Home » Kennis & inzichten » BIM in kaart

BIM in kaart

Er heerst nog veel onduidelijkheid over BIM in de bouwsector. We hebben hier op ingespeeld met een co-creatie sessie met toeleveranciers, waardoor de vragen rondom BIM duidelijk in kaart zijn gebracht. Deze sessie was de basis voor het BIM in kaart pakket.

BIM

Het pakket is opgedeeld in twee onafhankelijke delen. De onderdelen sluiten aan op vragen uit de sector en bestaan uit de verschillende facetten die het BIM-vraagstuk kent.

Het BIM-landschap in kaart
Het rapport ‘Het BIM-landschap in kaart’ geeft een uitgebreid beeld van het BIM-speelveld. De verschillende systemen en definities worden toegelicht. Ook wordt duidelijk welke partijen zich op dit moment bezighouden met BIM. Na het lezen van dit rapport kent BIM voor jou geen geheimen meer.

BIM Trends en Ontwikkelingen
De naam van het rapport verklapt de inhoud eigenlijk al. BIM Trends en Ontwikkelingen gaat in op de houding en het gedrag van architecten, aannemers en installateurs ten opzichte van BIM. De bekendheid van BIM wordt in kaart gebracht en het wordt duidelijk in welke trends en ontwikkelingen je moet investeren.

Met dit rapport weet je onder andere

  • Welke systemen er zijn in het BIM-landschap
  • Wat de samenhang is van verschillende partijen
  • Wat de toekomst wordt van BIM

PakketKostenGereed
Het BIM-landschap in kaart295,-Oktober 2015
BIM Trends en Ontwikkelingen2.500

Factsheet downloaden