Home » Kennis & inzichten » Bouwproductie in detail – De korte termijn

Bouwproductie in detail – De korte termijn

De bouwsector heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een reeks uitdagingen. Zo heeft de stikstofdiscussie de vergunningverlening doen krimpen. Vervolgens kwam de coronacrisis, waar de bouw weinig van leek te merken. Momenteel zien we dat de uitdaging ligt in de levering van materialen. We spreken dan over de beschikbaarheid van materialen, alsook de gestegen prijzen hiervan. De energiecrisis, die mede wordt gevoed door de oorlogssituatie in Oekraïne, heeft hier een behoorlijke invloed op. Al deze invloeden maken het uitdagend om de ontwikkeling van het bouwvolume te duiden. Het rapport Bouwproductie in detail analyseert de totale nieuwbouwpijplijn en duidt daarmee de effecten die op korte termijn spelen.

In het rapport ‘Bouwproductie in detail – de korte termijn’ wordt een gedetailleerde analyse van de woning- en utiliteitsbouw gegeven met bijbehorende prognoses. Dit geeft je een indicatie van de ontwikkelingen voor de komende twee jaar.

Opzet rapport

Het rapport bestaat uit twee delen: woningnieuwbouw en utiliteitsnieuwbouw. Beide soorten nieuwbouw zijn opgebouwd vanuit een pijplijnmodel. Deze pijplijn bestaat uit de vijf verschillende fases die het bouwproces heeft (zie figuur hieronder). Per fase worden de stappen en ontwikkelingen uitgebreid beschreven. Ter illustratie: een projectontwikkelaar start met een plan en moet van alles regelen met de gemeente. Er komen vergunningen, de woning moet worden verkocht, er wordt gebouwd en dan volgt de oplevering. Dat is een heel proces. Wij maken de veelvoud aan informatie die vrijkomt tijdens alle fasen van het bouwproces inzichtelijk.

Het rapport is echter niet alleen een kwalitatief verhaal: met een overzichtelijk dashboard krijg jij per fase direct inzicht in de pijplijn. In het rapport wordt per fase toegelicht wat er in de pijplijn gebeurt en wat de positieve en negatieve invloeden zijn die daar invloed op hebben. Kortom: waar in de pijplijn van het bouwproces zien we vertraging of versnelling optreden? Vervolgens worden er conclusies getrokken en prognoses gemaakt voor de toekomstige bouwproductie.

Woningbouw

 • Woningnieuwbouwpijplijn (in aantallen)
 • Invloeden op de pijplijn (o.a. veranderende vraag, wet- en regelgeving)
 • Prognose (type woning, opdrachtgever)

Utiliteitsbouw

 • Utiliteitsnieuwbouwpijplijn (in vierkante meters en kubieke meters)
 • Invloeden op de pijplijn (o.a. conjunctuur, wet- en regelgeving)
 • Prognose (gebruiksdoel, sector)

Verschijningsvorm van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen: een hardcopy én een Power BI versie in ons portal BouwKennisData. Zo kun je zelf nog meer met onze data doen, bijvoorbeeld: een gedetailleerd beeld samenstellen van de ontwikkelingen binnen het segment of de regio waarin jij actief bent. Ook wordt de vergelijking gemaakt ten opzichte van eerdere jaren. De duiding en verklaring van ontwikkelingen en trends zal zoveel mogelijk hardcopy zijn.

Met dit rapport weet je

  •  De ontwikkelingen in de verschillende fases van de woningnieuwbouwpijplijn
  •  Hoeveel woningen er in elke fase van de pijplijn zitten, plus de mutaties jaar-op-jaar
  •  Hoe de huidige ontwikkelingen doorwerken op de verschillende fases van de pijplijn
  •  De prognose van nieuwbouwproductie tot en met 2023 van zowel woning- als utiliteitsbouw

Gratis bijlage 

Het rapport Bouwproductie in detail – De korte termijn wordt aangevuld met een exclusieve bijlage, die nog een extra verdiepingsslag biedt op de bouwontwikkelingen op de korte termijn. Deze bijlage verschijnt in november.

Factsheet downloaden