Home » Kennis & inzichten » Energielabel Model

Energielabel Model

Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben, om wettelijk gezien nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Het voorgenomen beleid is zelfs om per 2030 label A te moeten hebben. Dit betekent dat er een flinke renovatieslag gemaakt moet worden in de komende jaren. Het Energielabel Model geeft harde data op pandniveau in Nederland welk energielabel zij hebben, in welke gemeente deze liggen, hoe groot deze zijn en wat het bouwjaar is.

Met het Energielabel Model krijg je

› Inzicht in hoeveel panden er nog geen label C hebben
› Waar deze panden gelegen zijn, hoe groot deze zijn en uit welk bouwjaar ze komen

Wat kun je met het Energielabel Model?

Voorbeeld:
Je hebt een product om kantoorpanden te verduurzamen, maar je weet niet welke panden/objecten nog
verduurzaamd moeten worden. Met het Energielabel Model kun je een overzicht maken van de kantoren die nog geen of juist wel al een label hebben. Hiermee kun je de kantoren selecteren waarin jouw product het meest van pas komt. Om de selectie te specificeren of beter in beeld te krijgen kunnen we een aantal zaken meenemen: kantoor in kantoorpand of kantoor in gebouw met meerdere functies; bouwjaar; oppervlakte en in geval van energielabel het specifieke energielabel en de vervaldatum van het label.

Kortom, het Energielabel Model vorm dé ideale scan voor jouw marketingafdeling als je je op kantoorrenovaties richt.

Meer weten?

Factsheet downloaden