Home » Kennis & inzichten » Klusgedrag van consumenten onder de loep

Klusgedrag van consumenten onder de loep

In 2017 groeit de economie van Nederland met maar liefst 3,2%. Door de aanhoudende groei van het wereldhandelsvolume van goederen en diensten, export en de hoeveelheid investeringen wordt het bruto binnenlands product flink omhoog gestuwd. In economische betere tijden is er meer ruimte om het onderhoud aan bouwbedrijven uit te besteden en om achterstallig onderhoud van de afgelopen jaren uit te laten voeren.

Al jaren doet BouwKennis onderzoek naar de markt voor onderhoud en renovatie van woningen. Ook in 2017 is het klusgedrag van de consument uitgebreid onder de loep genomen. In deze whitepaper zoomen we in op een aantal resultaten van dit onderzoek. Zo komen de wooncarrière, de uitgevoerde klussen tussen 2015 en 2017 en het klusgedrag naar enkelvoudige achtergrondkenmerken aan bod.