Home » Persberichten » Verschuivingen in selectiecriteria aannemers GWW

Verschuivingen in selectiecriteria aannemers GWW

Prijs is nog altijd een belangrijk selectiecriterium voor gemeenten en aannemers GWW waar het de keuze voor fabrikanten van afwateringsproducten betreft. Er zijn echter wel verschuivingen te zien in het belang van de verschillende criteria. Zo lijken gemeenten zich bij de zoektocht naar fabrikanten steeds meer te richten op kwaliteit. Voor aannemers GWW is de relatie met leveranciers een belangrijker criterium geworden. Voor deze marktpartij lijkt ook een goede back-office steeds belangrijker te worden. Dit blijkt uit de Gemeentewerken Scan van BouwKennis.

Gemeenten en aannemers GWW hebben een keur aan selectiecriteria tot hun beschikking in de keuze voor fabrikanten van bijvoorbeeld afwateringsproducten. Voor fabrikanten binnen de GWW is het natuurlijk van essentieel belang om te weten wat de gehanteerde criteria en de belangrijkste verschuivingen hierin zijn.

Prijs speelt nog belangrijke rol
Prijs is een belangrijk criterium voor zowel gemeenten als aannemers GWW bij de selectie van fabrikanten van afwateringsproducten. Dit geldt in hogere mate voor aannemers GWW dan voor gemeenten. Onder beide partijen is het percentage dat prijs als belangrijkste selectiecriterium noemt wel iets afgenomen.

Gemeenten en kwaliteit
Gemeenten lijken zich meer te richten op kwaliteit. Dit criterium wordt net als in de meting van 2013 na prijs het meest genoemd. Eenvijfde van de gemeenten noemt het als belangrijkste selectiecriterium. Op de derde plaats is duurzaamheid te vinden. Dit selectiecriterium is ook belangrijker geworden ten opzichte van de meting in 2013 maar speelt in verhouding tot prijs en kwaliteit nog een beperkte rol.

Belangrijkste criterium keuze fabrikant afwateringsproducten door gemeenten

2013
2015
PrijsPrijs
KwaliteitKwaliteit
BestekDuurzaamheid
Prijs/kwaliteitBetrouwbaarheid
DuurzaamheidRelatie leverancier

Bron: BouwKennis, april 2015

Back-office steeds belangrijker
Onder aannemers GWW wordt prijs veruit het vaakst als belangrijkste selectiecriterium genoemd bij de keuze voor fabrikanten van afwateringsproducten. De top-5 bestaat verder uit criteria die niet in de top-5 van 2013 terugkwamen. Hierbij valt op dat veel van deze criteria te maken hebben met de back-office van fabrikanten. Het assortiment moet uiteraard aansluiten bij de behoefte. Daarnaast is de distributie belangrijk, net als het serviceniveau. Efficiency en ontzorging op de bouwplaats worden steeds belangrijker. Fabrikanten met een logistiek apparaat dat hier op inspringt hebben dus een sterke troef in handen.

Relatie met de leverancier
Verder blijkt de relatie met leveranciers vaak het belangrijkste selectiecriterium. Uiteraard zijn er vele aspecten die aan dit criterium bijdragen. De verwachte snelheid van leveren en de geboden service zullen hier bijvoorbeeld van directe invloed op zijn. Dit onderstreept dat persoonlijke aandacht aan vaste afnemers, van groot belang is voor fabrikanten.

Belangrijkste criterium keuze fabrikant afwateringsproducten door aannemers GWW

20132015
PrijsPrijs
KwaliteitRelatie leverancier
DuurzaamheidAssortiment
BestekSnelheid van leveren
Prijs/kwaliteitService

Bron: BouwKennis, april 2015

Veranderende aspecten
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de spontane vraag: wat is volgens u het belangrijkste criterium in de keuze voor een merk afwateringsproduct. Bij deze selectie wordt de factor ‘prijs’ als belangrijk bestempeld. Er is hierbij nog geen rekening gehouden of er al een relatie is met een fabrikant. Als er eenmaal is gekozen voor een bepaalde fabrikant, wordt prijs minder relevant en gaan aspecten als klantvriendelijkheid, het nakomen van afspraken en een goede back-office vaak een grotere rol spelen. Het zijn essentiële elementen voor een goede klanttevredenheid bij bestaande klanten. Wanneer de klanttevredenheid van afnemers met specifieke fabrikanten wordt meten (dus wanneer er al een relatie bestaat), blijkt ook dat deze aspecten als belangrijk worden ervaren.

Het zijn ook de aspecten waarop een fabrikant zich daadwerkelijk kan onderscheiden. Het feit dat dergelijke aspecten, vooral bij aannemers GWW, al genoemd worden zonder dat er een specifieke fabrikant in acht wordt genomen, onderstreept het toenemende belang van deze factoren. Een verwachte goede relatie met de fabrikant en de daarbij verwachte service zijn dus ook steeds belangrijker bij het binnenhalen van prospects.

Gemeentewerken Scan
Het vasthouden en verbeteren van de klanttevredenheid is voor veel organisaties één van de belangrijkste marketingdoelstellingen. De Gemeentewerken Scan brengt de klanttevredenheid en naamsbekendheid van de verschillende fabrikanten binnen de GWW in kaart. Bovendien geeft het ook een schets van de markt van gemeentelijke projecten en de belangrijkste aspecten hiervan. Naast de selectiecriteria voor afwateringsproducten worden kunnen ook de criteria voor bestratingsmateriaal en rioleringsmateriaal volledig in kaart worden gebracht. Voor het onderzoek werden 150 gemeenten en 150 aannemers GWW telefonisch geënquêteerd.

Neem voor meer informatie contact op met Jacco Ridderhof (010 2066996, ridderhof@bouwkennis.nl).

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.