Home » Kennis & inzichten » Bouwproductie in detail – de korte termijn 2021

Bouwproductie in detail – de korte termijn 2021

De bouwsector heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met reeks uitdagingen. Waar er in de vorige hoogconjunctuur tot 2019 nog sprake was van grote arbeidstekorten, deed de stikstofdiscussie de vergunningverlening krimpen. Vervolgens kwam de coronacrisis, maar daar leek de bouw in 2020 weinig van te merken. Al deze krachten maken het bijzonder lastig om de ontwikkeling van het bouwvolume te duiden. Bouwproductie in detail analyseert de gehele nieuwbouwpijplijn en duidt daarmee de effecten die op korte termijn spelen.

Woningnieuwbouw

 • Woningnieuwbouwpijplijn (in aantallen)
 • Invloeden op de pijplijn (o.a. veranderende vraag, wet- en regelgeving)
 • Prognose (type woning, opdrachtgever)

Utiliteitsnieuwbouw

 • Utiliteitsnieuwbouwpijplijn (in vierkante meters en kubieke meters)
 • Invloeden op de pijplijn (o.a. conjunctuur, wet- en regelgeving)
 • Prognose (gebruiksdoel, sector)

Verschijningsvorm van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen: een hard copy én een Power BI versie in ons nieuwe portal BouwKennisData. Zo kun je zelf nog meer met onze data doen, bijvoorbeeld: een gedetailleerd beeld samenstellen van de ontwikkelingen binnen het segment of de regio waarin jij actief bent. Ook wordt de vergelijking gemaakt ten opzichte van eerdere jaren. De duiding en verklaring van ontwikkelingen en trends zal zoveel mogelijk in de hard copy plaatsvinden.

Met dit rapport weet je 

  • De ontwikkelingen van de verschillende fases van de woningnieuwbouwpijplijn
  • De ontwikkelingen van de verschillende fases van de utiliteitsnieuwbouwpijplijn
  • De belangrijkste beleidswijzigingen en (mogelijke) invloed op de bouwproductie
  • De prognose van nieuwbouwproductie tot en met 2023 van zowel woning- als utiliteitsbouw
PakketKosten*Gereed
Bouwproductie in detail - de korte termijn€ 1.500September 2021
*Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden