Home » Kennis & inzichten » Whitepaper: Corporaties en gemeenten in beeld

Whitepaper: Corporaties en gemeenten in beeld

De rol van de gemeente wordt steeds belangrijker in de bouw. Zo heeft de Rijksoverheid met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) de regie op woningnieuwbouw losgelaten en de gemeenten aan het roer gezet. Ook zullen gemeenten met de komst van de Omgevingswet een meer regisserende en integrale rol met betrekking tot de gebouwde omgeving gaan vervullen. Bovendien staat de gemeente centraal bij het uitrollen van de Wijkgerichte aanpak vanuit het Klimaatakkoord.

Kortom, de hoogste tijd om de veranderende positie van de gemeente en de samenwerking met de woningcorporaties eens nader onder de loep te nemen!
Door middel van een uitgebreide analyse op basis vanuit een groot aantal overheidsdocumenten, databases met cijfers op gemeenteniveau en een eigen veldwerk onder gemeentelijke professionals legt BouwKennis de belangrijkste inzichten over de veranderende rol van gemeenten en corporaties bloot. In deze gratis whitepaper delen we enkele interessante onderzoeksresultaten uit het rapport met je.

Heb je vragen over deze whitepaper of je wil je meer weten over het rapport Corporaties en gemeenten in beeld ? BouwKennis staat je graag te woord! Bel ons op 010-2066996 of stuur een mail naar info@bouwkennis.nl.