate waarin een professional wordt ingeschakeld verschilt sterk per klus. Van de in de top-10 genoemde klussen wordt het vervangen van de cv het vaakst door een professional uitgevoerd (81%). Gebrek aan kennis en kunde spelen een belangrijke rol bij de beslissing om werk aan de cv uit te besteden. Dit is dan ook specialistisch werk. Wanneer de cv-ketel wordt vervangen of gerenoveerd, gebeurt dit in meer dan de helft van de gevallen door de elektrotechnische installateur.

Van de in de top-10 genoemde klussen wordt het schilderwerk aan de binnenkant van de woning het minst vaak uitbesteed aan professionals. Toch komt ook deze klus in bijna een kwart van de gevallen bij de professional te liggen. De belangrijkste reden hiervoor is dat dit een mooier eindresultaat oplevert. Woningeigenaren die zelf binnen schilderen, doen dit vooral omdat het volgens hen goedkoper is.

Geplande klussen

De geplande klussen voor de komende twee jaar, tonen vrijwel dezelfde samenstelling als de klussen die de afgelopen twee jaar werden uitgevoerd. De percentages geplande klussen voor de komende 24 maanden liggen echter beduidend lager dan de uitgevoerde klussen in de afgelopen 24 maanden. Het feit dat mensen relatief vaak ‘spontaan’ klussen speelt hierbij een rol. Anders gezegd, veel klusgedrag laat zich niet exact plannen, omdat een woningonderdeel sneller dan verwacht kan slijten of omdat een verhuizing (en de daarbij horende klusactiviteiten) niet was gepland.

Renovatie & Onderhoud Monitor

De Renovatie & Onderhoud Monitor maakt per fase in het klusgedrag inzichtelijk waar en hoe toeleveranciers hierop in kunnen springen. Er zijn in totaal 16 klussen doorgemeten. Voor deze klussen wordt de totale klantreis in kaart gebracht, van klusintentie via oriëntatie tot de daadwerkelijke aankoop van producten. Per type klus wordt onder andere de DMU inzichtelijk, hoe men zich oriënteert en op basis waarvan beslissingen over materiaal, merk en aankoopplaats worden gemaakt. Het rapport houdt rekening met het samenspel tussen offline en online kanalen.

Wilt u meer weten over dit rapport? Neem dan direct contact op met Jacco Ridderhof via ridderhof@bouwkennis.nl of 010-2066996.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.