Home » Kennis & inzichten » BouwKennis Consument

BouwKennis Consument

Heb je al een BouwKennis Basis– of Pro abonnement en wil je deze uitbreiden met meer informatie over de woningmarkt? Dan kun je nu je abonnement compleet maken met BouwKennis Consument. Deze aanvullende module geeft je alle informatie over de Nederlandse Woningmarkt, een onderwerp dat zeer actueel is! Deze module is volledig digitaal en is opgezet in het online portal BouwKennisData. In een persoonlijk dashboard heb je toegang tot data die gaan over de woning- renovatiemarkt met o.a. basisgegevens, typen klussen per regio, over een bepaalde periode, verhuisplannen, type woningen enz.

Met BouwKennisData krijg je veel meer vrijheid om zelf met de data te spelen, verschillende variabelen met elkaar te combineren en zo de meest relevante inzichten naar eigen inzicht uit deze grote dataset te halen. Je kunt jouw eigen analyses maken!

Ook het onderzoek Kansen in de woningmarkt is gemaakt in de vorm van een dynamische Power BI rapportage. Dit jaarlijks grootschalige onderzoek naar de Nederlandse woonconsument zorgt voor een unieke dataset. Hiermee beantwoordt BouwKennis tal van prangende vragen over jouw productgroep en markt!

Tot BouwKennis Consument behoren de volgende producten en diensten:

  • Interactieve managementsamenvatting in BouwKennisData (maandelijks);
  • Het consumentenonderzoek Kansen in de woningmarkt waarbij je toegang krijgt tot BouwKennisData waarin je bijvoorbeeld je eigen klus kunt selecteren en vervolgens selecties kunt maken naar regioprovinciegezinssamenstelling en type woning.

Factsheet downloaden