Home » Persberichten » Technische Unie meest bekende merk onder W-installateurs

Technische Unie meest bekende merk onder W-installateurs

Technische Unie is het bekendste merk onder W-installateurs. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago voor de installatiebranche. Opvallend is dat in de top-5 van de totale naambekendheid onder W-installateurs verder enkel cv-ketel fabrikanten te vinden zijn.

Wanneer een fabrikant een hoge (spontane) naambekendheid heeft en een goed imago, is de kans groter dat installateurs voor die fabrikant kiezen. In de Marketing Score Card Naambekendheid & Imago Installatie brengt BouwKennis de totale naambekendheid van de grootste merken in de installatiesector in kaart. Het gaat hier om de top of mind awareness (het merk dat als eerste spontaan wordt genoemd), de spontane naambekendheid en de geholpen naambekendheid. Deze informatie kan worden gebruikt om de naambekendheid van de organisatie via gerichte marketingacties te verbeteren.

Wanneer gekeken wordt naar de totale naambekendheid (spontaan + geholpen), staat Technische Unie op de eerste plaats. De groothandel wordt gevolgd door vier cv-ketel fabrikanten, achtereenvolgend: Nefit, Remeha, Intergas Verwarming en Vaillant. Wanneer we kijken naar de spontane naambekendheid zien we echter een andere leider van het klassement. Hier staat namelijk Grundfos als fabrikant van pompen op de eerste plaats.

Top-5 spontane en totale naambekendheid w-installateurs (productgroep tussen haakjes)

Spontane naambekendheidTotale naambekendheid
Grundfos (pompen)Technische Unie (groothandel)
Technische Unie (groothandel)Nefit (cv-ketels)
Nefit (cv-ketels)Remeha (cv-ketels)
Remeha (cv-ketels)Intergas Verwarming (cv-ketels)
Wilo (pompen)Vaillant (cv-ketels)

Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, 2018

Carrier Airconditioning bekendst onder adviseurs
De top 5 van adviseurs ziet er anders uit dan die van W-installateurs. Carrier Airconditioning is onder adviseurs de bekendste fabrikant uit de groep koeltechniek. Ook op de tweede en derde plaats zijn fabrikanten van koeltechniek te vinden, namelijk: Daikin en Mitsubishi Electric van Alklima. De top 5 wordt aangevuld door twee fabrikanten van luchttechniek (Itho Daalderop en Brink Climate Systems). Ook hier zien we een andere top 5, wanneer het aankomt op de spontane merkbekendheid. Radiatoren fabrikant Stelrad is namelijk het meest bekende merk, wanneer adviseurs gevraagd wordt een merk spontaan te noemen.

Top-5 spontane en totale naambekendheid adviseurs (productgroep tussen haakjes)
Spontane naambekendheidTotale naambekendheid
Stelrad (radiatoren)Carrier Airconditioning (koeltechniek)
Radson (radiatoren)Daikin (koeltechniek)
Daikin (koeltechniek)Mitsubishi Electric van Alklima (koeltechniek)
Carrier Airconditioning (koeltechniek)Itho Daalderop (luchttechniek)
Henrad (radiatoren)Brink Climate Systems (luchttechniek)

Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, 2018

BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago Installatie

Een succesvol merkenbeleid begint bij kennis van hoe het merk er momenteel voorstaat. Inzicht in de naambekendheid van een merk is hierbij een eerste graadmeter. Daarnaast is het essentieel te weten wat het huidige imago is zodat bepaald kan worden of dit aansluit op de gewenste identiteit. De BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago biedt structureel inzicht in deze essentiële zaken.

Het rapport is uitgevoerd onder E-installateurs, W-installateurs en adviseurs en brengt de naambekendheid, het imago en de merkkracht van vele merken in kaart. Hiervoor is een duidelijke verdeling gemaakt naar productgroepen in de installatiesector.

De naambekendheid is op vier niveaus gemeten:

  • Top of mind awareness (TOMA); percentage respondenten dat een merk spontaan als eerste noemt.
  • Totale spontane naambekendheid; percentage respondenten dat een merk spontaan noemt.
  • Geholpen naambekendheid; percentage respondenten dat een merk niet spontaan noemt, maar wel kent indien gevraagd.
  • De totale spontane naambekendheid wordt gerapporteerd naar 3 regio’s.

Naast naambekendheid is ook het imago en de merkkracht van een merk gemeten. Om het imago van een merk te kunnen bepalen is aan de respondenten die het merk kennen gevraagd in welke mate de volgende aspecten van toepassing zijn op een merk: kwaliteit, goedkoop, meedenkend, trendzettend, duurzaam, vriendelijk en professioneel.

De resultaten van organisaties worden vergeleken met directe concurrenten die worden doorgemeten binnen de vastgestelde productgroepen. Zo kunnen naambekendheidacties worden geëvalueerd, merkpositionering geoptimaliseerd en doelstellingen voor promotiecampagnes bepaald.

Neem voor meer informatie contact op met managing informatieadviseur Maurice van Dijk (010 2066996, maurice.van.dijk@bouwkennis.nl).

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Carola Heijden (+31 (0)10 206 69 96 of carola.heijden@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.