Home » Kennis & inzichten » BouwKennis Internationaal

BouwKennis Internationaal

Het maken van een managementrapportage is geen doel op zich. Een goede managementrapportage moet in één oogopslag inzicht geven in de stand van zaken van de onderneming, maar ook in de markt waarin je je bevindt. Deze kennis is onmisbaar bij het nemen van de juiste beslissingen.

BouwKennis helpt je daarbij met het BouwKennis Internationaal abonnement.

Dit abonnement omvat:

  • De Europese Managementsamenvatting dat een dashboard biedt met kerncijfers over de Europese economie en bouwproductie per land. In één oogopslag zie je hoe de markt er globaal voor staat. De Euro MSV is opgebouwd in ons online dataportal BuildInfo Data, op een digitale kaart kun je de landen selecteren waarin je geïnteresseerd bent.
  • Europees Trendrapport. Een Trendreport dat zich richt op de Europese bouwproductie in een land en de trends die van de meeste invloed zijn op deze markt. Op basis van deskresearch worden de meest relevante cijfers in een historisch overzicht geplaatst. Kwalitatieve trends zoals beleidsontwikkelingen, vergrijzing en duurzaamheid komen aan bod.
  • Europese Bedrijfsdemografie: In een overzichtelijk dashboard presenteert BouwKennis belangrijke bedrijfsdemografische kenmerken van een groot aantal Europese landen. Denk hierbij aan indicatoren gerelateerd aan productie, productiviteit, werknemers, omzet en salaris. Het is in dit dashboard mogelijk om de data van verschillende landen tegelijk te selecteren wat het gemakkelijk maakt om zo de trends en ontwikkelingen in deze landen met elkaar te vergelijken.

 

Aanvullende module

  • Europees Trade Flow Dashboard. In een overzichtelijk model presenteert BouwKennis de internationale handelsstromen afgeleid van de Eurostat statistieken. Zo kun je per land zien waar de import op product niveau vandaan komt en waar het land naar exporteert. Op deze manier worden de Europese productenstromen inzichtelijk. Indien mogelijk kan het model worden uitgebreid met de nationale productiecijfers van Prodcom, zodat je een compleet beeld krijgt van productie, import en export van verschillende materiaalsoorten.

 

Meer weten?

Factsheet downloaden