Home » Kennis & inzichten » Trends in het vastgoedbeheer

Trends in het vastgoedbeheer

Wist je dat de markt van vastgoedbeheer ongeveer 25% van de totale bouwproductie omvat? En heb jij goed inzicht in wie dan welke beslissingen neemt op deze markt? Uit recent onderzoek dat we als BouwKennis hebben uitgevoerd, is namelijk gebleken dat de DMU buitengewoon complex in elkaar steekt en weinig transparant is.

Als het gaat om data en informatie over de markt voor beheer van kantoren, winkels, onderwijs- en zorggebouwen is er nog maar weinig bekend. Uit hoeveel vierkante meter bestaat deze gebouwenvoorraad, hoe is het eigendom verdeeld, welke trends spelen er binnen deze deelsegmenten? Naast het ontbreken van harde marktcijfers is het ook nog ondoorzichtig welke spelers er actief zijn en hoe de rolverdeling is tussen al deze partijen.

Inzicht in het gedrag en de behoeften van vastgoedbeheerders en aanbieders vanuit de bouwkolom is essentieel om de markt effectief te kunnen bewerken. BouwKennis biedt dit inzicht met de monitor Beheer in Beeld. In deze whitepaper gaan we dieper in op enkele trends en thema’s die een belangrijke rol spelen op de markt van vastgoedbeheer.