Home » Persberichten » VELUX, Isover en Rockwool bekendste merken in de ruwbouwsector

VELUX, Isover en Rockwool bekendste merken in de ruwbouwsector

Rotterdam – 17 juni. Een goede naambekendheid staat aan de basis van elke succesvolle organisatie. Onbekend maakt immers onbemind. In de ruwbouwsector is VELUX het bekendste merk onder hoofdaannemers. Deze leverancier van daglichttoepassingen heeft de grootste spontane en totale naambekendheid. Onder architecten zijn isolatieproducenten Rockwool (spontaan) en Isover (totaal) de bekendste merken. Dit blijkt uit onderzoek voor de BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago Ruwbouw 2014. 

  • Hoge naambekendheid Trespa bij zowel architect als aannemer
  • Focus toeleveranciers ligt sterker op architect dan op aannemer

In de Marketing Score Card Naambekendheid & Imago Ruwbouw zijn de top of mind awareness (wie als eerste spontaan wordt genoemd), de spontane en de geholpen naambekendheid van de grootste merken in de ruwbouwsector in kaart gebracht. De ruwbouwsector is hiervoor gesplitst in 13 productgroepen, zoals wanden, kozijnen en isolatie. Per productgroep is de naambekendheid onderzocht onder de twee belangrijkste marktpartijen, de aannemer en de architect.

Rockwool

Onder architecten is Rockwool het merk met de hoogste spontane naambekendheid, gevolgd door Isover en VELUX. Wanneer er gekeken wordt naar de totale naambekendheid (spontaan en geholpen), dan blijkt Isover het bekendste merk te zijn bij voorschrijvers, gevolgd door VELUX en wederom Rockwool. Wat opvalt is dat enkele bedrijven weliswaar een hoge spontane naambekendheid hebben, maar vervolgens niet in de top-10 van totale naambekendheid staan. Onder hoofdaannemers B&U heeft VELUX zowel de hoogste spontane als de hoogste totale naambekendheid. Ook Rockwool en Isover zijn bekende merken onder aannemers.

Top-10 naambekendheid ruwbouwmerken (in %)

Architecten Hoofdaannemers B&U 
SpontaanTotaalSpontaanTotaal
1. Rockwool1. Isover1. VELUX1. VELUX
2. Isover2. VELUX2. Rockwool2. Rockwool
3. VELUX3. Rockwool3. Isover3. Isover
4. Trespa4. Alcoa4. Hörmann4. PontMeyer
5. VBI5. Trespa5. VBI5. Trespa
6. Hörmann6. Eternit6. Jongeneel6. Hörmann
7. KONE7. Otis7. KONE7. Jongeneel
8. Saint Gobain Glass8. Rockpanel8. Weekamp8. VBI
9. Reynaers9. Kingspan Insulation9. Trespa9. Otis
10. Kingspan Insulation10. Saint Gobain Glass10. PontMeyer10. Rockpanel
Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, mei 2014

Focus op architect

De naambekendheid van merken blijkt in de ruwbouwsector in het algemeen hoger onder architecten dan onder hoofdaannemers B&U. Toeleveranciers richten hun marketingpijlen dus waarschijnlijk sterker op de voorschrijvende architect.

BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago Ruwbouw

Een succesvol merkenbeleid begint bij kennis van hoe het merk er momenteel voorstaat. Inzicht in de naambekendheid is hierbij een eerste graadmeter. Daarnaast is het essentieel te weten wat het huidige imago is zodat bepaald kan worden of dit aansluit op de gewenste identiteit. De BouwKennis Marketing Score Card Naambekendheid & Imago biedt structureel inzicht in deze essentiële zaken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder architecten en hoofdaannemers B&U en brengt de naambekendheid, het imago en de merkkracht van vele merken in kaart. Hiervoor is een duidelijke verdeling gemaakt naar productgroepen in de ruwbouwsector. De resultaten van organisaties worden vergeleken met directe concurrenten. Met dit rapport kunt u zodoende  naambekendheidacties evalueren, uw merkpositionering optimaliseren en doelstellingen voor promotiecampagnes bepalen. Neem voor meer informatie contact op met Jacco Ridderhof (010 2066996, ridderhof@bouwkennis.nl).

Technische verantwoording en achtergrondinformatie: In het onderzoek voor de ruwbouwsector zijn de volgende bouwdelen meegenomen: deuren, automatische deuren, garagedeuren, kozijnen/profielen, beglazing, wanden, platen, dakpannen, daglichttoepassingen door het dak, liften, isolatie, constructievloeren en handelaren.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Leo Kranenburg (+31 (0)10 206 69 96 of kranenburg@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.