Home » Persberichten » Zzp’ers bouw: toenemende invloed particulier op keuze materiaal

Zzp’ers bouw: toenemende invloed particulier op keuze materiaal

Particulieren houden met name invloed op het toe te passen materiaal wanneer zij een zzp’er inschakelen. Dit geldt vooral wanneer een klusbedrijf of een timmerbedrijf wordt ingeschakeld. De specialistische zzp’er houdt de touwtjes vaker zelf in handen. Toch verwachten juist met name deze specialisten een toenemende invloed van de particulier op het gebied van materiaalgebruik. Dit blijkt uit het rapport ‘ZZP-markt in beeld’ van BouwKennis.

  • 60% generalisten: keuze materiaal meestal in overleg met particulier
  • Keuze aankoopplaats in handen van zowel generalist als specialist
  • Toenemende invloed particulier op materiaalkeuze: specialist (29%), generalist (25%)

De particulier is anno 2016 nog altijd de belangrijkste opdrachtgever voor zzp’ers in de bouw. Hiermee zijn zij een belangrijke speler in het beslissingsproces rondom materiaal- en merkgebruik en aankoopplaats. Het rapport ‘ZZP-markt in beeld’ brengt in kaart wie daadwerkelijk bepalend is wanneer zpp’ers worden ingeschakeld door de particulier.

Generalist: keuze materiaal vaak in overleg
Aan generalisten (klusbedrijven en timmerbedrijven) en specialisten (stukadoors, schilders, E-installateurs en W-installateurs) is gevraagd wie meestal bepalend is voor materiaal, merk en aankoopplaats wanneer zij worden ingeschakeld door een particulier.

De invloed van de particulier is met name onmiskenbaar aanwezig wanneer een generalist wordt ingeschakeld. Dit geldt vooral wanneer het om de keuze van het te gebruiken materiaal gaat. Van de generalisten geeft meer dan 60% aan dat in overleg met de particulier wordt bepaald welk materiaal wordt toegepast. Iets meer dan eenderde van de generalisten laat weten dat zij zelf meestal het materiaal bepalen wanneer er in opdracht van de particulier wordt gewerkt. Bij de keuze voor het merk en (met name voor) de aankoopplaats ligt de beslissing vaker in handen van de generalist en neemt de invloed van de particulier af.

Generalist in opdracht van particulier, meestal bepalend keuze materiaal, merk, aankoopplaats (in %)
ZZP2_Bepalend bij keuze materiaal generalist
Bron: BouwKennis, juni 2016

Particulier laat keuze veelal aan specialist
De specialistische zzp’er blijkt veel meer invloed te hebben dan de generalist ten aanzien van merk, materiaal en aankoopplaats. Wanneer een particulier een specialist inhuurt, ligt de keuze veelal volledig in de handen van de professional.

Specialist in opdracht van particulier, meestal bepalend keuze materiaal, merk, aankoopplaats (in %)
ZZP2_Bepalend bij keuze materiaal specialist
Bron: BouwKennis, juni 2016

Verwachte toename invloed particulier
Is de invloed van particulieren op het beslissingsproces over twee jaar toegenomen? Een meerderheid van de generalisten en specialisten verwacht van niet. Met name specialisten verwachten dat de rol van de particuliere opdrachtgever gelijk zal blijven in de komende twee jaar. Zij verwachten echter minder vaak dan generalisten dat de invloed van particulieren zal afnemen.

Toch verwacht ook een noemenswaardig aandeel zzp’ers een toenemende invloed van particulieren. Met name voor de invloed op het gebruikte materiaal wordt een toename verwacht. Iets minder dan 30% van de specialisten verwacht dat de rol van de particulier op de materiaalkeuze de komende twee jaar zal toenemen. Bij generalisten is dit percentage 25%, een even groot aandeel als dat een toenemende invloed op de merkkeuze verwacht. De keuze voor de aankoopplaats blijft naar verwachting sterk in handen van de professional.

Goed geïnformeerde consument
Nieuwe technologie en social media maken informatievoorziening makkelijker dan ooit. Particulieren zijn hierdoor steeds beter geïnformeerd en hebben een goed overzicht van de mogelijkheden die zzp’ers kunnen bieden. Deze ontwikkeling lijkt met name invloed te hebben op het vlak van materiaalkeuze.

ZZP-markt in beeld
Voor fabrikanten en handelaren is inzicht in de kenmerken van de zzp’er in de bouw essentieel. De monitor ‘ZZP-markt in beeld’ brengt het volledige landschap rondom zzp- en klusbedrijven in kaart. De focus ligt hierbij op het gedrag van de doelgroep. Het geeft onder andere inzicht in de wijze waarop zzp’ers hun klussen verkrijgen, de belangrijkste aankoopkanalen voor deze doelgroep en de eisen die ze aan leveranciers stellen.

Neem voor meer informatie contact op met Maurice van Dijk (010 206 69 96, vandijk@bouwkennis.nl).

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie.