Home » Kennis & inzichten » Bouwproductie in detail – de lange termijn utiliteitsbouw

Bouwproductie in detail – de lange termijn utiliteitsbouw

Economisch gezien is 2018 een goed jaar geweest voor Nederland. Op dit moment is er sprake van een bijna volledige werkgelegenheid, wat zorgt voor een toenemende vraag naar vastgoed. Verwacht wordt dat de komende jaren de groei in de utiliteitsbouwproductie alleen maar verder zal toenemen. Het herstel in de utiliteitsnieuwbouw is echter wel geconcentreerd binnen enkele sectoren en gebouwsoorten. Deze inzichten zijn essentieel om een duidelijke langetermijnvisie en strategie op te kunnen stellen. Het rapport ‘Bouwproductie in detail – de lange termijn’ geeft je hiervoor de handvatten en biedt duidelijk inzicht in waar de verschuivingen en kansen liggen.

BPD lang

In welke sectoren en gebouwtypen zit groei en waar voltrekt krimp? De BouwKennis rapportage ‘Bouwproductie in detail’ geeft je door een gedegen analyse antwoord op deze vragen. Per sector en gebouwtype heb je direct inzicht in de productiecijfers met een uitgebreide analyse. Daarnaast brengt dit rapport de bouwproductie, de conjunctuur en het beleid vanuit de historie in kaart. Hierdoor worden belangrijke de onderliggende factoren blootgelegd die de structurele trends in de utiliteitsbouw bepalen. Dit gebeurt niet alleen voor de nieuwbouw en renovatie, maar ook voor de onderhoudsmarkt.

Met dit rapport weet je onder andere

  • Hoe de verwachte trendmatige bouwproductie van de utiliteitsbouw tot en met 2025 eruit zal zien
  • Wat de omvang van de onderhoud- en renovatiemarkt is
  • Wat de belangrijkste beleidswijzigingen per sector zijn en wat de invloed hiervan is op de bouwproductie
PakketKosten*Gereed
Bouwproductie in detail - de lange termijn utiliteitsbouw1.100Juni 2019
*Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden