Home » Persberichten » Senior zet € 3.500 opzij voor woningonderhoud- en verbetering

Senior zet € 3.500 opzij voor woningonderhoud- en verbetering

Senioren spelen de komende jaren een belangrijke rol op de woningrenovatiemarkt. Uit onderzoek voor het WoonKennis Jaarrapport Nederland 2013/2014 blijkt dat de helft van de 70-plussers de komende 2 jaar één of meerdere klussen in de woning heeft gepland. Vooral esthetische klussen zoals schilderen of behangen zijn populair. Aan woningverbetering willen senioren bijna € 2.000 uitgeven, aan woningonderhoud is dit ruim € 1.500.

  • Schilderen binnen en buiten is populairste klus in komende twee jaar
  • Senioren met hoger inkomen klussen vaker, met name aan de cv-ketel en keuken
  • Laagste inkomens geven meeste geld uit aan woningverbetering

Het aantal senioren neemt al zo’n 50 jaar gestaag toe en naar verwachting vergrijst de Nederlandse bevolking de komende decennia nog altijd fors. Deze nieuwe generatie senioren verschilt echter van eerdere generaties: ze zijn over het algemeen hoger opgeleid, vitaler, mobieler en willen zo lang mogelijk zelfstandig (blijven) wonen. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op hun klusgedrag. Inzicht in de wensen en behoeften van senioren is essentieel voor iedere partij die zich op de klusmarkt van de toekomst richt. Maar hoe ziet dit klusgedrag er de komende twee jaar uit?

Om deze vraag te beantwoorden is senioren gevraagd welke klussen zij gepland hebben voor de komende twee jaar en hoeveel geld ze bereid zijn uit te geven aan het onderhoud en de verbetering van hun woning. Onder de definitie senioren vallen personen van 70 jaar en ouder.

Helft senioren heeft klusplannen

Uit de enquêteresultaten blijkt dat bijna de helft van de senioren geen klussen heeft gepland voor de komende twee jaar. Dit geldt voor 52% van de huurders en 41% van de woningbezitters. Aangezien de groep senioren nu al uit zo’n 1,3 miljoen huishoudens bestaat, betekent dit dat de komende twee jaar 650.000 70-plushuishoudens van plan zijn de klusmarkt te betreden.

Schilderwerk het populairst

Maar welke klussen staan er op de rol voor de komende 24 maanden? De populairste klussen zijn esthetisch. Bijna één op de vijf senioren wil binnen gaan schilderen of dit laten doen. Ook buiten schilderen staat vaak op de planning, evenals behangen.

Vermogende senioren klussen vaker

Gemiddeld 5% van de senioren wil de komende twee jaar klussen aan de cv-ketel, terwijl 4% voeg- of pleisterwerk of keukenonderdelen wil (laten) aanpakken. Senioren met een hoger inkomen hebben relatief vaker een klus gepland staan dan de overige inkomensgroepen. Vooral aanpassingen aan de CV-ketel (14%), het vervangen van keukenonderdelen (9%) en het vervangen van kozijnen (8%) springen er bij deze groep senioren uit.

Top-10 geplande klussen door senioren

Uitgaven onderhoud en verbetering

Aan senioren die de komende 2 jaar één of meerdere klussen op het programma hebben staan, is vervolgens gevraagd wat zij gemiddeld uit denken te geven aan woningonderhoud en -verbetering. Aan onderhoud zijn senioren van plan gemiddeld € 1.562 te besteden en aan verbetering € 1.908.

Bij woningonderhoud zit logischerwijs een groot verschil tussen koop en huur. De kosten hiervoor komen bij huurders immers veelal voor rekening van de verhuurder. Senioren met een inkomen van minder dan € 33.614 hebben met gemiddeld € 2.264,79 opvallenderwijs het meeste ingepland voor woningverbetering. Wellicht komt dit doordat zij door hun beperkte budget vaker in een woning zitten die nog niet aan hun ideaalbeeld voldoet. De uitgaven voor woningonderhoud lopen wel op naarmate het inkomen hoger wordt. Tot slot valt op dat de uitgaven aan woningverbetering flink oplopen naarmate de kluservaring van senioren toeneemt.

WoonKennis Jaarrapport Nederland 2013/2014

Klusplannen hoeven niet altijd te leiden tot daadwerkelijk uitgevoerde klussen. Consumenten hebben een beperkt budget, wat ook nog eens moet concurreren met alternatieve bestedingen. Zo schreven wij eerder al dat klusuitgaven in directe concurrentie staan met een nieuwe auto of een vakantie.

Bedrijven die het maximale uit de kansen op de woningrenovatiemarkt willen halen, moeten tot in detail weten hoe de consument zich hierop beweegt. Het WoonKennis Jaarrapport Nederland maakt helder welke klusplannen particulieren de komende 2 jaar hebben, hoe zij deze uitvoeren en hoe ze de materialen hiervoor zoeken, beoordelen en kopen en hoe u deze kansen verzilvert.

Segmentatie naar leeftijd

Om de woningmarkt optimaal te bedienen, is een goede segmentatie onmisbaar. Iedere levensfase brengt immers ander woningmarktgedrag met zich mee. Andere woonbehoeften en financiële mogelijkheden zorgen voor ander klusgedrag. In het WoonKennis Jaarrapport zijn de uitkomsten daarom verdeeld in vier leeftijdsgroepen: jongeren tot 30 jaar, gesettelden (30-55 jaar), medioren (55-70 jaar) en senioren boven de 70.

We rapporteren niet alleen de verschillen tussen deze vier groepen maar ook de verschillen hierbinnen naar de harde kenmerken inkomen, kluservaring en woningbezit. Zo weet u direct welke groepen consumenten voor uw organisatie het meest kansrijk zijn en hoe u deze groep bereikt. Voor meer informatie over het WoonKennis Jaarrapport 2013/2014 neemt u contact op met Jacco Ridderhof (+31 (0)10 206 69 96, ridderhof@bouwkennis.nl).