Home » Kennis & inzichten » Bouwproductie in detail – De korte termijn

Bouwproductie in detail – De korte termijn

De bouwsector heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met reeks uitdagingen. Waar de stikstofdiscussie de vergunningverlening deed krimpen. Vervolgens kwam de coronacrisis, maar daar leek de bouw weinig van te merken. Al deze krachten maken het bijzonder lastig om de ontwikkeling van het bouwvolume te duiden. Bouwproductie in detail analyseert de gehele nieuwbouwpijplijn en duidt daarmee de effecten die op korte termijn spelen.

BouwKennis biedt jou dit inzicht met het rapport ‘Bouwproductie in detail – De korte termijn’. In dit rapport wordt een gedetailleerde analyse van de woning- en utiliteitsbouw gegeven met daarop volgende prognoses. Dit geeft je een indicatie van de ontwikkelingen de komende twee jaar.

Opzet rapport

Het rapport is opgedeeld in twee delen, woningnieuwbouw en utiliteitsnieuwbouw. Beide zijn opgebouwd vanuit een pijplijnmodel. Deze pijplijn bestaat uit de verschillende fases in het bouwproces (zie figuur hieronder). Per fase worden de stappen en ontwikkelingen uitgebreid beschreven. De pijplijn wordt met alle beschikbare cijfers en berekeningen van BouwKennis ingevuld. Dit geeft je een goed overzicht van de ontwikkelingen in de fasen door de pijplijn heen. De (mogelijke) invloeden op deze pijplijn, zoals actuele ontwikkelingen rondom wetgeving, worden daarnaast in kaart gebracht. Tot slot wordt er een prognose afgegeven.

Woningbouw

• Woningnieuwbouwpijplijn (in aantallen)
• Invloeden op de pijplijn (o.a. veranderende vraag, wet- en regelgeving)
• Prognose (type woning, opdrachtgever)

Utiliteitsbouw

• Utiliteitsnieuwbouwpijplijn (in vierkante meters en kubieke meters)
• Invloeden op de pijplijn (o.a. conjunctuur, wet- en regelgeving)
• Prognose (gebruiksdoel, sector)

Verschijningsvorm van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen: een hard copy én een Power BI versie in ons nieuwe portal BouwKennisData. Zo kun je zelf nog meer met onze data doen, bijvoorbeeld: een gedetailleerd beeld samenstellen van de ontwikkelingen binnen het segment of de regio waarin jij actief bent. Ook wordt de vergelijking gemaakt ten opzichte van eerdere jaren. De duiding en verklaring van ontwikkelingen en trends zal zoveel mogelijk in de hard copy plaatsvinden.

Met dit rapport weet je

    •  De ontwikkelingen in de verschillende fases van de woningnieuwbouwpijplijn
    •  Hoeveel woningen er in elke fase van de pijplijn zitten, plus de mutaties jaar-op-jaar
    •  Hoe de huidige ontwikkelingen doorwerken op de verschillende fases van de pijplijn
    •  De prognose van nieuwbouwproductie tot en met 2023 van zowel woning- als utiliteitsbouw

Gratis bijlage 

Opgaven in de bouw – De effecten op korte en lange termijn
Per knelpunt toegelicht

De jaren 2019 tot en met 2021 zijn roerig geweest voor de bouw: stikstof, PFAS, corona, de overkokende woningmarkt, arbeidstekorten en stijgende materiaalprijzen. Ook voor de wat langere termijn zijn er uitdagingen, zoals de zero-emissiezones en het overbelaste elektriciteitsnetwerk. Maar ook wat gaat het volgende kabinet aan beleid voeren? Wat ligt er aan bouwplannen op de plank en is dat kwalitatief gezien passend en voldoende?

In deze speciaal voor Bouwproductie in detail – De korte termijn gemaakte bijlage krijg je een overzicht van de belangrijkste uitdagingen waar de bouw- en installatiesector mee te maken heeft. Het geeft per knelpunt een toelichting wat de effecten kunnen zijn op zowel de korte als op de langere termijn. Zo ben je optimaal voorbereid en kun je hiermee rekening houden in je strategische en operationele plannen.

Figuur 2  Inschatting risico en tijdshorizon belangrijkste knelpunten

 

PakketKosten*Gereed
Bouwproductie in detail - De korte termijn€ 1.500Oktober 2021
*Abonnees van BouwKennis met een Basispakket ontvangen 10% korting. Het rapport maakt deel uit van het Pro abonnement.

Factsheet downloaden