Home » Kennis & inzichten » BouwKennis Jaarrapport 2020-2021

BouwKennis Jaarrapport 2020-2021

Trends als duurzaamheid en circulariteit zijn onmisbaar in de strategische plannen van je organisatie. Er moeten immers nog vele slagen gemaakt worden om de doelstellingen op dit gebied te behalen. Cijfers over het bouwvolume, omzetontwikkeling van de bouwkolom en een externe analyse kunnen echter ook niet ontbreken. Het BouwKennis Jaarrapport biedt een compleet overzicht van deze (en meer!) aspecten en fungeert hierdoor perfect als onderligger voor jouw businessplan of marketingplan.

Het cijfermatig onderbouwen van je plannen kost veel tijd en capaciteit. Doordat je de informatie uit het BouwKennis Jaarrapport één-op-één kunt overnemen, bespaar je veel tijd. Veel van onze klanten zien dit rapport dan ook als de blauwdruk voor het maken van strategische plannen.

Het BouwKennis Jaarrapport 2020-2021

De editie 2020-2021 is de zestiende in de reeks en omvat de volgende informatie:

  • De productie- en prognosecijfers voor de woning- en de utiliteitsbouw t/m 2022
  • Externe analyse van de bouw volgens de DESTEP-methode.
  • Marktsegmenten en opdrachtgevers: uit welke segmenten en bij welke opdrachtgevers behalen de partijen in de bouwkolom hun omzet? En wat zijn de belangrijkste type opdrachtgevers?
  • Inkoopgedrag: hoe kopen de uitvoerende bedrijven in en welke dienstverlening wensen zij daarbij? Op welke wijze leveren fabrikanten en handelen hun producten? Hoe ziet de logistiek er in grote lijnen uit
  • Bedrijfseconomische prestaties: essentiële gegevens door de gehele bouwkolom heen over omzetontwikkeling, (personeels)capaciteit, prijzen, uurtarieven en orderportefeuilles.
  • Strategische positionering in de bouwkolom: wordt geanalyseerd aan de hand van de theorie van Treacy en Wiersema, waarbij de respondenten worden ingedeeld in de groepen ‘operational excellence’, ‘customer intimacy’ en ‘product leadership’.
  • Marketingbeleid bij toeleveranciers: hoe proberen fabrikanten en handelaren de bouwkolom te bereiken? Welke verhoudingen zien we tussen het (internationale) hoofdkantoor en de Nederlandse vestigingen? Aan welke activiteiten besteden zij hun marketingbudget? Wat zijn belangrijke KPI’s voor toeleveranciers? Welke communicatiekanalen zetten zij in?
  • Thema: bouwlogistiek: hoe hebben de bedrijven hun logistieke processen geregeld (retourstromen en bouwhubs).
  • Thema de bouwkolom in 2030: een toekomstbeeld van onze sector de hand van een groot aantal stellingen over hoe de bouw er in 2030 uit ziet. De stellingen gaan over tal van onderwerpen, onder meer van techniek tot marketing, van materiaalgebruik tot logistiek en van arbeidsvraagstukken tot duurzaamheid en energie.