Home » Kennis & inzichten » Renovatie Model

Renovatie Model

“Wat nou als de doorstroming op woningmarkt terugvalt? Hoe gaat dat de afzet van ons product raken?” Deze vraag is ongetwijfeld vele malen in jouw organisatie gesteld. Met het Renovatie Model wordt voor het eerst antwoord gegeven op deze vraag. Het model legt namelijk verbanden tussen verhuisbewegingen, de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en het renovatiegedrag van consumenten. Hiermee kun je scenario’s voor jouw organisatie doorrekenen, zodat je daar strategische plannen op kunt maken. Het is de ideale tool voor jouw marketingafdeling als je je richt op B2B2C-marketing.

Opzet rapportage

De toekomst is nooit exact te voorspellen en zeker niet in deze roerige tijden van een pandemie, financiële markten die los van de reële economie opereren en een groeiende invloed van beleid en regelgeving op bedrijven. Hierdoor is het bij strategische planning belangrijker dan ooit om rekening te houden met verschillende scenario’s.
Voor toeleveranciers in de bouw- en installatiebranche die producten leveren voor de woningbouw en -renovatiemarkt is er het Renovatie Model. Als gebruiker hiervan kun je zelf aan de knoppen draaien en scenario’s maken voor de beweging op de woningmarkt. Het model rekent per scenario voor jouw productgroep door wat het effect is op de afzet.

Onder de motorkap zijn er drie bouwstenen:
• een simulatiemodel dat de doorstroming op de woningmarkt schat, op basis van verhuisketens door de gehele
populatie huishoudens heen
• een clustering van 25 modelwoningen in de bestaande voorraad, op basis van uitgebreid onderzoek naar
woningtypen, bouwjaren, plattegronden, historische bouwregelgeving en geografische spreiding. Deze 25
typen sluiten aan bij de werkelijkheid: denk aan vooroorlogse arbeidswoningen, Vinex-rijwoningen,
systeembouwflats van 1965-1975 of woontorens van na 2005.
• een klusmodel, waarin kluskansen op product niveau worden berekend voor type huishoudens, hun woonsituatie
en hun woningmarktgedrag. Dit is opgebouwd uit de jarenlange monitoring van renovatiegedrag van
consumenten in onderzoek van BouwKennis.

Met dit rapport weet je onder andere

› hoe de dynamiek op de woningmarkt de afzet van jouw productgroep beïnvloedt
› in welk type woningen en bij welke type eindgebruikers de grootste afzetpotentie voor jouw product zit
› hoe je je strategisch kunt voorbereiden op verschillende woningmarktscenario’s

PakketKosten*Gereed
Renovatie Model€ 3.000medio 2022 op aanvraag
*Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro Abonnement ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden