Home » Kennis & inzichten » 5 artikelen uit Megatrends in de bouw

5 artikelen uit Megatrends in de bouw

1.Inzet technologie in het bouwproces

De bouwkolom heeft gedurende het laatste decennium grote stappen gezet als het gaat om procesoptimalisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er in de laatste jaren veel nieuwe fabrieken zijn bijgekomen waar geprefabriceerde bouwdelen worden vervaardigd. Met name in de woningbouw zien we een grote toename van het prefab en modulair bouwen van gestandaardiseerde bouwdelen. Lees verder…

2. Veranderingen in de bouwkolom

De verschillende partijen en rollen in de bouwkolom zijn niet bepaald zwart-wit. Sommige installateurs kiezen er bijvoorbeeld voor om over te gaan tot het maken van producten. Een ander voorbeeld zijn hoofdaannemers die gaan fabriceren of ervoor kiezen om ontwikkelende aannemer te worden. Kortom, er zijn veel verschillende richtingen waarop een partij in de bouwkolom zich kan ontwikkelen. Toch kunnen we, onder andere aan de hand van trends en factoren zoals wet- en regelgeving, de energietransitie en technologische ontwikkelingen, een beeld schetsen van de mogelijke verschuivingen van de rollen in de bouwkolom. Lees verder…

3. Het belang van klantgericht werken in de bouw

Hoe ziet de bouw eruit in 2030? Hoe gaat er bijvoorbeeld worden gebouwd? Welke verschuivingen treden er op in de bouwkolom? Welke manieren van marketing worden van belang? Maar ook, wat is de impact van corona op de bouw? Er zijn vele ontwikkelingen en trends die we kunnen ontdekken. Op de korte termijn, maar ook op de langere termijn. Binnen de marketingtrends zien we het klantgericht werken als een belangrijke ontwikkeling . Dit is natuurlijk niet nieuw, maar de manier waarop is wél aan verandering onderhevig. Lees verder…

4. Circulariteit in de bouw

In 2050 moet de gehele Nederlandse economie circulair zijn. Deze stip op de horizon houdt in dat dan al het materiaalgebruik gebaseerd moet zijn op secundaire grondstoffen. Het tussendoel voor de bouw is het jaar 2030, waarin het gebruik van primaire grondstoffen met 50% moet zijn gereduceerd. Hoe staat het ervoor met circulariteit anno 2020? Welke ontwikkelingen zien we en hoe ziet de weg er naar 2030 uit? Lees verder…

5. Verduurzaming in de bouw

Duurzaamheid en verduurzaming: het zijn containerbegrippen. De invulling ervan is afhankelijk van de gebruiker, maar ook van de tijd. Het begrip duurzaamheid van 20 jaar geleden, wordt anders beschreven dan anno 2020. De basis van het begrip en de invulling ervan is complex. In dit artikel nemen we het begrip verduurzaming m.b.t. de bouw onder de loep. Dit is één van de onderwerpen die uitgebreid aan de orde komen in de monitor Megatrends in de bouw. Lees meer…

Meer weten?

BouwKennis brengt veel rapporten uit waarin staat ‘wat’ en ‘hoeveel’ we gaan bouwen. De monitor ‘Megatrends in de bouw’ draait echter om de vraag ‘hoe’ we gaan bouwen en welke rol marketing daarbij zal vervullen in de komende tien jaar. Vragen die aan bod komen zijn:

–      Welke veranderingen zal het bouwproces ondergaan?

–      Welke gevolgen heeft dit voor de onderlinge verhoudingen tussen de partijen in de bouwkolom?

–      Welke mogelijke disrupties zien we als het gaat om nieuwe partijen, technologische ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen?

–      Wat zijn de belangrijkste trends in klantwensen, digitalisering en data-gedreven processen?

Door deze insteek is ‘Megatrends in beeld’ ontzettend waardevol bij het opstellen van jouw strategisch plan voor de middellange termijn. Wil je meer weten over het rapport of hoe we jou kunnen helpen bij het maken van je plannen? Laat het me weten via boudewijn.goedhart@bouwkennis.nl of 010 2066996.