Home » Kennis & inzichten » Woningonderhoud en -renovatie in beeld

Woningonderhoud en -renovatie in beeld

Naast de bouw van nieuwe woningen zijn de renovatie en onderhoud van woningen een belangrijke bron van inkomsten voor veel bouwbedrijven. Door een afnemend aantal nieuw te bouwen woningen is het aandeel van onderhoud en renovatie in de totale inkomstenstroom de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Het is dus van belang om inzicht te hebben in de ontwikkelingen in deze tak van de bouw.

Al jaren doet BouwKennis onderzoek naar de markt voor onderhoud en renovatie van woningen. In aanloop naar het nieuwe rapport Kansen in de woningmarkt 2018-2019, maken we in deze whitepaper de stand van zaken op de Nederlandse onderhouds- en renovatiemarkt in 2017 inzichtelijk.