Home » Persberichten » Social media in de bouw: oriënteren en netwerken

Social media in de bouw: oriënteren en netwerken

Bijna de helft van de aannemers B&U noemt social media inmiddels als bron voor zakelijke oriëntatie. Onder E-installateurs zijn social media bijna net zo populair. Klusbedrijven, W-installateurs en architecten blijven iets achter. Vooral laatstgenoemde marktpartij gebruikt social media om te netwerken. Dit blijkt uit de BouwKennis Communicatie Monitor 2015.

Om optimaal rendement uit het communicatiebudget te halen, is het van belang te weten hoe de doelgroep zich oriënteert op producten en diensten. In een tijd waarin het aantal oriëntatiemogelijkheden toeneemt en de manier van oriëntatie verandert, is het een enorme uitdaging voor organisaties om het oriëntatieproces van hun afnemers in kaart te brengen. De BouwKennis Communicatie Monitor 2015 springt in op deze uitdaging.

Het rapport brengt onder andere in kaart welke media door partijen in de bouw worden ingezet voor zakelijke oriëntatie. Hierbij is er specifieke aandacht voor het gebruik van social media. Zij nemen een steeds grotere plek in binnen onze maatschappij en daarmee ook binnen de bouwsector.

Aannemers B&U en E-installateurs op kop
Uit de BouwKennis Communicatie Monitor 2015 blijkt dat social media nog relatief weinig als meest gebruikte oriëntatiebron voor zakelijke communicatie uit de bus komen. Ze worden hier echter wel degelijk voor gebruikt. Het zijn vooral de aannemers B&U (48%) en E-installateurs (45%) die social media noemen als oriëntatiebron voor zakelijke gebruik.

Wanneer er specifiek via social media wordt gezocht naar informatie betreft het vooral productinformatie. Het zijn met name de klusbedrijven (26%) die aangeven op zoek te zijn naar dit soort informatie.

Zakelijke oriëntatie via social media (in %)

Zakelijke orientatie via social media
Bron: BouwKennis Communicatie Monitor, mei 2015

Netwerken populair
Naast oriëntatie is uiteraard ook gekeken naar andere redenen om zakelijk gebruik te maken van social media. Hieruit blijkt dat netwerken via dit medium populair is, met name bij architecten. Het gebruik van LinkedIn lijkt hier nauw mee samen te hangen. Netwerken is vooral populair onder architecten en zij maken tevens het meest gebruik van dit specifieke kanaal.

In mindere mate worden social media ook gebruikt voor het verbeteren van de naambekendheid en het imago en het stimuleren van de eigen verkoop. Het delen van kennis, het informeren van de doelgroepen en het bereikbaar zijn voor klanten blijven nog ver achter.

Gebruik social media (in %)

 ArchitectenAannemers B&UKlusbedrijvenE-installateursW-installateurs
Netwerken
4123291825
Verbeteren naambekendheid/imago162261215
Eigen verkoop stimuleren18911-11
Delen kennis7-9--
Informeren doelgroepen--10-3
Bereikbaar zijn voor eigen klanten4--10-

Bron: BouwKennis Communicatie Monitor, mei 2015

Bouw is aanwezig
Social media hebben in vergelijking met bijvoorbeeld sites van fabrikanten en vakbladen nog een relatief kleine rol in de zakelijke oriëntatie. Uitvoerende en voorschrijvende partijen zijn echter ook op vele andere manieren aanwezig op social media. Ook als zij niet specifiek op zoek zijn naar producten en diensten, kunnen ze in contact komen met leveranciers en de daarbij horende producten en diensten.

Verdiende aandacht
Het wordt voor afnemers steeds makkelijker om op elk gewenst moment op zoek te gaan naar informatie. Mede hierdoor verschuift de focus binnen de marketing van ‘gekochte aandacht’, naar ‘verdiende aandacht’. Het delen van de voor de doelgroep relevante content is hierbij een belangrijk middel in het creëren van onderscheidend vermogen en een voorkeurspositie. Social media kunnen uiteraard een grote rol spelen in het aanbieden, vinden en delen deze relevante content.

Onderzoekspopulatie
Voor de BouwKennis Communicatie Monitor 2015 zijn vijf marktpartijen benaderd: architecten, aannemers B&U, klusbedrijven, E-installateurs en W-installateurs. De steekproef omvat 501 bruikbare enquêtes.

Neem voor meer informatie contact op met Jacco Ridderhof (010 2066996, ridderhof@bouwkennis.nl).

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.