Home » Kennis & inzichten » Zorgmarkt in beeld

Zorgmarkt in beeld

Cijfers tonen aan dat de groep 65-plussers zal toenemen van 18% in 2016 naar 25% in 2040. Wat is de invloed van deze stijging op de nieuwbouw- en renovatiemarkt van zorginstellingen? Het rapport Zorgmarkt in beeld behandelt vraagstukken waar de sector momenteel mee worstelt en biedt inzicht in het grootste belang: kennis van de sector. Het rapport bestaat uit een basisrapport en twee additionele modules.

Zorgmarkt in beeld

Het basisrapport Zorgmarkt in beeld geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen die de vergrijzing met zich meebrengt. De focus ligt hierbij op verzorgings- en verpleegtehuizen. Met behulp van dit rapport heb je inzicht in de criteria waarop facilitaire beslissingen rondom bestaand vastgoed worden genomen. Zo beschik je dus over essentiële informatie over hoe jouw organisatie op de vergrijzing kan inspelen.

Uitbreiding
Het basisrapport kan worden uitgebreid met salesleads en een groepsdiscussie. De salesleads bieden een één-op-één rapportage over de bouwplannen van individuele verzorgings- en verpleegtehuizen. Met de groepsdiscussie is het mogelijk om dieper in te gaan op de resultaten. De opgestelde vragen worden voorgelegd aan de facilitair managers van zorgtehuizen. Meer informatie over de additionele modules vind je in de factsheet.

Met dit rapport weet je onder andere

  • De plannen van zorgtehuizen voor uitbouw, renovatie en planmatig onderhoud tot 2018
  • Budgetontwikkelingen op het gebied van bouw- en renovatieplannen
  • Informatie over individuele zorginstellingen

[table “6” not found /]

Factsheet downloaden