Home » Kennis & inzichten » Marktomvang Nederland

Marktomvang Nederland

In elk marketingplan spelen de huidige en toekomstige marktomvang een belangrijke rol. Op basis hiervan kunnen bedrijven hun marktaandeel vaststellen en bepalen welke groeicijfers realistisch zijn. Maar hoe ontwikkelt de marktomvang zich de komende jaren in de woning- en utiliteitsbouw? De BouwKennis Score Card Marktomvang beantwoordt deze vraag voor de belangrijkste bouwdelen in de ruwbouw en afbouw en de materialen die hierbinnen worden gebruikt.

De Score Card Marktomvang Nederland brengt de huidige marktomvang in kaart van de belangrijkste bouwdelen binnen vier los af te nemen segmenten. Daarnaast worden er prognoses gemaakt voor de komende twee jaar. De resultaten presenteren wij op materiaalniveau. Ben je bijvoorbeeld actief op de gevelmarkt? Dan krijg je de totale gevelmarktomvang en een uitsplitsing naar materiaalsoorten, zoals baksteen, profielplaten, betonsteen en sandwichelementen voor het lopende jaar en de twee volgende jaren. Dat maakt dit onderzoek onmisbaar voor bedrijven die evaluaties, prognoses en plannen op betrouwbare cijfers willen baseren.

Onderzochte bouwdelen en hierbinnen toegepaste materialen

• Binnen- en buitendeuren
• Buitenraamkozijnen*
• Constructievloeren: begane grond en verdieping
• Vloerbedekking
• Dakproducten
• Platte daken
• Hellende daken
• Gevelmateriaal
• Dragende wanden
• Niet-dragende wanden
• Isolatie: platdakisolatie, hellend dak isolatie en spouwmuurisolatie
• Buitengevelisolatie**
• Systeemplafonds
• Tegels
• Tegellijm
• Gipsplaten

Onderzochte segmenten

  • Woningbouw nieuwbouw
  • Woningbouw renovatie
  • Utiliteitsbouw nieuwbouw
  • Utiliteitsbouw renovatie

Met dit rapport weet je onder andere

  • Razendsnel hoe groot het huidige eigen marktaandeel is
  • Hoe de marktgrootte zich de komende twee jaar ontwikkelt
  • Of de eigen omzetontwikkeling in lijn ligt met de ontwikkeling van het marktvolume
  • Welke verschuivingen er zijn in de meest gebruikte materialen voor uw bouwdeel
  • De concurrentiepositie ten opzichte van andere spelers in de markt
PakketKosten*Gereed
Marktomvang van één segment€ 3.500mei/okt 2022
Per extra segment uit hetzelfde bouwdeel€ 500
Compleet bouwdeel€ 5.000
*Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro Abonnement ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden