Home » Kennis & inzichten » Merkvoorkeur en -substitutie

Merkvoorkeur en -substitutie

Wat moet je doen om je bestaande klanten te behouden? Waarmee trek je nieuwe klanten aan? Onder welke voorwaarden stappen klanten over naar een ander merk? En wat zijn de verschuivingen tussen de verschillende voorkeursmerken in de markt? Het antwoord op deze vragen vind je in de BouwKennis Score Card Merkvoorkeur en substitutie. Deze Score Card biedt essentiële en verdiepende inzichten bovenop de Score Cards Naambekendheid & Imago en Klanttevredenheid.

Opzet rapportage
Voor dit onderzoek wordt op productgroepniveau aan installateurs gevraagd welke merken zij gebruiken, bij welk merk hun voorkeur ligt, of hun voorkeursmerk is veranderd in het afgelopen jaar en wie binnen de organisatie de merkkeuze bepaalt. Vervolgens wordt nagegaan om welke redenen men naar een ander merk overstapt en hoeveel procent op dit moment andere merken overweegt. Ook wordt gevraagd wat er nodig is om een merk te blijven gebruiken. Eveneens komt de invloed van het assortiment van de groothandel waar men inkoopt aan bod
bij de keuze voor het voorkeursmerk.

Kortom, met de Score Card Merkvoorkeur en substitutie achterhalen we welke factoren leiden tot een hoger gebruik van een merk en hogere merkvoorkeur. Hierbij sluiten we aan bij de aspecten voor de merklading die we al doormeten in de Score Cards Naambekendheid & Imago en Klanttevredenheid. Op deze manier kunnen inzichten uit al deze Score Cards met elkaar verbonden worden.

Ondervraagde marktpartijen

› E-installateurs › W-installateurs

Met dit rapport weet je

› Waarom afnemers trouw aan een merk blijven of juist overstappen naar een concurrent
› De DMU: hoe vaak mogen installateurs überhaupt het te gebruiken merk bepalen? Wie bepaalt intern de
merkkeuze (directeur, projectleider, inkoopafdeling)?
› Het switchgedrag van afnemers: wat zijn de overwegingen om te switchen van merk en om te blijven bij een merk?
› Welke merken de grootste bedreiging vormen

Doorgemeten onderwerpen

Merkvoorkeur:
• Hoeveel % van de installateurs is het afgelopen jaar veranderd van voorkeursmerk
• Wat was het oude voorkeursmerk en wat is het nieuwe voorkeursmerk
• Hoe is men in aanraking gekomen met het voorkeursmerk in het afgelopen jaar? Bijvoorbeeld via een producttraining,
via een vertegenwoordiger, in gesprek met de groothandel, mond-tot-mond, video over gezien

Substitutie:
• Wat is er nodig om een merk te blijven gebruiken
• Wat is er voor nodig om een ander merk uit te proberen
• Welke merken overweegt men uit te gaan proberen

Invloed groothandel op merkkeuze:
• Is het assortiment van de groothandel bepalend voor de merkkeuze of bepaalt de merkkeuze naar welke groothandel
men gaat
• Bij welke groothandel men het huidige voorkeursmerk inkoopt

Voor welke productgroepen is de score card beschikbaar

De Score Card Merkvoorkeur en substitutie is momenteel beschikbaar voor de volgende productgroepen in de
installatiebranche:
• Domotica • Luchttechniek
• Installatiekasten • Warmtepompen voor de woningbouw
• Schakelmateriaal • CV-ketels
• Koeltechniek • Draad en kabel

Voorwaarde voor het afnemen van Score Card Merkvoorkeur en substitutie is dat men zowel de Score Card
Naambekendheid & Imago als Klanttevredenheid afneemt.

SectorPakketKosten*Gereed
InstallatiePer productgroep€ 4.000Juli 2022
*Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting.

Factsheet

Factsheet downloaden

 

 

 

Factsheets

Installatie - KlanttevredenheidInstallatie - Naambekendheid en Imago