Home » Renovatie en verduurzaming

Renovatie en verduurzaming

› ACTUEEL
De renovatiemarkt is niet één markt. Het veelvoud aan klussen (doe het zelf), verduurzamingsmaatregelen en grootschalige renovaties (richting transformatie) maakt de markt voor renovatie diffuus. Dat betekent ook dat er niet één marktdynamiek is. Zo zien we nu dat de doe-het-zelf-zaken heel goed lopen omdat veel mensen deze coronatijd thuis klussen, terwijl grootschalige renovaties eerder een lichte hinder ondervinden. De verduurzaming, de grote motor achter de renovatiemarkt, wordt momenteel vertraagd door uitstel van wetten (Omgevingswet) vanwege de prioriteit van het herstel van de economische status quo. Zo doet een deel van de renovatiemarkt het momenteel dus heel goed, terwijl een deel van de spelers met wat meer onrust naar de nabije toekomst kijkt.

› STRUCTUREEL
Op de renovatiemarkt gaat het vaak niet alleen om omvang en volume van de markt, maar ook sterk om de verschillende manieren waarop eigenaren (en bewoners) hun klussen plannen en (laten) uitvoeren. BouwKennis voert al jaren een grootschalige consumentenenquête uit. Daarin worden verbanden gelegd tussen woningtypen, huishoudenskenmerken, installed base en klusgedrag. Op basis van deze informatie kan voor een groot aantal klussen in beeld worden gebracht wie, waar en hoe deze uitgevoerd worden. Dat leidt bijvoorbeeld tot een cijfermatige onderbouwing van vanzelfsprekende verbanden: vooral mensen die net verhuisd zijn laten een nieuwe keuken of badkamer plaatsen. Ook wordt door het onderzoek inzichtelijk dat er een sterke stijging is van het aantal geplaatste duurzame installaties. Daarbij zien we dat de leeftijd en de periode dat men nog verwacht in een woning te blijven wonen van invloed zijn op de keuze om bijvoorbeeld PV-panelen te nemen.

Figuur 1: voorbeeld enquêteresultaten per huishoudtype uit Kansen in de woningmarkt 2020, BouwKennisData

› UTILITEITSBOUW
De renovatie en verduurzaming van de utiliteitsbouw leidt evengoed tot een complexe markt. Hier speelt ook mee dat er per gebouwtype (gebouwfunctie) verschillende wettelijke eisen zijn aan de gebouwen. Momenteel is er veel aandacht voor de label-C-verplichting voor kantoren die in 2023 ingaat. Op basis van verschillende datasets heeft BouwKennis inzichtelijk gemaakt welke panden nog verduurzaamd moeten worden.

Figuur 2: voorbeeld energielabels Utiliteitsgebouwen uit BouwKennisData

› CONTACT
Heb je vragen of wil je meer weten voor wat BouwKennis voor jou kan betekenen? Laat dan hier je gegevens achter, onze marktinformatiespecialist Danielle neemt dan z.sm contact met jou op.