Home » Kennis & inzichten » Corporatiesector in beeld

Corporatiesector in beeld

Verschillende ontwikkelingen in de sector hebben de bouwproductie van corporaties de afgelopen jaren flink doen teruglopen. Desondanks blijft de corporatiesector onverminderd kansrijk. Op het gebied van het verduurzamen van woningen liggen er nog steeds volop kansen. Daarnaast geven corporaties aan in 2017 hun investeringen op te zullen gaan schroeven. Als je hiervan wilt profiteren, moet je precies weten wat er nu en de komende jaren gebeurt. De BouwKennis monitor Corporatiesector in Beeld biedt handvatten om deze kansen optimaal te benutten.

BouwKennis Corporatiesector in beeld in het kort

Het basisrapport

Corporatiesector in beeld bestaat uit een basisrapport en een losse add-on. Het basisrapport biedt ondernemingen die actief zijn in de corporatiesector of actief willen worden inzicht in de criteria waarop een vastgoedmanager of hoofd technische dienst beslissingen maakt rondom zowel nieuwbouw als renovatie. Zo weet je dus precies hoe je als onderneming het beste in kunt spelen op plannen voor de komende twee jaar.

Additionele database met leadgenerator tool

Met de additionele databasetool maak je het rapport nog interessanter! In de tool kun je zelf selecties maken op onder andere regio, type klus of financiële situatie. Op basis van deze selectie genereert de tool digitale één-op-één rapportages over de bouwplannen van individuele corporaties. Hiermee heb je een overzicht van de gehele markt voor corporaties, inzicht in de criteria waarop corporaties beslissingen maken rondom nieuwbouw en renovatie, de plannen voor de komende twee jaar en de benodigde producten en materialen. Bovendien wordt per corporatie de naam en de functie van de persoon die verantwoordelijk is voor strategische keuzes en planmatig onderhoud en renovatie inzichtelijk. Kortom, gerichte leads om corporaties te benaderen.

Groepsdiscussie

Wij bieden bij voldoende interesse ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op de resultaten. Samen met de afnemers van de groepsdiscussie zal BouwKennis vragen en onderwerpen vaststellen en deze voorleggen aan wooncorporaties. Van deze groepsdiscussie wordt een verslag gemaakt met daarin de belangrijkste resultaten, leerpunten en conclusies. Bovendien ontvangen afnemers van de groepsdiscussie een digitale integrale opname. Hiermee formuleer je direct de strategie voor een goede benadering van dit marktsegment. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om live mee te kijken met de groepsdiscussie via webcast.

Met dit rapport weet je onder andere

  • Nieuwbouw, renovatie en planmatige onderhoudsplannen voor 2017 t/m 2019
  • Specifieke klussen die de komende twee jaar aangepakt worden en de daarbij benodigde producten en materialen
  • DMU: wie is de beslisser bij de bouwplannen in de corporatiesector en wat is de rol van adviesbureaus, ingenieursbureaus, lokale bouwers, ontwikkelaars, installateurs etc.

PakketKosten*Gereed
Basisrapport Corporatiesector in beeld2.500Mei 2017
Basisrapport + database met leadgenerator tool4.500
Groepsdiscussie1.500
Compleet pakket5.500
*Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden