Home » Kennis & inzichten » Beleid en regelgeving in Beeld

Beleid en regelgeving in Beeld

Beleidskoersen en wet- en regelgeving in de gebouwde omgeving veranderen razendsnel. De impact hiervan is enorm, op vele punten: denk aan bouwtechnische eisen, marktwerking en veranderende rollen in de bouw. Het is van invloed op wat we bouwen, hoe we bouwen, waar we bouwen, hoe die gebouwen er uitzien en welke opdrachtgevers belangrijker worden. BouwKennis geeft een uniek overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen en regelgeving, plus een analyse van de impact ervan op jouw business.

Met dit rapport weet je onder andere

› Op welke veranderingen jij voorbereid moet zijn en welke kansen en bedreigingen dit biedt
› Welke impact het veranderende beleid en wetgeving heeft op jouw business
› Alle belangrijke beleidslijnen en bijbehorende regelgeving in de gebouwde omgeving, inclusief de belangrijkste milestones in de komende decennia

Opzet rapport

Het rapport ordent alle relevante beleidsontwikkelingen en regelgeving naar hoofdthema. We onderscheiden daarbij aan de ene kant de internationale component (regelgeving vanuit de EU) en aan de andere kant de ontwikkelingen binnen Nederland. Bovendien kun je via een zoektool gemakkelijk filteren welke zaken voor jouw bedrijf echt relevant zijn.
De nationale situatie diepen we uit naar de volgende thema’s:

• overkoepelende beleidsthema’s vanuit de Rijksoverheid, zoals het Klimaatakkoord, Bouwregelgeving en ingrijpen van de overheid op verschillende markten (vooral de woningmarkt)
• de leefomgeving en de positie van de gebouwde omgeving daarbinnen: Omgevingswet, allerhande milieueisen (bijvoorbeeld stikstof, PFAS, geluidsnormen)
• beleid regelgeving op gebouwniveau, zowel als het gaat om nieuwbouw als bestaande bouw
• beleid en regelgeving voor specifieke sectoren, zoals de kantorenmarkt, onderwijs, zorg, etc.
• beleidsregels die het bouwproces beïnvloeden, waaronder zaken rondom zero-emissie logistiek,
Wet Kwaliteitsborging, etc.

 

PakketKosten*Gereed
Beleid en regelgeving in Beeld€ 1.500April 2022
*Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro Abonnement ontvangen 10% korting.

 

Factsheet downloaden