Home » Kennis & inzichten » Kansen in de woningmarkt

Kansen in de woningmarkt

Met het rapport Kansen in de woningmarkt krijg je een uiterst unieke doorsnede van de Nederlandse renovatiemarkt. Praktisch alle grote soorten klussen in woningen worden hierin geanalyseerd: hoe vaak worden de klussen uitgevoerd en door wie? In welke woningen vinden relatief veel of juist weinig renovaties plaats? Uit welke materialen bestaan de Nederlandse woningen eigenlijk en welke installaties bevinden zich er? En hoe tevreden zijn de verschillende type bewoners over hun woning? Met de unieke dataset uit dit jaarlijkse grootschalige onderzoek naar de Nederlandse woonconsument beantwoordt BouwKennis tal van prangende vragen over jouw productgroep en markt!

Kansen in de woningmarkt wordt aangeboden in de vorm van een geschreven rapport met analyses.

Met dit rapport weet je

 • Welke elementen er in de woning aanwezig zijn
 • Uitgevoerde klussen in de afgelopen drie jaar
 • Welk type klussen relatief vaak in dezelfde periode of tegelijkertijd verricht worden
 • Wat de achterliggende redenen zijn voor de uitgevoerde klussen en hoe dit verschilt voor de diverse
  doelgroepen
 • Wie de gebruikte materialen voor de klussen heeft ingekocht en wanneer de consument de materialen zelf
  heeft ingekocht, bij welk type kanaal › Wat het verband is tussen sociaaleconomische factoren en klusgedrag (leeftijd, inkomen, huishoudenstype, etc.)
 • Wat het verband is tussen de positie op de woningmarkt en het klusgedrag (recent verhuist, starter of
  doorstromer, koop- of huurwoning, etc.) ›
 • Wat de houding van de verschillende type woonconsumenten is ten aanzien van de verduurzaming van
  hun woning,
PakketKostenGereed
Kansen in de woningmarkt € 795januari / juni 2022
Abonnement Kansen in de woningmarkt€ 695 (minimaal 2 jaar)

Factsheet downloaden