Home » Kennis & inzichten » Bouwproductie in detail – De lange termijn

Bouwproductie in detail – De lange termijn

Succesvolle bedrijven hebben een langetermijnstrategie. Een gedegen analyse van de krachten die de toekomst van de bouw- en vastgoedmarkt bepalen, is dus van essentieel belang. Zeker nu, aangezien corona vermoedelijk zorgt voor een aantal structurele verschuivingen in de economie en de vraag naar verschillende gebouwtypen. Het rapport ‘Bouwproductie in detail – De lange termijn’ kijkt vooruit en scheidt hoofd- en bijzaken als het gaat om de toekomst van onze sector. Hiermee is het de ideale onderlegger voor jouw strategische focus voor de middellange termijn.

In welke sectoren en gebouwtypen zit groei en waar voltrekt krimp? BouwKennis biedt jou dit inzicht met het rapport ‘Bouwproductie in detail – De lange termijn’. In dit rapport wordt een gedetailleerde analyse van de woning- en utiliteitsbouw gegeven met daarop volgende prognoses. Dit geeft je een indicatie van de ontwikkelingen de komende jaren. Per sector heb je direct inzicht in de productiecijfers met een uitgebreide analyse. Daarnaast brengt dit rapport de bouwproductie, de conjunctuur en het beleid vanuit de historie in kaart. Hierdoor worden de belangrijke onderliggende factoren blootgelegd die de structurele trends in de woning- en utiliteitsbouw bepalen. Dit gebeurt niet alleen voor de nieuwbouw en renovatie, maar ook voor de onderhoudsmarkt.

In het rapport gaan we dieper in op de beleidsontwikkelingen en de relevante trends die spelen per sector van de economie. Deze analyses vertalen we vervolgens naar de implicaties voor de bouwproductie. Ook de bouwproductie zelf wordt uitgediept in nieuwbouw en renovatie. Van daaruit bepalen we de huidige en toekomstige behoefte aan vierkante meters en deze zetten we indien mogelijk af tegen de beschikbare ruimte of planvoorraad. In de analyse wordt enerzijds rekening gehouden met ruimtelijke trends zoals verstedelijking, inbreiding, transformatie en anderzijds met algemene trends zoals thuiswerken, de verschuiving richting online en onderwijs op afstand. Zo ontstaat er een gebalanceerde toekomstvisie op de bouwproductie tot en met 2030. En krijg je een beeld van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op detailniveau: per sector en per type bouwproductie.

Met dit rapport weet je onder andere

› Hoe de verwachte trendmatige bouwproductie tot en met 2030 eruit zal zien
› Wat de omvang van de onderhoud- en renovatiemarkt is
› Hoe de bouwproductie verloopt
› Wat de belangrijkste beleidswijzigingen zijn en wat de invloed hiervan is op de bouwproductie
› De productiecijfers van 1970 tot nu
› Wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn die de toekomst van de verschillende marktsegmenten bepalen

Gratis bijlage

Opgaven in de bouw – De effecten op korte en lange termijn
Per knelpunt toegelicht

De jaren 2019 tot en met 2021 zijn roerig geweest voor de bouw: stikstof, PFAS, corona, de overkokende woningmarkt, arbeidstekorten en stijgende materiaalprijzen. Ook voor de wat langere termijn zijn er uitdagingen, zoals de zero-emissiezones en het overbelaste elektriciteitsnetwerk. Maar ook wat gaat het volgende kabinet aan beleid voeren? Wat ligt er aan bouwplannen op de plank en is dat kwalitatief gezien passend en voldoende?

In deze speciaal voor Bouwproductie in detail – De lange termijn gemaakte bijlage krijg je een overzicht van de belangrijkste uitdagingen waar de bouw- en installatiesector mee te maken heeft. Het geeft per knelpunt een toelichting wat de effecten kunnen zijn op zowel de korte als op de langere termijn. Zo ben je optimaal voorbereid en kun je hiermee rekening houden in je strategische en operationele plannen.

Figuur 1  

Verschijningsvorm van het onderzoek

Bouwproductie in detail – De lange termijn verschijnt in rapportvorm, waarbij een verhalende analyse met ondersteunende figuren en tabellen wordt gemaakt.

PakketKosten*Gereed
Bouwproductie in detail - De lange termijn€ 1.500December 2021
*Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro Abonnement pakket ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden