Home » Kennis & inzichten » Bouwproductie in detail – de lange termijn

Bouwproductie in detail – de lange termijn

In een jaar wat gedomineerd werd door de corona pandemie, leek het in de bouw in 2020 veelal business as usual. Maar we moeten ons niet vergissen, want de impact van de pandemie is wel degelijk al voelbaar in praktisch alle gebouwsoorten en marktsegmenten. Om goed voorbereid te zijn op wat de toekomst ons gaat brengen, is het nu belangrijker dan ooit om zicht te hebben op de bouwproductie van de komende jaren.

In welke sectoren en gebouwtypen zit de komende jaren groei en waar voltrekt krimp? De BouwKennis rapportage ‘Bouwproductie in detail’ scheidt hoofd- van randzaken en geeft je door een gedegen analyse antwoord op deze vragen. Per sector en gebouwtype heb je direct inzicht in de productiecijfers met een uitgebreide analyse. Daarnaast brengt dit rapport de bouwproductie, de conjunctuur en het beleid vanuit de historie in kaart. Hierdoor worden de belangrijke onderliggende factoren blootgelegd die de structurele trends in de utiliteitsbouw bepalen. Dit gebeurt voor de nieuwbouw- en renovatiemarkt.

Hierbij wordt er ook gekeken naar een groot aantal andere krachten die hun invloed uitoefenen, zoals: de overcapaciteit in de markt qua vierkante meters, de financieringswijze van vastgoed, de shift van fysiek naar online, thuiswerken, onderwijs op afstand, etc.

Met dit rapport weet je onder andere

  • Hoe de verwachte trendmatige bouwproductie tot en met 2030 eruit zal zien
  • Wat de omvang van de renovatiemarkt is
  • Wat de belangrijkste beleidswijzigingen zijn en wat de invloed hiervan is op de bouwproductie
  • De belangrijkste trends en ontwikkelingen die de toekomst van de verschillende marktsegmenten
    bepalen
PakketKosten*Gereed
Bouwproductie in detail - De lange termijn€ 1.500November 2021
*Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro Abonnement pakket ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden