Home » Kennis & inzichten » Bouwproductie in detail – de korte termijn

Bouwproductie in detail – de korte termijn

De wereld is in de eerste helft van 2020 volledig in de ban geweest van Corona. Ook in de tweede helft van het jaar is een tweede Coronagolf een realistisch scenario. Het gevolg is dat de Nederlandse economie een recordkrimp boekte en ook de bouwsector ervaart grote gevolgen van deze crisis. Des te belangrijker is het nu om een volledig en gedetailleerd inzicht te hebben in de ontwikkelingen in de markt.

BouwKennis biedt jou dit inzicht met het rapport ‘Bouwproductie in detail – de korte termijn’, waarin de meest gedetailleerde analyse van zowel de woning- als de utiliteitsbouw wordt gegeven. Het rapport is opgedeeld in twee delen, woningnieuwbouw en utiliteitsnieuwbouw. Beide zijn opgebouwd vanuit een pijplijnmodel. Deze pijplijn bestaat uit de verschillende fases in het bouwproces (zie figuur hieronder). Per fase worden de stappen en ontwikkelingen uitgebreid beschreven. De pijplijn wordt met alle beschikbare cijfers en berekeningen van BouwKennis ingevuld. Dit geeft je een goed overzicht van de ontwikkelingen in de fasen door de pijplijn heen. De (mogelijke) invloeden op deze pijplijn, zoals actuele ontwikkelingen rondom wetgeving, worden daarnaast in kaart gebracht. Tot slot wordt er een prognose afgegeven.

Woningnieuwbouw

 • Woningnieuwbouwpijplijn (in aantallen)
 • Invloeden op de pijplijn (o.a. veranderende vraag, wet- en regelgeving)
 • Prognose (type woning, opdrachtgever)

Utiliteitsnieuwbouw

 • Utiliteitsnieuwbouwpijplijn (in vierkante meters en kubieke meters)
 • Invloeden op de pijplijn (o.a. conjunctuur, wet- en regelgeving)
 • Prognose (gebruiksdoel, sector)

Verschijningsvorm van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen: een hard copy én een Power BI versie in ons nieuwe portal BouwKennisData. Zo kun je zelf nog meer met onze data doen, bijvoorbeeld: een gedetailleerd beeld samenstellen van de ontwikkelingen binnen het segment of de regio waarin jij actief bent. Ook wordt de vergelijking gemaakt ten opzichte van eerdere jaren. De duiding en verklaring van ontwikkelingen en trends zal zoveel mogelijk in de hard copy plaatsvinden.

Coronabijlage

De afgelopen maanden doen er verschillende geruchten de ronde over de impact van de coronapandemie op de bouw. In de coronabijlage bespreken we de algemene ontwikkelingen de afgelopen maanden, de verwachtte en al zichtbare impact van de coronapandemie op de woningmarkt en utiliteitsbouw. Vanwege de grote onzekerheid rondom de ontwikkelingen van de pandemie zijn er drie zeer uiteenlopende scenario’s opgesteld. Aan de hand van de verwachtte impact wordt per scenario een inschatting gemaakt van de manier waarop en de mate waarin de bouwkolom kan worden geraakt.

Met dit rapport weet je

  • De ontwikkelingen van de verschillende fases van de woningnieuwbouwpijplijn
  • De ontwikkelingen van de verschillende fases van de utiliteitsnieuwbouwpijplijn
  • De belangrijkste beleidswijzigingen en (mogelijke) invloed op de bouwproductie
  • De prognose van nieuwbouwproductie tot en met 2022 van zowel woning- als utiliteitsbouw
PakketKosten*Gereed
Bouwproductie in detail - de korte termijn€ 1.500September 2021
*Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden