Home » Problemen met de levering van bouwmaterialen: Wat is het verhaal?

Problemen met de levering van bouwmaterialen: Wat is het verhaal?

Tijdens de Corona-crisis heeft de levering van materialen aan de bouwsector tot dusver geprofiteerd van goed functionerende regionale distributienetwerken. Evenals van het feit dat veel materialen die belangrijk zijn voor de bouwsector –(denk aan minerale grondstoffen als zand, grind, beton of cement) voornamelijk in eigen land, kunnen worden gewonnen en verwerkt. Echter bestaan heel wat hoogwaardige eindproducten in de bouw- en installatiesector uit meerdere componenten en zijn zij daarom ook afhankelijk van internationale materiaalleveringsstromen. In dit artikel hebben we samengevat waar volgens de verenigingen knelpunten liggen, waar prijsstijgingen dreigen en wat dit voor de ondernemingen in de bouwkolom zou kunnen betekenen.

Isolatiematerialen: tekort aan grondstoffen vooral door herstel Chinese markt

Als voorzorgsmaatregel heeft de Vereniging voor Isolatiesystemen, Pleister en Mortel e.V. (VDPM) nu al gewaarschuwd voor knelpunten in de levering van isolatiemateriaal. De oorzaak hiervan is niet zozeer de pandemie in Europa, maar het reeds vergevorderde herstel in China: het onverwacht vroege economische herstel daar, veroorzaakt een groter tekort aan aanbod op de belangrijke grondstoffenmarkten. Daarnaast zorgt het voor het opdrijven van de prijzen: de fabrikanten van ETICS-systemen, pleisters en mortels melden leveringsproblemen voor de voor hen belangrijke grondstoffen en de daarmee gepaard gaande sterke prijsstijgingen, aldus de Vereniging.

Afwerkingssegment: prijsstijgingen in het verschiet

Het Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (federale vereniging voor verfontwerp en bouwbescherming) laat hetzelfde geluid horen en houdt een “ongekende golf van prijsstijgingen voor grondstoffen en materialen” in het vooruitzicht voor het afwerkingssegment. Naast isolatiematerialen zoals EPS gaan ook de prijzen voor droogbouwprofielen en OSB-platen door het dak, aldus de vereniging. Alle segmenten die in de bouwsector nodig zijn, worden in gelijke mate getroffen – van sanitaire siliconen tot verf en vernis, tot de materiaalkosten voor verpakkingen zoals verfemmers.
Binnenlandse grondstoffen en voorbereidende producten ondergaan eveneens forse prijsstijgingen.

Volgens de Duitse federale vereniging van bouwmaterialen – steen en aarde – zal de productie van gipsproducten, bakstenen, cement en mortel eind 2020 zijn gedaald. Als gevolg daarvan zouden de aankoopprijzen momenteel kunnen stijgen. Het Bundesverband der Deutschen Bauindustrie constateert bovendien dat de prijzen voor voorbereidende producten zoals staal weer stijgen, niet in de laatste plaats omdat de Duitse automobielindustrie, die een economische opleving doormaakt, deze grondstof weer in toenemende mate inkoopt. Heeft dit dan ook nu al effect? Voor de bouwnijverheid constateert tweederde van de ondervraagde leden nog géén knelpunten bij de beschikbaarheid van de meeste minerale grondstoffen. In het geval van staal, rekent echter minder dan 30% van de ondervraagde leden op een probleemloze voorziening.

De situatie is nog moeilijker voor kunststoffen en hout. Met name voor hout, komen de overzeese economieën, die ondanks Corona aan kracht winnen, weer op gang: met name de VS en China kopen momenteel hun hout in Europa, wat eens te meer een belangrijke reden is voor de bevoorradingsproblemen en de stijgende prijzen voor dit materiaal. Ook voor de installatie-eisen worden knelpunten bij de bevoorrading gemeld. De niet in de laatste plaats door de Corona veroorzaakte leveringsmoeilijkheden van tegelexportland nr. 1 Italië veroorzaken ook knelpunten voor tegels (althans volgens een actueel onderzoeksresultaat van het Duitse bedrijfsadviesbureau Querschiesser). Volgens deze gegevens zijn er ook enkele knelpunten bij de bevoorrading met fittingen en sanitairkeramiek.

De huidige hausse in de vraag naar energie-efficiënte renovatiewerkzaamheden houdt verband met het feit dat de ondervraagde handelaren ook vrezen voor bevoorradingsproblemen voor producten zoals warmtepompen, pellet- of houtsnipperverwarmingssystemen, verwarmingspompen met variabele snelheid of onderdelen voor zonne-energiesystemen. De Duitse regering heeft afgelopen zomer immers bijna 70 procent meer subsidies op de markt gebracht dan voorheen, niet in de laatste plaats onder de indruk van de Corona-crisis die de consumptie afremde.

Overmacht? Niet na een jaar van crisis

Zoals het in bouwdiensten gespecialiseerde portaal Haustec opmerkt, moeten vaklui er steeds meer rekening mee houden dat zij bij vertragingen met schadeclaims worden geconfronteerd. In het begin van de Corona-crisis kon nog een beroep worden gedaan op “overmacht”, maar nu de pandemie meer dan een jaar aan de gang is, zal deze rechtvaardiging voor de rechter waarschijnlijk geen steek meer houden. Om met rechtszekerheid te kunnen aantonen dat vertragingen in het project aan zichzelf te wijten zijn en niet door andere maatregelen konden worden gecompenseerd, kunnen de bouwvakkers gedwongen worden alle problemen met leveringen van materiaal of afwezigheid van werknemers nauwgezet te documenteren – wat een aanzienlijke inspanning kan vergen.

Verschuivingen naar online handel?

Als de leveringsachterstand, als gevolg van grondstoffentekorten, de komende maanden zo sterk toeneemt als door delen van de sector wordt gevreesd, zal dit een forse uitdaging zijn voor de bouwsector. Niet in het minst omdat de onzekere beschikbaarheid van producten zuiver projectgebonden materiaalaankopen bemoeilijkt. Vooral kleinere bouwbedrijven met beperkte opslagcapaciteit maken hier echter graag gebruik van, om weinig kapitaal vast te leggen en het vloeroppervlak laag te houden. Uit een studie van BauInfoConsult uit 2020 blijkt dat bouwbedrijven en vaklui gemiddeld 6 vaste distributeurs hebben bij wie zij regelmatig goederen inkopen. In geval van wijdverspreide bevoorradingstekorten zullen vele bouwondernemingen hun geluk waarschijnlijk beproeven met extra handelaren buiten de beperkte kring van hun vaste leveranciers.

Met name bij de levering van sanitair en verwarmingsinstallaties zou dit het moment voor de online only leveranciers kunnen zijn: om in heel Duitsland te kunnen leveren, hebben zij voor sommige producten aanzienlijke voorraad- en opslagcapaciteiten opgebouwd en zouden zij dus langer kunnen leveren dan menig gewone regionale dealer.

Uit de laatste enquêtes over koopgedrag van BauInfoConsult (2019) blijkt echter dat het inkoopvolume van de meeste bedrijven bij online only leveranciers laag is. Dit geldt zelfs voor de SHK-handel, die over het algemeen bijzonder geïnteresseerd is in online handel. Uit het volgende onderzoek van BauInfoConsult naar het koopgedrag, dat gepland staat voor het derde kwartaal van 2021, zal blijken of de Corona-crisis leidt tot een heroverweging van bouwaankopen.

Note: Dit is een artikel dat van toepassing is op de Duitse markt

Tijdens de Corona-crisis heeft de levering van materialen aan de bouwsector tot dusver geprofiteerd van goed functionerende regionale distributienetwerken. Evenals van het feit dat veel materialen die belangrijk zijn voor de bouwsector –(denk aan minerale grondstoffen als zand, grind, beton of cement) voornamelijk in eigen land, kunnen worden gewonnen en verwerkt. Echter bestaan heel wat hoogwaardige eindproducten in de bouw- en installatiesector uit meerdere componenten en zijn zij daarom ook afhankelijk van internationale materiaalleveringsstromen. In dit artikel hebben we samengevat waar volgens de verenigingen knelpunten liggen, waar prijsstijgingen dreigen en wat dit voor de ondernemingen in de bouwkolom zou kunnen betekenen.

Isolatiematerialen: tekort aan grondstoffen vooral door herstel Chinese markt

Als voorzorgsmaatregel heeft de Vereniging voor Isolatiesystemen, Pleister en Mortel e.V. (VDPM) nu al gewaarschuwd voor knelpunten in de levering van isolatiemateriaal. De oorzaak hiervan is niet zozeer de pandemie in Europa, maar het reeds vergevorderde herstel in China: het onverwacht vroege economische herstel daar, veroorzaakt een groter tekort aan aanbod op de belangrijke grondstoffenmarkten. Daarnaast zorgt het voor het opdrijven van de prijzen: de fabrikanten van ETICS-systemen, pleisters en mortels melden leveringsproblemen voor de voor hen belangrijke grondstoffen en de daarmee gepaard gaande sterke prijsstijgingen, aldus de Vereniging.

Afwerkingssegment: prijsstijgingen in het verschiet

Het Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (federale vereniging voor verfontwerp en bouwbescherming) laat hetzelfde geluid horen en houdt een “ongekende golf van prijsstijgingen voor grondstoffen en materialen” in het vooruitzicht voor het afwerkingssegment. Naast isolatiematerialen zoals EPS gaan ook de prijzen voor droogbouwprofielen en OSB-platen door het dak, aldus de vereniging. Alle segmenten die in de bouwsector nodig zijn, worden in gelijke mate getroffen – van sanitaire siliconen tot verf en vernis, tot de materiaalkosten voor verpakkingen zoals verfemmers. Binnenlandse grondstoffen en voorbereidende producten ondergaan eveneens forse prijsstijgingen.

