Home » Kennis & inzichten » Ontwikkelingen nieuwbouw

Ontwikkelingen nieuwbouw

Er staat de bouw het nodige te wachten voor de komende jaren. Op de woningmarkt zien we dat het hoogtepunt van het aantal verkopen van bestaande koopwoningen is bereikt. In de woningnieuwbouw daarentegen vindt om dit moment juist een andere ontwikkeling plaats: de vergunningverlening trekt in de tweede helft van 2017 weer verder aan en het heeft er alle schijn van dat de woningnieuwbouwproductie in de komende jaren verder zal gaan groeien.

Ook in de utiliteitsnieuwbouw groeit het marktvolume de komende jaren. Na een volumedaling van 6% in 2016 zal de utiliteitsnieuwbouw in 2017 weer met 10% groeien tot € 3,3 miljard. Deze groei komt volledig voor rekening van de marktsector, gedragen door de sectoren industrie en bouwnijverheid en vervoer en communicatie.

Om snel en effectief in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen in de markt is inzicht in het aantal projecten, vierkante meters én euro’s van essentieel belang. In deze whitepaper geven we inzicht in de ontwikkelingen van zowel de woning- als utiliteitsnieuwbouw. Ontwikkelingen die in het nieuwe BouwKennis rapport Bouwproductie in detail – de korte termijn uitgebreid uitgediept zullen worden.

Heb je vragen over deze whitepaper of wil je meer weten over de ontwikkelingen in de bouwsector? Laat het ons weten, we helpen je graag!