Volgens de Duitse federale vereniging van bouwmaterialen – steen en aarde – zal de productie van gipsproducten, bakstenen, cement en mortel eind 2020 zijn gedaald. Als gevolg daarvan zouden de aankoopprijzen momenteel kunnen stijgen. Het Bundesverband der Deutschen Bauindustrie constateert bovendien dat de prijzen voor voorbereidende producten zoals staal weer stijgen, niet in de laatste plaats omdat de Duitse automobielindustrie, die een economische opleving doormaakt, deze grondstof weer in toenemende mate inkoopt. Heeft dit dan ook nu al effect? Voor de bouwnijverheid constateert tweederde van de ondervraagde leden nog géén knelpunten bij de beschikbaarheid van de meeste minerale grondstoffen. In het geval van staal, rekent echter minder dan 30% van de ondervraagde leden op een probleemloze voorziening.

De situatie is nog moeilijker voor kunststoffen en hout. Met name voor hout, komen de overzeese economieën, die ondanks Corona aan kracht winnen, weer op gang: met name de VS en China kopen momenteel hun hout in Europa, wat eens te meer een belangrijke reden is voor de bevoorradingsproblemen en de stijgende prijzen voor dit materiaal. Ook voor de installatie-eisen worden knelpunten bij de bevoorrading gemeld. De niet in de laatste plaats door de Corona veroorzaakte leveringsmoeilijkheden van tegelexportland nr. 1 Italië veroorzaken ook knelpunten voor tegels (althans volgens een actueel onderzoeksresultaat van het Duitse bedrijfsadviesbureau Querschiesser). Volgens deze gegevens zijn er ook enkele knelpunten bij de bevoorrading met fittingen en sanitairkeramiek.

De huidige hausse in de vraag naar energie-efficiënte renovatiewerkzaamheden houdt verband met het feit dat de ondervraagde handelaren ook vrezen voor bevoorradingsproblemen voor producten zoals warmtepompen, pellet- of houtsnipperverwarmingssystemen, verwarmingspompen met variabele snelheid of onderdelen voor zonne-energiesystemen. De Duitse regering heeft afgelopen zomer immers bijna 70 procent meer subsidies op de markt gebracht dan voorheen, niet in de laatste plaats onder de indruk van de Corona-crisis die de consumptie afremde.

Overmacht? Niet na een jaar van crisis

Zoals het in bouwdiensten gespecialiseerde portaal Haustec opmerkt, moeten vaklui er steeds meer rekening mee houden dat zij bij vertragingen met schadeclaims worden geconfronteerd. In het begin van de Corona-crisis kon nog een beroep worden gedaan op “overmacht”, maar nu de pandemie meer dan een jaar aan de gang is, zal deze rechtvaardiging voor de rechter waarschijnlijk geen steek meer houden. Om met rechtszekerheid te kunnen aantonen dat vertragingen in het project aan zichzelf te wijten zijn en niet door andere maatregelen konden worden gecompenseerd, kunnen de bouwvakkers gedwongen worden alle problemen met leveringen van materiaal of afwezigheid van werknemers nauwgezet te documenteren – wat een aanzienlijke inspanning kan vergen.

Verschuivingen naar online handel?

Als de leveringsachterstand, als gevolg van grondstoffentekorten, de komende maanden zo sterk toeneemt als door delen van de sector wordt gevreesd, zal dit een forse uitdaging zijn voor de bouwsector. Niet in het minst omdat de onzekere beschikbaarheid van producten zuiver projectgebonden materiaalaankopen bemoeilijkt. Vooral kleinere bouwbedrijven met beperkte opslagcapaciteit maken hier echter graag gebruik van, om weinig kapitaal vast te leggen en het vloeroppervlak laag te houden. Uit een studie van BauInfoConsult uit 2020 blijkt dat bouwbedrijven en vaklui gemiddeld 6 vaste distributeurs hebben bij wie zij regelmatig goederen inkopen. In geval van wijdverspreide bevoorradingstekorten zullen vele bouwondernemingen hun geluk waarschijnlijk beproeven met extra handelaren buiten de beperkte kring van hun vaste leveranciers.

Met name bij de levering van sanitair en verwarmingsinstallaties zou dit het moment voor de online only leveranciers kunnen zijn: om in heel Duitsland te kunnen leveren, hebben zij voor sommige producten aanzienlijke voorraad- en opslagcapaciteiten opgebouwd en zouden zij dus langer kunnen leveren dan menig gewone regionale dealer.

Uit de laatste enquêtes over koopgedrag van BauInfoConsult (2019) blijkt echter dat het inkoopvolume van de meeste bedrijven bij online only leveranciers laag is. Dit geldt zelfs voor de SHK-handel, die over het algemeen bijzonder geïnteresseerd is in online handel. Uit het volgende onderzoek van BauInfoConsult naar het koopgedrag, dat gepland staat voor het derde kwartaal van 2021, zal blijken of de Corona-crisis leidt tot een heroverweging van bouwaankopen.

Note: Dit is een artikel dat van toepassing is op de Duitse markt